Stå upp mot antisemitismen

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den inte. Inte för alla.

Expressen hade igår ett omfattande reportage om Umeå och judarnas situation. Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats. Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen har i lördagens tidning en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

2 kommentarer

 1. Jörgen K

  Tanken är god, men ser man på vilka krafter som trycker emot så finner man Svenska kyrkan med dubbel agenda tillika den röd-gröna regeringen med sina marionetter. Ser man geografiskt närmare finner agerande genom Umeå kommun och dess ”Antirasistiska” agerande under manifestationen den nionde november 2015 där man helt enkelt stjäl och förnedrar judisk identitet. Man försvarar sitt agerande genom att ”det kan upplevas som en ovälkomnande eller otrygg situation för dem”.

  Sålunda var ingen inbjuden från den judiska föreningen, inte heller annan enskild med judisk identitet.
  I detta kan man självklart förtå att hur engagerad än Corinne är och var så finns det gränser.

  Ser man över hela Sverige så gillar inte antirasister judar, däremot identifieras dagens offer klart och tydligt: muslimer, flyktingar, romer. Enfalden ställer grupp mot grupp vilket skapar mer problem och flyttar fokus allt längre från konstruktiva lösningar.

  Kanske var ”Uppsalabor mot rasism” också oroliga för judarnas skull, och valde därför att tona ned deras roll i händelserna 1938. Kanske föreställde de sig en bredare antirasistisk uppslutning, fler facklor i mörkret, om man avstod från att prata om judar. Det finns uppenbarligen antirasister som inte tycker om judar. Frågan är varför somliga antirasister gör, när de försöker retuschera bort judarna ur Förintelsen?

  Frågan är varför Stefan Löfven så intensivt vill få till stånd både internationella konferanser om antisemitism och bygga eget museeum över förintelsen? Ser man historisk så är det inte munter läsning om det statsbärande partiet över tid…… Ser man på vilka remissinstanser inför dessa ansträngningar finner man att det mesta går ut på att tvätta varandras ryggar och inte lösa några ”problem”.

  Myndigheten Forum för levande historia, uppenbart en verksamhet som försöker gömma och glömma och framförallt flytta fokus för att lindra de egna tillkommakortanden som historien inte klarar av radera.

  Vi får aldrig glömma ! Men uppenbart så är motståndet så omfattande i Sverige att en Svensk med judisk härkomst är säkrare i Israel, trots (S)kattefinansierad terror från Sverige.

  Vi får aldrig glömma !
  https://www.yadvashem.org/

 2. Brorson

  Vi måste införa rejäla straff för , som följs av utvisning om gärningsmannen är utländsk medborgare, för följande brott:

  – förföljelse riktad mot andra flyktingar p.g.a. deras etnicitet, religion el dyl. Var brottet riktat mot tidigare hitkomna flyktingar och deras barn och barnbarn, etc, såsom judar och kristna, som flytt från Mellanöstern.

  – kallat svensk kvinna ”hora”. Var den förolämpade en kvinnlig busschaufför, som nekat någon att åka med för att han vägrat betala, ska straffet vara dubbelt.

  – kallat invandrarkvinna ”svenne-hora” för att hon umgåtts med en svensk. Straffet ska vara dubbelt, eftersom brott även begåtts mot den svenska mannen, som har förvägrats sin rätta att umgås med varje kvinna, som vill umgås med honom.

  – Har gärningsmannen dessutom förolämpat eller hotat den svenska mannen, ska han straffas för de brotten också.

  Det måste vara slut på straff-friheten för utlänningar, som begår brott mot svenskar, i samtliga fall när svenskar som begår samma brott mot utlänningar riskerar straff. Tyvärr har även Moderaterna gått i fällan att bara minoriteter ska skyddas mot rasistiska eller främlingsfientliga brott, när du skriver att ”Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.