Sverige behöver en ny och effektiv klimatpolitik

Idag väljer Miljöpartiet nytt språkrör. Det är ett tillfälle att tänka om – Miljöpartiets klimatpolitik har misslyckats. Sverige behöver en moderat regering som tar itu med de stora frågorna.

S/MP-regeringen vill ha fossilfri el, men lägger ner kärnkraften. Den vill ha elbilar, men bygger knappt ut laddinfrastrukturen. Den vill elektrifiera industrin, men inte bygga ut elnäten. Den vill ha batterier, men inte bryta mineraler. Den vill ha biodrivmedel men inte bruka skogen.

Moderaterna är redo att göra vad som krävs för klimatet! Det här några av de delar vi vill prioritera i regeringsställning:

– Se till att det finns tillräckligt med fossilfri el – bygg kärnkraft, vindkraft och vattenkraft

– Bygg ut elnäten – hela Sverige ska ha tillgång till el

– Bygg laddstationer i hela landet

– Fånga in och lagra koldioxid – för att nå klimatmålen

– Sverige ska utvinna metaller och mineraler samt bruka skogen – det behövs till batterier och biobränsle

8 kommentarer

 1. Brorson

  Jag tycker inte alls att det är en bra idé att säga ja till allting. Det år en särskilt dålig idé att säga ja till allting av det som är riktigt dåligt, såsom mer vindkraft. Vad vi ska ha mer av är framförallt kärnkraft och infångning av koldioxid ur atmosfären för framställning av nya bränslen och råvaror som kan ersätta plast. Fånga in och lagra koldioxid i berggrunden är säkerligen ett både bra och billigt sätt att minska koldioxidhalten i atmosfären om det behövs, men är ett slöseri med en nyttig resurs.

  Ett land som Sverige, som saknar bergolja, måste ge rejäla anslag till forskningen för utveckling av någotsånär billiga metoder för framställning av flygbränsle ur atmosfärisk koldioxid för både civilt och militärt bruk. Flygvapnet bör inte vara beroende av importerat flygbränsle.

  Det kommunala vetot mot ny vindkraft räcker inte. Vi behöver ett nationellt förbud mot ytterligare vindkraftutbyggnad och en rivningsplan för redan byggda, till en början de mest olämpligt placerade. Ägarna har känt till det folkliga motståndet och har medvetet tagit de ekonomiska riskerna,

  Ägarna till kvarvarande vindkraftverk ska debiteras kostnaderna för reglerkraft, så att detill sammans med reglerkraften kan leverera minst 80 % av i vindkraften installerad effkekt under minst 300 av årets kallaste dagar.

  Vi måste också ha förbud mot nya överföringsledningar mellan norra och södra Sverige. Ägarna till norrländsk vindkraft måste tvingas finna avnämare inom Norrland.

  Fortfarande orörda älvar och älvsträckor måste ha ett förstärkt skydd mot nya vattenkraftanläggningar. Kvarvarande åkermark och renbetesmark måste skyddas mot både anläggning av nya och utökning av befintliga vattenkraftmagasin.

  Inte en krona av skattemedel ska gå till laddinfrastrukturen för elbilar. Den måste till hundra procent bekostas av leverantörerna av elen och debiteras kunderna på elräkningen. Subventionerades anläggningen av bensinpumpar med skattemedel?

  Vi vet inte vilka som har röstat på Mp, men det är dags att det börjar svida i plånboken hos dem som har gjort det – om de hade räknat med personliga ekonomiska fördelar.

  Mp har under de fyrtio år, som partiet ha funnits, förvandlats från miljöns försvarare till naturmiljöns förstörare.

 2. Brorson

  Det är fortfarande inte klarlagt om vi verkligen har en klimatförsämring. Eller rentav en klimatförbättring? Är det en försämring om man kan odla sydfrukter på den skånska sydkusten. Eller att man kan ta en extra höskörd i Mälardalen? Eller om det blir möjligt att komplettera den traditionella renskötseln med odlat gräs för stödutfodring? Jordgubbsolding längre norrut för en förlängd bärsäsong är redan en klassiker. Och vad är det för dumheter att ersätta svenskproducerat i kommunala bespisningar kött med ”köttfria köttbullar”, med importerade råvaror från f.d. regnskogar?

  Vilken är den optimala koldlioxidhalten i atmosfären? Hela tiden talas om att ”lyssna på vetenskapen”, när den egentligen bara talar om att nå ner till en viss ökning av jordens temperatur. Mätt var? Inte ett ord om vad som är optimalt eller ens realistiskt? Står det ö.h.t. i mänsklig makt att påverka klimatet GLOBALT? Der bestäms kanske av energiflöde n yttre rymden? Varför stödjer Mp en fortsatt storstadstillväxt i låglänta områdån, som enligt samma pari kommer att översvämmas av stigande havsnivåer till följd av global uppvärmning? I stället för att förespråka anpassning till naturen, har Mp förklarat krig mot naturen och sossarna, som alltid har gillat allting som ska byggas, lockas nu av allting som ska ”byggas om”.

  Vi måste återgå till en realistisk mix av energiproduktion.

  1. Elproduktionen bör bestå av 40 % kärnkraf, 50 % vattenkraft och 10 % övrigt (vindkraft som kompletteras med sopförbränning, när det inte blåser.

  2. Om vi utvecklar effektiva och någotsånär billiga metoder för att fånga in koldolixid och använda densamma för framställning av nya bränslen samt nya råvaror som kan ersätta plast, spelar det ingen roll om de ursprungliga bränslena kommer från kol. , olja eller nyskördad biomassa. . Det är dags att utmönstra orden ”hållbar” och ”fossil” ur varje serös diskussion. eftersom orden inte används i sin ursprungliga betydelse. Som exempel:

  Hållbar el finns ö.h.t. inte eftersom el måste förbrukas i samma stund som den produceras.
  Vätgas är heller inte särskilt hållbar eftersom det är ett högexplosivt ämne. Å andra sidan är fossil, i betydelsen något som kan återanvändas gång på gång, någonting bra – hållbart. Något som Mp gillade skarpt, när partiet var nytt. Problemet med plastavfall i haven är att plast är ett så oerhört hållbart ämne. Förstörs inte utan finfördelas, så att fisken består av mer plast än vitt kött.

  Slit- ,och släng-mentaliteten kritiserades av Mp, när partiet var nytt. Nu är samma parti extrema anhängare av samma mentalitet. Slit och släng din halvagmla diseselbil och köp en ny elbil….T-o-m Vänsterpartiet deltar i dansen kring den kapitalistiska guldkalven, konsumera mera. Mera el, varav hälften går bort i överförings-, omvandlings- och lagringsförluster. Fler batterier …

 3. Qa

  ….fånga in och lagra koldioxid är en vinstaffär ENBART om det är riktigt stora utsläppareman gör det på, den fångar ju inte upp ur tomma luften lite sådär slumpmässigt

 4. Brorson

  1. Det vetenskapliga stödet för klimathysterin är svagt. Det råder inga tvivel om lokala klimatförändringar genom mänsklig påverkan, men Mp ignorerar helt andra orsaker än koldioxiden. Mp vill inte heller kännas vid orsaker som inte kan påverkas av människor. Ett gammalt ordspråk säger ”Över klimatet råder endast Gud”. Miljöpartister tror att Per Bolund är Gud. Och att Greta är den gudens profet. Naturligtvis. Historien visar att när en religion försvinner kommer en annan religion i dess ställe.. Risken är uppenbar att denna rent religiösa klimat-extas kommer att leda till allvarliga skador på natur, miljö och klimat

  2. Vi ska ha kärnkraft för att vi INTE ska ha vindkraft. Mp tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften. Eftersom den inte kan det, ska vi inte ha den. När vi ändå ska bygga ut kärnkraften, ska vi öka skyddet för orörda älvar och älvsträckor. Därför ett bestämt nej till nya vattenkraftverk.

  3, Vi ska fånga in koldioxid ur atmosfären för att ur den framställa nya motorbränslen och råvaror till industrin – samt lagra eventuella överskott i berggrunden – för att kunna fortsätta att använda fossila bränslen och spara på skogen, som behövs till så mycket annat.

  4. Genom elektrisk kraftöverföring mellan motor och drivhjul i bilar, bussar och tåg (på glestrafikerade oelektrifierade järnvägar) kan vi skydda naturen mot miljöskadlig gruvdrift i jakten på mineraler till batterier. Dieselelektriska tåg har funnints i Sverige sedan 1912.

  5. De nya kärnkraftverken ska byggas där det är brist på vattenkraft och då behövs ingen utbyggnad av elnäten för överföring av el på långa avstånd. Med koldioxidneutralt motorbränsle behövs inte en massa laddstationer, som byggs med skattemedel. Man kommer att kunna tanka bilen som vanligt vid befintliga bensinstationer. Skattemedlen kan i stället användas till välfärden.

  Och Moderaterna vill väl dessutom sänka skatten för pensionärer? Det kräver att de skatter, som ändå tas in används, rätt. Och huvudlös elektrifiering av allting är inte rätt.

 5. QA

  Brorson:
  om punkt nr 1:
  kan du GARANTERA att globala klimatförändringarna inte kommer att bli katastrofala och inte är orsakade av människan?? Helt säker? har du fel, så är vi körda! När i princip alla forskare säger att globala uppvärmningen är orsakad av människan, så kabn det ju vara bra att göra nåt åt uppvärmningen:
  https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/

  …sedan mer än 800000 år har co2-halten inte varit i närheten av vad den är nu….

  3. har du nån källa på att man kan skapa nya motorbränslen av infångad co2? HAr aldrig hört talas om det…

  • Brorson

   Det sändes ett TV-program om olika metoder att reducera koldioxidhalten i atmosfären. Det hade du sett om du hade varit intresserad. Därfdör tipsar jag inte om källor- Du får leta själv. Men det verkar du ju inte vara, trots att du kräver att JAG ska garantera något som ingen människa vet säkert.Kan DU garantera att inget av alla ogenomtänkta beslut, som drivs fram av klimathysterin, inte kan få katastrofala konsekvenser, för människor och miljö?Man ger sig inte ens tid att göra riktiga miljökonsekvensanalyser.

   Naturligtvis är det möjligt att fånga in koldioxid ur atmosfären. Växterna gör det redan.Trädplantering är en gammal och väl beprövad metod. Det kan också göras p konstgjord väg. Enligt TV-programmet i fråga, kan man framställa fygbränsle ur atmosfärisk koldioxid, men det flygbränsliet blir sex gånger dyrare än det flygbränsle som används idag. Men det torde vara möjligt attfå ner priset genom teknisk utveckling och masproduktion.

   <Om du hade läst det, som jag tidigare har skrivit i frågan, hade du vetat att jag har försvarat beslutet att införa flygskatt. Tack vare den skatten kan flygbolagen övergå till användning av de nya koldioxidneutrala bränslena utan chockhöjning av biljettpriset. Det ärj ju bara att reducera skatten ifråga.

   Du verjar inte ha förstått att mina tidigare kommentarer i ämnet var menade som kritik mot Moeraterna. I stället för att säga "Vi vill ha ännu mer av det som Mp vill ha plus kärnkraft" borde M använda de MINST miljöskadliga lösningarna för att reducera användningen av de MEST miljöskadliga lösningarna, exempelvis ersätta vindkraft med kärnkraft. Samt ersätta batteridrift i personbilar med elektrisk kraftöverföring från en bensin- eller dieselmotor till drivhjulen i kombination med infångning av koldioxid.

   Vi bör generellt övergå till de mest energisnåla lösningarna, exempelvis kontaktledningsdrift i stället för batteridrift av stadsbussar och godståg i stället för långtradare, snabbare tåg mellan Umeå och Stockholm i ställer för förlängning av Botniabanan norrut, där avstånden trots det bir för långa för att dagtåg ska kunna konkurrera med flyget…

   ´´

 6. QA

  Vk eller Ågren:

  Varför svarar du inte på kommentarerna? Det här är en av dina kommunikationssätt, varför inte ta chansen Ågren och svara?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.