För ett bättre företagsklimat – rensa ut alla former av osund konkurrens i Umeå

I dagens VK skriver jag på debattplats om osund konkurrens tillsammans med Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD). Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

För ett bättre företagsklimat – rensa ut alla former av osund konkurrens i Umeå

Petter Bergner skriver på ledarsidan (VK 15/2) om vikten av att rensa ut all osund konkurrens från kommunen och näringslivet. Vi kan bara instämma.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun riktigt illa till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 278 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas, så placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Sedan är det så att alla kanske inte vill eller orkar ta strid mot kommunen. Antalet anmälda ärenden är få, vilket också Bergner belyser. För några år sedan införde kommunen en funktion där företagare kunde anmäla osund konkurrens och för två år sedan gjordes insatser för att synliggöra funktionen. Listan med väckta ärenden omfattar bara fyra fall sedan 2019. Däribland ersättningen till de privata hemtjänstföretagen och hyresnivån för TC/Umeå Folkets Hus.

Självklart ska kommunen också återrapportera till berörda aktörer, om vad man kommit fram i de fall som undersöks utifrån frågan om osund konkurrens.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. Våra fyra borgerliga partier har upprepade gånger föreslagit att kommunfullmäktige borde besluta att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Senaste röstades vårt förslag ned i oktober 2020.

Det finns faktiskt ingen anledning att sitta och avvakta tills företag hör av sig med en konkret anmälan. Vi vet att det finns en stark kritik mot Umeå kommun gällande förekomsten av osund konkurrens. Umeå kommun kan därför vara proaktiv och själva genomföra en noggrann genomlysning av all kommunal verksamhet.

År 2007 beslutade vi om att detta skulle genomföras i tämligen bred politisk enighet i Umeå kommun: Våra fyra borgerliga partier tillsammans med S och MP. Såväl kartläggning av snedvriden konkurrens som att återkomma med förslag på hur det skulle kunna åtgärdas.

Men det har nu gått 14 år sedan dess. Det är hög tid att göra en genomlysning igen och beslut borde kunna tas i bred enighet även denna gång. Umeå förtjänar ett bättre företagsklimat!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Mattias Larsson

Gruppledare, C

 

Peder Westerberg,

Gruppledare, L

 

Veronica Kerr

Gruppledare, KD

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.