Varför satsar (S) allt på smutskastning?

Socialdemokraterna på nationell nivå satsar på att ”vinna SM i gyttjebrottning”. Strategin inför valet 2022 har tydligen fått klartecken av statsministern Stefan Löfven.

Vi ser samma sak lokalt.

Socialdemokraterna i Umeå sprider lögner, felaktigheter liksom falska citat (!) i deras iver att angripa oss moderater. Även C, L och KD får sin släng av sleven.

Under mina 23 år i Umeås kommunpolitik har jag inte varit med om något liknande tidigare, möjligen med undantag av någon V-kampanj som legat på samma låga nivå.

Det tyder på en desperation inom socialdemokratin även i Umeå. I brist på egen politik höjer S rösten. De siktar på gyttjebrottning, även lokalt, för att kunna vinna valet.

Nåväl.

Om 567 dagar är det valdag. Moderaterna fokuserar på sakpolitik. Hög tid för maktskifte såväl på nationell nivå som lokalt!

2 kommentarer

 1. Brorson

  I diskussionen för ett par dagar sedan om sossarna anklagelser mot allianspartierna om att vilja ”sälja ut” kommunalanställda har jag skrivit att fackföreningsrörelsen (särskilt LO) måste rusta sig bättre för att möta de nya utmaningarna på arbetsgivarsidan med bl.a. många små i stället för en stor arbetsgivare , för att inte få sämre anställningsskydd, arbetsförhållanden och löner. S-politikerna förstår inte hur jag resonerar.. Vad har vi vunnit med privatiseringarna om det inte blir sämre för personalen undrar de,

  Naturligtvis ser inte dagens arbetsgivare (s-politiker och kommunala tjänstemän några som helst vinster med en bättre ledning av verksamheterna. De anser ju sig självavara ofelbara. Och tydligen har de lika höga tankar om den borgerliga oppositionen, om den skulle ta över ledningen och detaljstyrningen av alla kommunala verksamheter, Och tydigen tror de sig också ha obegränsat med tid, eftersom de tycker sig ha tid över till den politiska verksamheten, kontakten med partimedlemmar och väljare samt skötseln av alla kommunala bolag.

  Umeå kommun driver ju numera företag inom både tågbranschen och färjerederibranschen. Skulle inte förvåna elflygbranschen blir nästa. Där jag bor har regionen blivit storägare i tågbranschen, där man har lyckats göra om lönsam SJ-trafik till olönsam regiontrafik (med SJ som entreprenör) och finansierar underskotten med neddragningar av busstrafiken på landsbygden och avskaffade pensionärsrabatter i stadstrafiken.

  Regionpolitikerna (S + 2 borgerliga släpvagnspartier, som känner sig delaktiga i besluten tror sig ha bättre kunskaper om marknaden för tågtrafik och ¨tågens driftekonomi än vårt drygt 150-åriga tågbolag, som är ålagt att leverera in vinst till staten.Jo. till skillnad mot regionpolitikerna och marknadsdirektörerna inom SJ och andra tågbolag vet jag en del om marknadsmässiga biljettpriser. Det är vad resenärerna är villiga att betala, om tågen kommer fram i tid.

  För egen del måste jag skryta med att jag har både yrkeserfarenhet och utbildning i driftekonomi och konkurrensförhållanden inom främst tåg- och biltrafik. Vad jag ser, när politiker leker företagare är rent vansinniga socialiseringsexperiment. Tyvärr är även borgerliga politiker, även en del moderater med och leker. När jag talar om möjliga vinster med privatiseringar, ser jag inte nödvändigtvis vinsterna i de privatiserade verksamheten, utan kanske i helt andra delar av den kommunala ekonomin.
  åå
  Jag tar inte ställning i den aktuella debatten om städningen i Umeå kommun, men håller helt med Magdalena Andersson, S, och Elisabet Svantesson, M, som var rörande överens om att ALL kommunal äldreomsorg inte bör privatiseras. Kommunisterna må objektivt ha haft fel, men jag tycker inte att det är värdigt att säga till gamla kommunister hår i Sverige att de har haft fel hela livet genom att påtvinga de privat omsorg. Men de ska man visa samma respekt för gamla moderater, som vill ha privat omsorg.

  Nej, jag förespråkar inte valfrihet för dömda personer att välja statlig eller privat kriminalvård. Utom möjligen för dem, som sitter i fängelser med lägsta säkerhetsklass. där murarna har ersatts med skyltar ”gräns för frigångsområde”. För även med straff för rymningar och avvikelser är det ju bara att gå iväg till närmaste TV-studio och klaga på fängelsebolaget och kräva byte av entreprenör..

 2. Brorson

  Poängen med min förra kommentar var att vinsten med privat drift inte nödvändigtvis behöver uppstå i den privatiserade verksamheten själv. Den kan uppstå inom andra dlera av den offentliga sektorn, till följd av att politikerna kan koncentrera sig på det som de är, eller borde vara bäst på, nämligen politik.

  Jag vill slå ännu ett slag för privat drift av fängelser i Sverige. Såvitt jag vet är svensk kriiminalfård oerhört dyr i jämförelse med andra länder. Har då den lett till minskade kostnader för kriminalvården i resten av samhället? Nej. och dessutom drar kriminalvård, som behövs för att minska kostnaderna, mänskligt och ekonomiskt ute i samhället. ’Vi har helt enkelt inte råd att låta dem,, som måste sitta i fängelse, sitta i fängelse. . Dömda personer, som är farliga, släpps fria i väntan på en ledig fängelseplats och har då begått avskyvärda nya brott.

  Utländska brottslingar bör avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer. Vi bör köpa fängelseplatser i hemländerna. Men vi måste ha en realistisk uppfattning om hur många platser och i vilka hemländer de kan hyras, med beaktande av kravet på human fångvård.. I bästa fall 500 – 750 platser, vilket torde vara långt mindre än antal utländska fångar som sitter i svenska fängelser idag. Kostnaden för en fångelseplats i Sverige måste helt enkelt sänkas

  Jag föreslår att internering (det som kallas förvaring i Danmark och Norge).återinförs. Moderaternas förslag om anonyma vittnen och dubbla straff för gångkriminella är visserligen steg i rätt riktning, men helt otillräckligt, som det har blivit. Även om vittnet utlovas anonymitet, kan brottslingen räkna ut vem vittnet är, om det bara fanns en etter ett fåtal andra personer på brottsplatsen. Och med de korta straff som är att räkna med (två år i stället för ett år) är brottslingen snart ute och kan hämnas. Och med de kontakter med personer på utsidan, som fångar tillåts ha i Sverige, är det lätt att uppdra åt någon annan att utföra hämnden.

  Grova brottslingar, som har varit med förr och vet hur man skyddar sig mot att bli dömda för sina grövsta brott och till slut kanske åker dit för något bagatellbrott, får +nte långa straff nog för att vitten och framtida brottsoffer ska skyddas, även det blir dubbla straff.

  Mitt förslag, som skiljer sig från det norska systemet som går ut på att domstolen väljer mellan straff under högts 20 år (som är det längsta straff någon kan dömas till I Norge) ocjh förvaring under 21 år + förläning med 5 år, så länge personen anses vara farlig för andra, om han släpps fri. Det behövs bara en vindkantring i opinionen om brott och straff, eller hur allvarligt det begångna brottet var, för att det ska bli avslag på förlängning.

  Enligt mitt förslag ska en farlig återfallsförbrytare dömas till fängelse, som straff för de brott han bevisligen har begått OCH till internering efter avtjänat fängelsestraff som en EXTRA påföljd-Straffet och den extra påföljden ska emellertid dömas ut av samma domstol och samtidigt. Efter internering i fem år, och därefter vart femte år så långe interneringen pågår, har den internerade rätt att begära att interneringen upphör. Interneringen ska upphöra om det kan visas att interneringen inte längre behövs. En åklagare behöver alltså inte bevisa att fortsatt internering behövs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.