Umeå tappar i rankingen av Bästa skolkommun

Moderaternas ambition för Umeås skolor är Sveriges bästa skola – för varje elev – varje dag. Idag har Umeå kommun en lång väg att gå för att kunna titulera sig som bästa skolkommunen i Sverige.

Varje år gör Lärarförbundet en ranking av bästa skolkommun. Årets ranking visar att Umeå tappar i placeringar jämfört med föregående år, från plats 40 till plats 67.

Bäst placerar sig Umeå när det kommer till andelen utbildade lärare, där 84% av lärarna i grundskolorna är behöriga. När det kommer till lärarlöner placerar sig Umeå kommun väldigt lågt jämfört med andra kommuner, på plats 273 av 290 kommuner.

Umeå kommun är medelrankad när det gäller meritvärdet i årskurs 9 jämfört med andra kommuner och rankas på plats 126 av landets kommuner. Det är ett kriterium som bygger på elevernas genomsnittliga meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar. En glädjande nyhet är att många elever i Umeå kommun fullföljer sin gymnasieutbildning. 76% av eleverna i Umeå tog gymnasieexamen inom tre år, vilket är den högsta andelen i Västerbottens län.

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Vi ökar ramen med till för- och grundskolan med 120,6 mnkr, vilket är 11 miljoner kr mer än S/MP-budgeten. Även om det inte är resurserna i sig som är det avgörande, så vi vet att just grundskolan har lägre kostnadsnivåer är snittet.

För att Umeå ska kunna bli den främsta skolkommunen krävs förändringar. Vi moderater vill bland annat att kommunen ska arbeta för att kommunala skolor i Umeå inför betyg från årskurs 4, införa obligatoriskt val av skola och avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Moderaterna måste ta ledningen i kampen för natur och miljö – mot bl.a. klimat-talibanerna i regeringen och ett av dess stödpartier. En nyckelfråga är tillväxt utan ökad energiförbrukning och speciellt utan mer än en marginellt ökad elförbrukning. Kärnkraften måste räddas, byggas ut och förnyas. Men det får inte användas som förevändning för att fasa ut de biologiska bränslena, inklusive kol och olja.

  Vi äldre (jag är lika gammal som USA:s tillträdande president) måste våga tala med de yngre utifrån vår erfarenhet. Gårdagens sanningar är dagens lögner. Dagens sanningar kommer bli morgondagens lögner. Det lär man sig med åren. Alla äldre har varit yngre. Inga yngre har varit äldre. Det är dags att lära yngre respekt för äldre och vår erfarenhet. Det måste vara en av skolans viktigaste uppgifter, som inte får vara att nara jaga betyg.

  Alla kan inte ha akademiska yrken i ett fungerande samhälle. Det är dags att sluta se ner på arbetare som misslyckade individer, för då vill ingen bli arbetare. Anställningsskyddet måste förbättras – även för lågutbildade – och inte försämras , för i så fall vill ingen bli arbetare. Alltfler kommer att föredra att leva på bidrag, inte minst studiebidrag och -lån, som de inte kommer att kunna betala tillbaka. Och för den, som inte har kvalificerat sig för högre studier, återstår då bara en karriär som kriminell.

  Nej, nej, nej, jag skyller inte kriminaliteten på socioekonomiska faktorer, såsom fattiga och lågutbildade föräldrar med dåliga kunskaper i svenska. De flesta av världens invånare är laglydiga medborgare i sina länder. där de arbetar som boskapsskötare, murare, rörmokare, elektriker, köpmän, barnskötare, mm, trots att de inte kan ett ord svenska. Jag minns, när utlänningar fick jobb direkt i Sverige utan att kunna svenska.

  De hade bandspelare och hörlurar, varigenom de fick instruktioner hur de skulle göra. Det var vi inom LO, som drev kravet på svenskundervisning för invandrare, dock inte för att de skulle bli mer lönsamma som arbetskraft utan snarare tvärtom, för att de inte skulle förstöra ackorden för oss svenskar. Och för att de själva inte skulle bli utslitna sjukpensionärer efter några få år i Sverige.

  Anna Dahlberg i Expressen skrev för en tid sedan att man inte ens ska underskatta kriminella personers förmåga att göra rationella val – som är bra för dem själva. åtminstone på kort sikt. Med de löjligt låga straffen för unga brottslingar, som är en följd av de socioekonomiska förklaringsmodellerna till kriminaliteten, i kombination med de dåliga framtidsutsikterna för arbetare, är det föga förvånande att så få vill bli arbetare – oavsett industriarbetare eller vårdbiträden inom den skattefinansierade sektorn. Att den kriminella banan framstår som ett bättre val..

  Jag har i tidigare kommentarer kritiserat Moderaternas fantasier om att elflyg skulle vara lösningen på koldioxidfrågan. ”Vetenskapens värld” i TV i går bekräftade till fullo, det jag skrivit. Koldioxidneutrala flygbränslen är lösningen. Huvudsaken är att flyget inte bidrar till att öka koldioxidhalten i atmosfären. Flygbranschen ska inte straffas för koldioxidutsläppen från ångloken under industrialismens tidigare skeden. Skolan måste bibringa eleverna kunskap om koldioxidens kretslopp, så att de förstår att den politiskt framtvingade ”klimatomställningen” är fel väg, en dyr och miljöfarlig återvändsgränd.

 2. Brorson

  Lärarassistenter är ett bra alternativ, för då kan personer med ämneskunskaper men ännu ingen pedagogisk utbildning få erfarenhet av skolarbete, innan de bestämmer sig för att bli lärare. Kanske medan de själva lär sig svenska? Jag skrev i föregående kommentar om hur invandrare gick direkt ut i produktionen, utan att kunna ett ord svenska.

  Nu försöker regeringen och samarbetspartierna bortförklara arbetslösheten och öppna för en ny stor arbetskraftimport. Samtidigt som de för en politik, som leder till att svenskfödda inte vill bli arbetare. Jag är gammal nog för att genomskåda lögnerna . Och en av lögnerna är att vi, vår generation har förstört miljön och bäddat för en klimatkatastrof, när det i själva verket var vi, vår generation, som startade kampen för miljön.

  Jag minns de enorma vedtravarna utanför det lilla hyreshuset, som vi bodde i.. Under de första fredsåren, innan kolimporten från de krigförande länderna kommit igång. Sedan eldningsoljan och därefter kärnkraften och elen. Jag minns utställningen om framtidens teknik: en bildradio, som kallades television. Jag minns rädslan för atomkriget. När jag var 18 träffade jag en kvinna som rökte som en borstbindare. Hon var inte rädd för att dö strax efter sin 60-årsdag, för vi skulle ju alla dö inom kort. I det kommande kriget. Ungdomar behöver tydligen något att vara rädda för. Det gör livet mer intensivt.

  Jag har hört alla argumenten, från båda sidor, under alla åren. Jag har hört alla lögnerna. Jag minns hur den värsta bedragaren i svensk politik, Torbjörn Fälldin, C – av dagens sossar hyllad som en ”hedersman” – anklagade Olof Palme för att vara något slags ”doctor Strangelove” i färd med att förinta hela mänskligheten med ”radioaktiv smitta”. Vem är ”doctor Stangelove” i dagens flockimmunitets-Sverige?
  Med förvåning har jag läst Mp:s försvar för ”den svenska strategin”, som bara gick ut på ”flattern the curve” för att inte sjukvården skulle kollapsa, i stället för att rädda så många som möjligt till livet.

  Så fick Sverige sin första borgerliga regering på 44 år, som ett resultat av skräckpropagandan mot den civila kärnkraften. Och hur den nya statsministern, Torbjörn Fälldin bröt sina löften att stoppa kärnkraften. Vars farlighet han förmodligen aldrig själv hade trott på. Ur det sveket föddes miljöpartiet, som idag har sin egen tillkomsthistoria – ur ett annat partis svek – som en black om foten. Jag minns ´Mp:s alla skräckscenarior under åren. Först vara det ”Sörmlands åkrar har ingen rösträtt, men det har du”. sälarna som dog, skogen som dog, om inte Botniabanan byggdes, och nu hela planeten som ska brinna upp.

  Detta kallas chockdoktrinen, som går ut på att tysta alla protester genom hot om hemska följder, om inte folket gör som politikerna vill. Den har använts över hela världen, inte minst i Asien efter tsunamin, då fiskarbefolkningarna hindrades att flytta tillbaka till sina byar vid kusterna, för att skydda dem mot nya tsunamis. När det verkliga motivet var att bygga lyxhotell för turister från Europa och USA. Nu används chockdoktrinen för att försvara ren naturförstörelse. För vad kan vara värre än om hela planeten blir ett glödhett eldklot. Typiskt för chockdoktrinen är bristen på tid.

  Katastrofen är nära förestående. Vi har bara lite tid kvar., Vi måste handla nu. Vi har inte tid med utredningar av konsekvenser av de föreslagna åtgärderna för ekonomin, sysselsättningen, miljön, naturen och människors hälsa. Som nybildat parti 1980 hade Mp även goda sidor, som partiet nu försöker glömma, tystar ner. 1. Att naturresurserna är begränsade, art råvarorna måste användas bättre. 2. Att vi måste spara energi, gå över till mer energisnål teknik. Järnväg i stället för flyg. Koldioxidneutrala jetmotorer i stället för elflyg – när tåget tar för lång tid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.