Tack för förtroendet!

Moderaternas partistyrelse har beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper inför arbetsstämman i höst. Arbetsgruppernas uppdrag är att ta fram skarpa förslag på olika områden, som partistyrelsen sedan ska lämna till beslut på Arbetsstämman 21-24 oktober 2021.

En av arbetsgrupperna behandlar området Lag och ordning. Arbetsgruppen leds av Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson, och jag är glad över att själv ingå i arbetsgruppen tillsammans med en rad andra nationella och lokala företrädare. Bilden på mig och Forssell ovan togs i samband med den senaste partistämman.

Den grova brottsligheten och gängkriminella miljöer hotar det svenska samhället, och Sverige har gradvis förvandlats till ett mer otryggt land. Arbetsgruppen har ett brett uppdrag att se över sådant som det svenska straffsystemet, polisens lokala närvaro i landet, arbetet i utsatta områden, välfärdsbrottslighet m.m.

Jag är mycket nöjd att ha fått förtroendet att ingå i arbetsgruppen. Lag och ordning är en av de absolut viktigaste politiska frågorna. Vi ser hur brottsligheten breder ut sig och otryggheten sprider sig.

Moderaterna har en god grund att arbeta från när det gäller brottsbekämpning, men det finns definitivt mer att göra.

2 kommentarer

 1. Brorson

  ”Moderaterna har en god grund att arbeta från när det gäller brottsbekämpning, men det finns definitivt mer att göra.” Det är vad jag också tycker, och det är därför jag har skrivit så många kommentarer i det ämnet på den här bloggen. Det ligger mycket arbete bakom mina förslag, som jag hoppas kommer till användning även hos Moderaterna. Eftersom jag inte hävdar någon ensamrätt till mina förslag får de användas av vilket parti som helst och vem som helst.

  1. I debatten sägs ofta att det finns en mängdrabatt, som bör avskaffas, för den som begått flera brott. Någon mängdrabatt finns inte i praktiken, däremot en absorptionsregel, som säger att straffet för övriga brott ska absorberas av straffet för det grövstas brottet som därför kan skärpas till någon. Exempel: En person, som har begått flera brott, som tillsammans skulle givit fängelse i 100 år, varav 4 år för det grövsta brottet, döms till fängelse i 4,5 år för alla brotten

  Jag föreslår att en mängdrabatt INFÖRS, enligt följande: Gärningsmannen döms till fulla straffvärdet för de tre grövsta brotten, t.ex.4, 3,5, och 3 år, till halva straffvärdet för de tre näst grövsta brotten, t.ex 2,5, 2 och 1,5 år, samt enlivt en scablon, som utformas av rättspraxis för alla övriga brott.berpemde på hur många och allvarliga de är. Denna person skulle alltså dömas till 16.5 år för de sex grövsta brotten plus kanske 3, 5 är för alla överiga brott, vilket gör fängelse i 20 år, d.v.s en femtedel av fulla straffvärdet för alla brott, men nästan fem gånger så mycket som nuvarande praxis i Sverige.

  2. En person , som har dömts till fängelse i 4,5 år enligt nuvarande domstolspraxis, behöver bara avtjäna 3 år av straffet, med nuvarande 2 / 3 delsfrigivning.. Jag föreslår att 2 / 3-delsfrigivningen avskaffas och ersätts, för dem som så önskar, med övergång till frivård under dubbelt så lång tid som återstående strafftid, när 9 / 10-dear av straffet har avtjänats. Exempel: Den som har dömts till fångelse i tio år, får välja mellan att avtjäna hela straffet i fängelse och därefter bli helt fri kande de, eller avtjäna nio år i fängelse och två år i frivård. I övrigt behövs en kraftig begränsning av användningen av frivård .p. g. a en hög återfallsprocent

  .3. Jag föreslår att ungdomsrabatten 18 – 21 år avskaffas och att en ungdomsrabatt införs, för brottslingar under 18 år, enligt följande:
  – Den som har fyllt 10, men inte 12 år döms till högst 25 % av straffet för vuxen: ingen nedre gräns.
  – Den som har fyllt12 men inte 14 år döms till lägst 25 och högst 50 % av straffet för vuxen.
  – Den som har fyllt 14 men inte 16 år döms till lägst 50 och högs 75 % av straffet för vuxen.
  – Den som har fyllt 16 men inte 18 år döms till lägst 75 och högst 100 % av straffet för vuxen.

  4. Alla straff ska utdömas som veckor, månader eller år i fängelse.
  – Fängelsestraff på högst 3 månader ska på domstolens eget initiativ omvandlas till dagsböter, om den dömde kan antas betala böterna med egna hederligt förtjänade pengar. Om böterna inte betalas i tid, ska straffet avtjänas i fängelse.
  – Fängelsestraff på mellan 3 och 6 månader ska på den dömdes egen begäran omvandlas till böter, om en utredning visar att han kan och högst sannolikt kommer att betala böterna med egna hederligt förtjänade pengar.

 2. Brorson

  Varför föreslår jag att fängelsestraff på upp till sex månader ska kunna omvandlas till dagsböter? Vi har idag c:a 4.800 personer i fängelse, vartill kommer några hundra i rättspsykiatrisk vård samt ett för mig okänt antal i andra former av vård, bl.a. på HVB-hem. Jag kräver ett absolut förbud mot blandning av kriminella och icke-kriminella, brottslingar och brottsoffer på alla slags vårdinrättningar. Därför behövs fler platser både inom kriminalvården och de rättspsykiatriska specialsjukhusen.

  Andelen återfall bland dömda till frivård (villkorlig dom) är över 30 %, men denn siffran avser endast antal upptäckta återfall inom två år. Den verkliga siffran kan mycket väl ligga på 50 % eller ännu högre. Om man utgår från redan beslutade straffskärpningar, Moderaternas förslag till ytterligare straffskärpninga samt mina egna här framlagda förslag behöv det MINST 10.000 NYA fängelseplatser. Råkna på vad detta kommer att kosta. Svindlande belopp. Detta är priset för den hittills förda låt gå-politiken och den ”generösa” invandringspolitiken, som har givit en mycket stor importerad brottslighet. Vi kan bara hoppas att de hårdare tag. som nu behövs, ger en minskad brottslighet inom 5 – 10 år och minskade kostnader för kriminalvården om 30 – 40 år.

  Pengarna måste fram nu. Spaden måste snarast sättas i jorden för de nya fängelsebyggen. Med ett genomsnitt på 40 fångar per fängelse måste 25 nya fängelser byggas. Kommer detta att bli det stora lyftet för Norrlands inland? Först en byggboom utan like sedan vattenkraftutbyggnadens dagar och därefter tusentals nya statliga jobb- statliga löner som till drygt 20 % går rakt in i de kommunala skattkistorna. Belopp som berörda kommunalpolitiker inte ens vågar fantisera om. Enligt Kriminalvårdsstyrelsen drar nya fängelser med sig tre gånger så många jobb i kommunerna som helhet som antalet jobb i fängelserna.

  Trots förväntade minskade kostnader ute i samhället för brottsligheten, måste kostnaderna för brottsligheten beräknas och finansieras. Vi kan inte fortsätta med nuvarande regionalpolitiska stöd, om vi ska klara denna våldsamma ökning av kostnaderna för brottsbekämpningen och kriminalvården. Kostnaderna per fängelseplats måste ner samtidigt som säkerheten mot rymningar och avvikelser samt mot brott som begås inne i fängelserna höjs.

  – Det måste bli straffbart att rymma eller avvika från ett fängelsestraff, Det skulle sannolikt minska avvikelserna från fängelser med låg säkerhetsklass, som därmed kan behållas och inte behöver förses med nya fysiska skydd mot rymningar.
  – Det behövs en ny och ännu högre säkerhetsklass än nuvarande klass 1 -fängelser. För de intagna i de nya högsäkerhetsfängelserna ska råda totalt förbud mot permissioner samt förbud att ta emot och skicka fysiska brev och paket. E- post ska vara tillåten. Besök får tas emot högst en gång per månad. Det ska inte vara möjligt med fysisk kontakt mellan fånge och besökare.
  – Brottslingar, som ändå ska utvisas till sina hemländer efter avtjänat fängelsestraff, ska om möjligt avtjäna straffen i sina hemländer, dock inte om omänskliga förhållanden råder i hemlandets fängelser.
  – Regeln, som säger att den som har vistats mer än fyra år i Sverige, endast får utvisas om det finns synnerliga skäl, avskaffas helt. Utvisning p.g.a brott ska vara regel. Undantag ska göras endast om det finns särskilda skäl och det var ett ringa brott.

  . Vi måste våga ta debatten om privat drift av fängelser i Sverige. Det finns internationella kriminalvårdbolag, som kan tillföra nyttiga erfarenheter från utländsk kriminalvård från andra demokratiska länder.

  Påföljden förvaring, som finns i Danmark och Norge, och kallades internering i Sverige, men avskaffades 1981, måste återinföras. Detta var en åtgärd för att skydda samhället och potentiella nya brottsoffer mot särskilt farliga återfallsförbrytare. Och som än hållas inlåsta under längre tid

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.