Umeå kommun stödjer Örnsköldsviks önskan att dra E4 utanför centrum

Idag hade vi uppe ett ärende på kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott gällande om vi kunde ställa oss bakom Örnsköldsviks kommuns intention att flytta ut E4 från centrum.

Umeå kommun står naturligtvis bakom den ambitionen. Det finns många skäl till att bygga en ny förbifart – inte minst avseende trafiksäkerhet, miljö, tidsvinster och hälsa.

Flera av oss har ju tidigare skrivit under debattartiklar med liknande innebörd. E4 genom Örnsköldsviks stadskärna är en mycket besvärlig flaskhals. Totalt passerar 22 000 fordon Örnsköldsvik varje dygn. Förbifart Örnsköldsvik skulle skapa tidsvinster på cirka 5 minuter per E4-passage, både för tunga godstransporter och privatbilister. Med Trafikverkets egna prognoser för ökning av vägtrafiken kommer situationen genom Örnsköldsviks centrum att bli ohållbar med trafikstockningar som följd. Särskilt på vintern är passagen genom staden svår med isiga, branta motlut.

E4 längs Norrlandskusten är en pulsåder för hela norra Sverige, där regelbundna stopp av trafiken i Örnsköldsvik hör till det vanliga. Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar är inte bra för regionens och Sveriges utveckling. Tidsvinster i den här storleksordningen leder naturligtvis också till en ansenlig minskning av koldioxidutsläpp.

E4 förbi Örnsköldsvik är en samhällsekonomisk lönsam investering samt en nödvändig åtgärd i transportinfrastrukturen med anledning av de företagsetableringar och företagsexpansioner som sker i norra Sverige.

Så ja, Umeå stöttar Övik!

En kommentar

  1. arbetare

    Det skulle varit fint om det byggdes en bra förbifart runt Umeå också .

    Som det är nu går det faktiskt fortare att köra ”gamla E4” om man ska genom stan söderifrån .
    En rondell var 400:e meter är inget framgångsrecept om man vill ha flyt i lastbilstrafiken , inte heller enkelfiliga broar eller i rusningstid när bilköerna når från Tomteborondellen till den isiga backen vid Carlslid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.