Öka tryggheten för äldre

Otryggheten bland äldre är utbredd. I Brås Nationella trygghetsundersökning framkommer det att bland kvinnor är det en stor andel i den äldsta åldersgruppen som inte alls går ut på kvällstid, på grund av otrygghet.

Så här får det inte fortsätta. Umeå kommun ska vara en trygg kommun för alla. Om detta skriver Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden, i en insändare i VK idag.

Äldre personer är särskilt utsatta för bedrägerier. Ofta sker dessa via telefon eller internet. Det krävs samarbete mellan kommun och polis för att öka tryggheten bland äldre i Umeå kommun. Det handlar om att förebygga och bekämpa brottslighet mot äldre. Vi föreslår att Umeå kommun bör ges i uppdrag att informera äldre om hur de kan skydda sig mot brott och bedrägerier.

Kommunen kan i övrigt påverka när det handlar om att skapa trygga offentliga miljöer, med exempelvis bättre belysning utomhus. För att öka tryggheten för alla kommuninvånare vill Moderaterna i Umeå även anställa kommunala ordningsvakter och införa kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser. På nationell nivå anser Moderaterna att brott mot äldre ska ses som särskilt allvarliga inom rättsväsendet.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Ågren och Moderaterna kräver åtgärder som skyddar unga män, kvinnor och äldre från brott. Och det är bra. Det behövs både åtgärder som skyddar potentiella offer, men också åtgärder som hindar brottslingar från att begå (nya) brott. Justitieminister Morgan Johansson avvisar förslag att unga brottslingar ska straffas / vårdas inom Kriminalvården på statens bekostnad, utan att de i stället ska vårdas i HVB-hemmen på kommunernas bekostnad.

  Han har därmed dömt 13-åriga Sofi och andra ungdomar i hennes situation att utsättas för (nya?) våldtäkter framöver av grovt kriminella pojkar. Vad Sofi har fått genomlida har dock inte framkommit i media, som bara har rapporterat om hennes förtvivlade rop på hjälp och befrielse ur fångenskapen. Men att våldtäkter förekommer på dessa ”hem” råkar jag veta, eftersom jag själv haft som uppdrag att ta beslut om sådana placeringar – och att den underdimensionerade personalen inte förmår skydda andra ungdomar från misshandel och våldtäkter eller ens sig själva från misshandel och í minst ett mord.

  Dessa hem är egentligen till för barn och ungdomar, som föräldrarna inte kan ta hand om. Och det handlar inte alltid om kriminella föräldrar, utan även om föräldrar med brister i andra avseenden. Hur kan regeringen försvara att grovt kriminella ungdomar vårdas tillsammans med ungdomar, som inte själva begått ett enda brott, eller i värsta fall bara har begått lindriga brott? Morgan Johanssons svar är att göra dessa ”hem” alltmer fängelselika för att försvåra rymningar. Men de enda, som hindras att rymma därifrån, är de oskyldiga, offren för misshandel och våldtäkter.

  Detta är ett resultat av filosofin att uppfatta grovt kriminella som offer för någonting och lika oskyldiga som offren för deras egen framfart. Det är samma filosofi, som placeringen av våldsbrottslingar, som har dömts till rättspsykiatrisk vård, på samma allmänpsykiatriska vårdavdelningar, där brottsoffer vårdas för sina psykiatriska trauman – eller andra psykiatriska tillstånd.

  Kvinnliga patienter är rädda för manliga patienter, även sådana som aldrig har begått ett brott, med följd att de bibringas en ytterst negativ självbild. – och dessutom sprider fördomar om psykiska sjukdomar hos allmänheten. Vilket självklart försvårar deras tillfrisknande och återetablering i samhället efter tillfrisknandet. Sverige har en regering, som med berått mot tillåter misshandel av sina svagaste medborgare – både genom att låta potentiella återfallsförbrytare gå fria och genom att placera dömda brottslingar bland oskyldiga vårdbehövande.

  • Brorson

   forts

   Dessutom hjälper den svenska staten i synnerhet den internationella organiserade brottsligheten att planera brott särskilt mot äldre genom den unika svenska offentlighetsprincipen. Var inte den till för att allmänheten ska kunna granska makthavare i deras maktutövning. Men används både av hämnare för att kartlägga makthavares privatliv, så att de får motta hot av typ ”Vi vet på vilken skola dina barn går”.

   Och dessutom hjälps kriminella att planera brott även mot vem som helst. Äldre rings upp – kanske från andra länder – av personer, som talar nästan perfekt svenska och påstår sig vara en släkting eller gammal bekant, vilket den uppringande styrker med detaljerade kunskaper om den uppringda åldringens släktförhållanden. Inför valet 2018 fanns enighet mellan alla åtta riksdagspartierna om att ändra grundlagen, så att denna typ av personuppgifter skulle kunna beläggas med sekretess.

   Men ett av de åtta riksdagspartierna kunde inte motstä frestelsen att spräcka enigheten genom att ljuga ihop om att det fanns en sammansvärjning mellan justitieminister Morgan Johansson och bl.a. de moderata ledamoten i riksdagens justitieutskott, Andreas Norlén, nu talman, om att införa långtgående censur för regeringskritiska medier och att avskaffa demokratin. Några månader senare lämnade det partiets ledamot i justitieutskottet riksdagen med ”familjeskäl” som svepskäl.

   Därför tycker jag – trots det negativa som jag skrivit om Morgan Johansson – att Moderaterna snarast ska ta kontakt med Johansson och övriga regeringsföreträdare – för att se till att den nödvändiga grundlagsändringen genomförs i samband med valet 2022. Och se nu till att SD inte hoppar av i sista stund som förra gången, vilket skedde på uppmaning av Johan Westerholm, som driver Ledarsidorna.se. Som f.ö. är en plattform, som har gjort många viktiga avslöjande om maktmissbruk och ren korruption inom regeringskansliet.

   Att ofta ha rätt är emellertid inte samma sak som att alltid ha rätt. Jag har dömt i tillräckligt många förvaltningsrättsliga mål för att vara väl medveten om intressekonflikterna mellan olika skyddsvärda intressen. Såsom tvångsomhändertagande av barn för att skydda barnen – och faran för att barnet skadas av ett felaktigt tvångsomhändertagande.

   En sådan intressekollision är naturligtvis intresset att skydda potentiella brottsoffer mot brott och inte minst skydda åldringar från åldringsbedrägerier å ena sidan. Och intresset att kunna granska makthavare i deras maktutövning å andra sidan.

   Enligt min mening är Andreas Norlén en av våra mest kompetenta rättspolitiker, vad gäller avvägningen mellan olika skyddsvärda intressen. Det handlar nu inte bara om avvägningen mellan skyddet för vanliga brottsoffermot andra skyddsvärda intressen. Utan även om skyddet för demokratin, att beslutsfattare vågar ta beslut som går någon emot, kontra intresset att granska makthavare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.