Ungdomar som begår grova brott ska sitta i fängelse!

Nyligen lyckades en tonåring som är dömd för dubbla mordförsök rymma från sitt ungdomshem. För tredje gången på ett år. Ungdomar som begår grova brott ska sitta i fängelse så att de inte kan rymma!

Moderaterna lägger idag fram förslag i riksdagen om att föra över grovt kriminella ungdomar från ungdomshem till ungdomsfängelser. Nu hoppas vi på majoritet för förslaget!

3 kommentarer

 1. Brorson

  Oj, detta var det nya årets hittills bästa nyhet, att Moderaterna (som första parti?) vågar använda ordet ”ungdomsfängelse”. Sådana finns nämligen redan, men snarare för unga brottsoffer, som kanske inte ens själva har begått några brott eller på sin höjd lindriga brott, utan att ”vården” behöver uppfylla rimliga krav på human kriminalvård, som gäller för grovt kriminella vuxna förbrytare.

  TV visade igår ett reportage om hur unga flickor i nedre tonåren utsatts för grov misshandel, isoleringscell i flera veckor (i ett fall över två månader), blir nedtryckta på golvet med armarna upptryckta bakom ryggen, etc. Utan att brottslingarna, d.v.s. de personal, som gjort detta, fått något straff. Dessa brottslingar skyllde på att de bara använt ”lagligt våld”. En förälder, som gjort detta, hade straffats för misshandel och fråntagits vårdnaden av barnet – som därmed riskerat att utsättas för statens våld – som förvaras av chefer inom myndigheten.

  Jag kände inte till att detta program skulle sändas, när jag ett par dagar innan skrev om dessa ”ungdomshem” på Ågrens blogg. Jag skrev också hur våldtäktsmän. som har dömts till rättspsykiatrisk vård, vårdas tillsammans med våldtäktsoffer på allmänpsykiatriska kliniker, eftersom det saknas platser på de rättspsykiatriska klinikerna- som f.ö har ett helt otillräckligt skydd mot rymningar. Det händer att personalen låser in sig på toaletten, när abstinenta missbrukare löpt amok bland oskyldiga patienter inne på allmänpsykiatriska avdelningar.

  Morgan Johansson vill göra ungdomshemmen ännu mer fängelselika, i stället för att inrätta särskilda ungdomsfängelser med hög säkerhet, där det finns rimligt skydd både mot rymningar och mot misshandel av personal och andra intagna. Krav att det inrättas särskilda ungdomsfängelser är varken uttryck för blodtörst eller hämnd. utan snarare ett uttryck för att oskyldiga inte ska straffas alls, och att även grovt kriminella ska behandlas humant.

  En human kriminalvård kräver en helt annan typ av resurser och andra rutiner än vården av oskyldiga småflickor. Dags att erkänna det. Personalen måste kunna skydda sig själva och andra intagna utan att begå övervåld mot en aggressiv intagen.

 2. Brorson

  Det är när man inte använder korrekta benämningar som laglösheten breder ut sig och övergreppen begås. Fängelser som är och kallas fängelser är mer humana än fängelseliknande ”hem”, som förslagna brottslingar kan rymma från, men inte brottsoffer och andra oskyldiga. En 12-åring, som tvångsomhändertogs för att hon bevittnat våld i hemmet.

  Varför åker inte Putin till Sverige och protesterar mot fängslandet av oskyldiga småflickor, som är för unga för att dömas i en brottmålsrättegång, när Sveriges utrikesminister Ann Linde åker till Ryssland och protesterar mot fängslandet av regimkritikern Navalny? Har han inte ens gjort sig skyldig till förtal – enligt rysk lag – mot Putin, som förnekar att han äger palatset med de omtalade toalettborstarna som kostat 7.000 kr /st? Har den fängslade flickan, som bevittnat våld i hemmet, anklagat Löfvén för att äga statsministerns residens Harpsund?

  Det måste bli ett slut på förljugenheten och därför måste bestraffningen av unga kriminella överföras från kommunernas socialtjänst – som anlitar Statens institutionsstyrelse för verkställighet av ”vården” till den statliga kriminalvården. Kommunen betalar och staten verkställer. Sedan en statlig domstol dömt att brottslingen ska överlämnas till vård inom socialtjänsten – om brottslingen fyllt 15. Är den misstänkte under 15 sker något slags ”bevistalan” – utan den rättssäkerhet som föreskrivs i brottmål.

  Även för att tillgodose kravet på rättssäkerhet måste straffbarhetsåldern sänkas från 15 till 10 år, med ungdomsfängelse som påföljd från samma ålder. Vilket jag hoppas ska bli Moderaternas nästa förslag. Varför det ska kallas ungdomsfängelse, och inte rätt och slätt fängelse, är för att verksamheten i dessa ungdomsfängelser ska skilja sig från fängelse för vuxna (personer. som fyllt 18). Särskild hänsyn ska tas till de unga brottslingarnas ålder och mognad.

  Dessa unga brottslingar ska inte heller dömas till lika långa fängelsestraff som vuxna brottslingar. Den s.k. ungdomsrabatten för brottslingar mellan 18 och 21 år måste avskaffas. I stället bör det finnas en ungdomsrabatt, som minskar med stigande ålder, för brottslingar mellan 10 och 18 år. För en human kriminalvård. Sluta straffa oskyldiga.

 3. Brorson

  Jag har hittills förgäves försökt få igång en diskussion om hur många nya fängelseplatser som behövs och var de nya fängelserna ska byggas. Om straffet för ett visst brott är fängelse i sex år, men brottslingen inte har fyllt 21, är han fri efter 2- 3 år, och då blir fängelseplatsen ledig till en ny fängelsekund. Om ungdomsrabatten för 19 – 21 åringar avskaffas, blir platsen inte ledig efter så kort tid och då behövs en ny fängelseplats till den nya brottslingen.

  Idag finns knappt 5.000 fängelseplatser plus några hundra platser på de rättspsykiatriska regionsjukhusen. Hur många nya fängelseplatser behövs egentligen?

  1. Kriminalvårdsstyrelsen räknar med att det behövs 2.000 nya fängelseplatser inom en tioårsperiod.

  2. Enligt mina beräkningar behövs dessutom 3,300 nya fängelseplatser, om Moderaternas förslag till slopade straffrabatter genommförs.(Ungdomsrabatten för 18 – 21 åringar samt 2 / 3-delsfrigivningen för äldre än 21.)

  3. Minst var tredje, som fått villkorlig dom, återfaller i brott inom två år. De borde i stället ha dömts till fängelse, vilket kräver ytterligare några tusen nya fängelseplatser.

  4. Hur många platser i ungdomsfängelse behövs om det förslaget genomförs?/

  5. Det är oacceptabelt att personer, som har dömts till böter men inte betalar sina böter, kanske saknar lagligt förvärvad inkomst, slipper straff. De bör sitta motsvarande tid i fängelse.

  6. Hur många nya platser behövs på de rättspsykiatriska sjukhusen, om dömda förbrytare inte ska läggas in på allmänpsykiatriska kliniker? Ska de rättspsykiatriska klinikerna drivas av regionerna eller av staten?

  Sammantaget behövs över 10.000 nya fängelseplatser. Från detta bör frånräknas det antal fängelseplatser som kan hyras i de utländska brottslingarnas hemländer. Och det är långtifrån alla hemländer.

  Hur ska detta finansieras? Var ska de nya fängelserna byggas? Vad kan vi lära av Kriminalvården i andra länder med en anständig kriminalvård? Kan vi anlita privata kriminalvårdsbolag med erfarenhet av kriminalvården i andra länder? Vi behöver också en diskussion om kriminalvårdens syfte, inte minst om förhållandet mellan vård och förvaring. Är syftet att brottslingen ska ”förbättras” så att han avstår från att begå nya brott, eller fysiskt hindras att begå nya brott genom inlåsningen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.