Fullmäktige idag, med interpellation om otryggheten i Umeå

Idag är det dags för årets första sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Vi skulle egentligen ha dragit igång kl. 09.00, men p.g.a. teknikstrul i inledningen så är ny starttid utsatt till kl. 10.00. Så då passar jag på att lägga upp den här bloggen i väntan på omstart.

Jag har till dagens sammanträde lämnat in en interpellation till Hans Lindberg (S) gällande situationen med att 4 av 10 kvinnor i Umeå avstår – ibland eller ofta – från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfalla, rånade eller på annat sätt ofredade. Det återstår att se om vi hinner debattera och diskutera den. Interpellationer och frågor ligger sist på dagordningen.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade.

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Detta enligt en ny undersökning av Umeå kommun, som presenterades i december.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Vi har tidigare sett liknande mönster i Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I ”Unga-enkäten” från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal och nya målsättningar för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att öka tryggheten bland umeåborna. I oktober hade fullmäktige kunnat fatta beslut om ett paket av åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna, men tyvärr blev det inte så. Alla moderata förslag röstades ned.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

 

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland kvinnor i Umeå?
  2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande insatser?
  3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten för kommunens invånare?

 

Umeå 2021-01-07

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.