Fördjupad översiktsplan för Sävar

Våra kommundelar – och dess tätorter – är viktiga för Umeås tillväxt och utveckling! För oss moderater, så är det viktigt med fortsatt fokus på tillväxt, med fler jobb och fler bostäder. En tillväxt för både stad och landsbygd. En tillväxt där våra kommundelar, däribland Sävar, har en mycket viktig roll att spela.

Jag är glad att vi idag tog beslut om denna viktiga pusselbit – ett förslag till Fördjupad Översiktsplan för Sävar.

På KF-sammanträdet i augusti 2011, det är ganska exakt på dagen tio år sedan – så drog vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtida utveckling och tillväxt med nya översiktsplaner, med sikte på ambitionen om 200 000 invånare senast år 2050. Där hanterades strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

Men i den politiska debatten kunde man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntades ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Så var det självfallet inte!

Men bilden i den offentliga debatten var så.

Sedan dess har mycket arbete gjorts. I augusti 2018 antogs dels det tematiska tillägget för landsbygden, dels Programmet för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Stad och landsbygd – båda delarna behövs och är viktiga.

Mycket annat har också gjorts under dessa år.

När siktet är inställt på ökad tillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar och deras tätorter – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt.

Planförslaget innebär att det ges plats för ytterligare 4 000 – 6000 invånare i Sävar, på lång sikt, och utvecklingen väntas ske succesivt. Ett resecentrum förbättrar resmöjligheterna och ger, tillsammans med tillkommande verksamhetsområde, bra förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas.

Ett Sävar med en successivt ökad befolkning ger större underlag för både offentlig service som skola, äldreomsorg, idrottsplatser och kommersiell service som livsmedelsaffär och butiker.

Som framgår av underlaget i handlingarna så kommer detta bli viktigt inte bara för sävarborna utan för hela Sävars omland och den nordöstra delen av kommunen, eftersom Sävars får en ännu större betydelse och kan erbjuda en mer utvecklad service för boende på Umeå landsbygd.

Umeås kommundelar har en viktig roll även i det framtida Umeå, och denna Fördjupade översiktsplan för Sävar är en viktig pusselbit i detta långsiktiga arbete.

2 kommentarer

 1. Miso

  Varför sånt fokus på tillväxt?? Klimatkrisen då?
  Vi har ca 10 år på oss att fixa det innan det är för sent
  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sista-varningen-vi-har-tio-ar-pa-oss-att-radda-planeten/

  Har du forskning som stöder att tillväxt hjälper klimatet?
  Jag har:
  https://ekonomistas.se/2020/03/11/ar-tillvaxt-bra-for-klimatet/

  ”Sammantaget kan man ganska säkert slå fast att dessa påståenden inte har stöd i data. Särskilt inte på global nivå. För några årtionden sen var en populär hypotes att ekonomisk tillväxt och miljöförstöring hade ett förhållande som ändrade karaktär i takt med att länder utvecklades. I början när fattiga länder blir rikare så ökar deras utsläpp, men i takt med att de blir allt rikare så avtar detta förhållande för att till slut vändas till ett omvänt förhållande där väldigt rika länder blir ännu rikare samtidigt som utsläppen minskar. Denna hypotes kallas för ”the Environmental Kuznets curve”. Om detta stämde empiriskt och kausalt skulle det naturligtvis vara fundamentalt – om alla bara blev tillräckligt rika så skulle miljöproblemen lösas. Tyvärr har dock denna optimistiska hypotes blivit tillbakavisad (se t ex här och här för lite äldre litteraturgenomgångar, och här för en nyare studie). Tillväxt och utsläpp av flera föroreningar korrelerar positivt.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.