Förlegade normer och värderingar ska inte få begränsa friheten!

Flickor som inte får bära kortärmade tröjor för sina föräldrar, som inte tillåts ta av sig strumpbyxorna när det är varmt ute, som inte får vila i samma rum som en pojke eller spela fotboll på rasten.

Pojkar som uppmanas att kontrollera sina familjemedlemmar på förskolan, och personal som ifrågasätts när de inte bär slöja, eller för att de visar fötterna under sommaren.  Enligt en inventering av hedersproblematiken i Malmö stads förskolor är detta idag en del av den svenska verkligheten. Men problemen med hederskultur finns runt om i landet i varierande utsträckning, även i Umeå.

Förlegade normer och värderingar får inte begränsa barns och kvinnors frihet. Därför vill Moderaterna ställa krav på att den som kommer ny till Sverige ska genomgå obligatorisk samhällskunskap med fokus på svenska värderingar.

En kommentar

 1. brorson

  Och vilka är dessa svenska värderingar? Enligt svenska socialistiska och ”kulturmarxistiska” värderingar är alla barn statens egendom, som föräldrarna får låna. Förr-förra KD-ledaren Alf Svensson trampade så djupt i det socialistiska klaveret, så att han hävde ur sig ”Barn har rätt till sin föräldrar,. men föräldrarna har inte rätt till sin barn”, detta sagt med en underton att alla barn har rätt till två föräldrar, som ska vara av olika kön.

  Med denna formuleringskonst sa han att kommuner har rätt att nästan godtyckligt ta barn från deras föräldrar för att anpassa dem efter kommunens s.k. värdegrund, som har fastställts genom majoritetsbeslut av socialnämnden eller kommunfullmäktige .Andreas Lundgren enväldig i Umeå. Det problem, som Alf Svensson trodde sig ha löst med denna vänster-populistiska formuleringskonst var att föräldrar genom vanvård eller misshandel kan förverka rätten till sin barn. Men det handlar då om att skydda barnen, inte om att skydda statens rätt att forma det uppväxande släktet enligt den s.k. statsviljan.

  Dessa s.k. svenska värderingar strider både mot svenska seder och bruk, som inte alls är så gamla, och mot de alleuropeiska värderingar, som kommer till uttryck i bl.a. Europakonventionen för mänskliga rättigheter . Det är därför ingen slump att det finns massor med fållningar av Sverige i Europadomstolen för mänskliga rättigheter för brott mot föräldrarätten. Mig veterligt har Sverige fällts för fler brott mot föräldrarätten än för brott mot rätten till privat egendom.

  Jag är helt övertygad om att en betydande delförklaring till den skenande brottsllgheten bland andra generationen invandrare beror på att föräldrar inte vågar uppfostra sina barn av rädsla att de ska tvångsomhändertas, att professionella barnuppfostrare, som lär ut att kön är sociala konstruktioner, och lågutbildade föräldrar, som tror att kön är medfött, ger helt olika besked, att föräldra-auktoriteten bryts ner med följd att yngre tonåringar söker nya auktoriteter bland äldre tonåringar, som vet hur man våldtar ”svennehoror”, eller begår andra brott utan att straffas.

  Du gör ingen skillnad mellan barn och vuxna kvinnor, när du talar om ”förlegade normer och värderingar” och rätten till personlig frihet.Giftasvuxna invandrarkvinnor, som inte får träffa svenska män, är självklart utsatta för ett rasistiskt hedersförtryck. Men föräldrar har naturligtvis rätt att bestämma över sina yngre, nyligen könsmogna ungdomar. Och det gäller både invandrare och etniska svenskar. Vad hände med 17-åriga Wilma, som mördades av sin 23-årige pojkvän, som hon hade umgåtts med sedan hon var 15?

  Som lärare borde du veta risken med ”korvstoppning”, att adepterna missar det viktigaste i undervisningen. Då jag dessutom anser att den, som har fått ett tidsbegränsat uppehålllstillstånd, ska åka hem, när tillståndet har löpt ut. anser jag inte att de som har sådana tillstånd ska tvångsomskolas till svenskar. Som gäster i ett för dem främmande land, ska de inte begå brott mot det landets lagar. Det de ska lära sig och aldrig glömma är följande:

  1. Tänk på att sådant, som är förbjudet i ditt hemland, troligen är förbjudet i Sverige också.

  2. Tänk på att sådant, som är tillåtet i ditt hemland kan vara förbjudet i Sverige.

  3. Om du ställs inför en svensk domstol för brott mot en svensk lag, är det ingen förmildrande omständighet att du inte kände till den lagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.