Stärk Sverige som industrination

Bristen på el stoppar investeringar och försvårar industrins gröna omställning. Långsamma tillståndsprocesser hindrar tusentals nya jobb i gruvnäringen och svenskt skogsbruk riskerar att få en klassning som ”icke-hållbar investering” på EU-nivå. Sverige behöver en regering som ger svensk basindustri rätt förutsättningar att skapa jobb och tillväxt.

Moderaterna vill:

✅ Åtgärda elbristen – bygg ut elnäten och utveckla ny kärnkraft

✅ Återupprätta Sveriges position som en gruvnation i världsklass – med snabbare tillståndsprocesser

✅ Värna skogsbruket – tillåt inte att svenskt skogsbruk klassas som ”icke-hållbart” i EU, och möjliggör för fler skogsägare i Sverige genom att sälja statlig skog

En kommentar

 1. Brorson

  Snabbare tillståndsprocesser för nya gruvor tycker jag inte vi ska ha. Gruvdrift och även prospektering ger stora och ibland mycket stora skador på naturen, som i många fall slår undan benen för andra näringar, såsom jordbruk, renskötsel och turism. Även om dessa näringar inte slås ut helt, så kan de åsamkas så stora förluster att dessa förluster inte uppvägs av vinsterna med gruvdriften.

  Dessutom finns risken att befintliga gruvor åsamkas sämre lönsamhet genom konkurrensen från nya gruvor med kort livslängd. Befintliga gruvor har dessutom ett väl uppbyggt transportsystem på räls ända fram till gruvan. Stora malmbilar är en styggelse, som redan har krävt människoliv på Norrlandsvägar, som inte varit byggda för dessa tunga transporter. Moderaterna bör dra tillbaka förslaget om snabbare tillstånd, om partietvill behålla titeln som Sveriges nya miljöparti.

  Gruvor av dagslände-karaktär förrycker dessutom – precis som vindkraften – arbetsmarknaden i berörda arbetsmarknadsregioner. Och korrumperar dessutom kommunpolitikerna, som lovar sina väljare nya jobb, när jobben går till billig importerad arbetskraft. Jag har föreslagit att nya fängelser, som skulle ge varaktiga statliga jobb, ska byggas i Norrlands inland. Men gissa vad den ledande kommun-, region- och rikspolitikern, som ville riva hyreshus i Vilhelmina, tycker om det!

  Detta innebär inte att jag säger blankt nej till nya gruvor. Men det ska vara en grundlig tillståndsprocess, som säkerställer att driften av dennya gruvan ska vara tillräckligt varaktig och lönsam för att med råge uppväga både naturskadorna och förlusterna inom andra branscher. Drifttiden ska vara betydligt längre än avskrivningstiden på den järnväg, som behövs för att frakta malmen och alla andra kring-investeringar. Och om vi får en alliansregering får inte Maud Olofsson, c, släppas in i den regeringen, definitivt inte som näringsminister. Hon har givit alliansregeringen samma beska eftermäle med sin överreklamerade miljardrullning, som MP håller på att ge nuvarande regering.

  Några nya överföringsledningar nord – syd behövs inte, däremot en upprustning och effekthöjning hos de befintliga. Elbristen i södra Sverige ska åtgärdas med nya kärnkraftverk i samma landsdel. Eftersom Ringhals och Oskarshamn ligger för långt norrut från Skåne, där elbristen finns, har jag föreslagit att ett nytt stort kärnkraftverk med flera reaktorer byggs på Ravlunda skjutfält på de skånska östkusten. På samma avstånd till Malmö och Köpenhamn som från Forsmark till Uppsala och Stockholm. Kärnkraften ensam bör klara Sveriges hela elförsörjning under den dag på året, som vi har den lästa elförbrukningen. Så sparar vi vattnet i de norrländska kraftverksdammarna.

  Överföringsledningarna bör klara den energimängden – inte mer. Mätk väl att ett kärnkraftverk har en maxproduktion, som ligger bara några få procent över medelproduktionen och därför inte kräver en större ledningskapacitet än så. Medan vindkraften har en medelproduktion, som utgör bara en fjärdedel av maxproduktionen. Vindkraften kräver alltså en enorm överkapacitet i ledningsnätet. Vindkraftförespråkarnas våta dröm är alltså en rovdrift på mineraler för att överföra all el under korta stunder då och då. Vad ska man ha alla gruvorna till?

  Under tiden som de nya svenska reaktorerna planeras och byggs, kan vi hyra flytande kärnkraftverk av Ryssland, som behärskar den tekniken även för kommersiell drift, efter alla atomubåtar som man har byggt. Skogsbruket? Skogsägarna ska få sina inkomster av den skog, som de avverkar och återplanterar, inte från arrenden till vindkraft och onödiga ledningsgator.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.