Umeå behöver ta ett helhetsgrepp om båtlivets förutsättningar!

Umeå behöver ta ett helhetsgrepp om båtlivets förutsättningar!

Jag välkomnar att Ari Leinonen (S) idag i samband med fullmäktiges debatt om frågan, lovade att bjuda in båtlivets företrädare till dialog.

Men det måste också leda till resultat någon gång!

Kritiken mot Umeå kommun gällande båtlivet är årligen återkommande. Vi skulle behöva samla oss över partigränserna en gång för alla, och ta ett helhetsgrepp tillsammans med företrädare för båtlivet.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet. Umeåborna är inget undantag. Tyvärr har vårt län en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar.

Den uteblivna satsningen på gästhamnar är starkt bidragande till den dåliga placeringen. Detta gäller förvisso inte bara situationen i centrala Umeå, utan är gällande för hela Umeåregionens kustremsa.

Moderaterna vill bland annat förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Det finns med i vårt senaste valmanifest och det fanns även med som förslag i samband med budgetfullmäktige i juni. Då som ett gemensamt uppdrag tillsammans med övriga borgerliga partier. Här vill vi möjliggöra en gästhamn, driven och finansierad av privata aktörer.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan finns idag. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få har genom åren stannat till i Umeå pga bristen på gästbryggor, centralt belägen gästhamn och ändamålsenlig service.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.