Moderaterna: Alla brott i Umeås skolor ska polisanmälas

Följande pressmeddelande har idag skickats ut på förmiddagen.

 

Pressmeddelande 2020-11-16

Moderaterna vill att alla brott i skolan ska polisanmälas

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår Lena Riedl, vice ordförande i för- och grundskolenämnden, att alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Nyligen publicerade Brå rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott och många av brotten sker i skolmiljön. Under hösten har också lokalmedia rapporterat om förekomsten av hot och våld på skolor i Umeå. I media har det framgått att dödshot bland elever är en ökande trend, och att en utbredd tystnadskultur har vuxit fram som ett resultat av detta.

– Skolan ska vara en trygg plats för alla. Utifrån Brås rapport och lokalmedias rapporteringar drar jag slutsatsen att skolan inte är en trygg plats för alla elever i Umeå. Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för Umeås elever. Vi moderater har konkreta förslag för att öka tryggheten på Umeås skolor. Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och därför krävs en ny handlingsplan för brott i skolan, säger Lena Riedl (M).

Moderaterna vill att handlingsplanen ska utformas efter tre huvudregler:

– Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.

– Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.

– Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

 

I oktober föreslog Moderaterna i för- och grundskolenämnden att utbildningsdirektören skulle ges i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram skarpa förslag för att öka tryggheten på grundskolorna. Frågan lyftes på för- och grundskolenämndens sammanträde i oktober, men förslaget vann inte bifall i nämnden.

 

 

Motionen i sin helhet

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

Polisanmäl alla brott i skolan                                                      

Nyligen publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott.

Rapporten visar att tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men att typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel. Många av brotten sker dessutom i skolmiljön. I rapporten framkommer att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Andelen elever som har uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö har ökat sedan 2015, både bland tjejer och killar.

Det finns en oro för brott, vilket leder till att unga undviker vissa platser, aktiviteter eller personer. Enligt Brås rapport är det vanligt att elever exempelvis har hållit sig borta från skolan en hel dag, av rädsla för att utsättas för brott.

På senare tid har vi sett alarmerande exempel på att hot och våld har förekommit i Umeås skolor. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2018. Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt.

Så här får det inte fortsätta. Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler:

  • Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
  • Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.
  • Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utarbeta en ny handlingsplan för brott i skolan, utifrån tre nämnda huvudregler.

 

Umeå 2020-11-13

Lena Riedl, kommunfullmäktigeledamot (M)

En kommentar

  1. Ambjör Fjellström

    Bättre att öka personalen i skolorna , än belasta polisen med ännu fler brottsutredningar. Dessutom hamnar eleven i brottsregister som troligtvis drar ner dom i ännu mer destruktivt betende. Nej, detta är ett skolproblem, som uppkommit av att vi har för lite koll på skolans domäner, alltså för lite personal. Men med borlig politik ,så blir det så. Fler kameror, på skolgårdar och lokaler, fler skolvärdar, och typ ordningspersonal för att lättare kunna utreda , problemen. Ganska typiskt, sätt för borlig politik, att ropa på polis,men inte fatta grundproblemen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.