Moderata förslag för ett tryggare Umeå

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. Tyvärr ökar otryggheten ökar i vårt samhälle. I Moderaternas förslag till budget för 2021 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.