Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen!

Pressmeddelande 2023-01-17

 

Ågren (M): ”Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid”

 

Umeå kommun avskaffade friskvårdstimmen för de anställda år 2010, och har sedan dess haft en förhållandevis hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger idag på 7,8 procent. Moderata kommunalrådet Anders Ågren föreslår nu i en motion till fullmäktige att alla kommunanställda ges möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

– Det är väl belagt att träning har en positiv inverkan på hälsan. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren, säger Anders Ågren i en kommentar.

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag sedan tidigare infört möjligheten till träning på arbetstid. Bland de kommunala bolag som erbjuder detta för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva DAC. Sjukfrånvaro är också lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med kommunen i övrigt.

– Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på. Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir friskare. Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör ju självklart gälla alla anställda inom Umeå kommun, avslutar Ågren.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

 

Motion

 

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och bra arbetsgivare, med goda arbetsvillkor. Ska vi klara av kompetensförsörjningen, så gäller det att vi blir bättre på många områden.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva DAC. Sjukfrånvaro är också lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen, jämfört med de anställda inom de kommunala förvaltningarna.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sjukfrånvaron har för kommunens del genom åren varit förenad med höga kostnader, såväl direkta som indirekta.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna – det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen inom verksamheten. Det bör ju vara ansvarig chef som fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Moderaterna lämnade in en liknande motion som denna år 2017, men den avslogs av kommunfullmäktige i april 2018.

Detta trots att alla fackförbund, med undantag av ett, ställde sig positiva till förslaget.

Även kommunens upphandlade friskvårdsföretag Feelgood, hade yttrat sig i ärendet i en bilaga, och konstaterade hur forskningsläget såg ut: ”Träning på arbetstid är LÖNSAMT för individen, samhället och för företagen. Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre smärta och produktiviteten ökar.”

Argumenten är lika korrekta idag.

 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

 

Att Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

 

2023-01-17

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

2 kommentarer

  1. Caanita

    Men, är det inte den enskilda människans skyldighet att sköta sin egen hälsa? Ska samhället verkligen ta ansvar för hur människor tar hand om sig och sitt eget välmående?

    • Drutten

      Håller med Canita i denna fråga. Något jäkla ansvar måste väl den enskilda ha för sin egen hälsa. En halvtimmes eller en timme promenad varje dag hinner alla med om man inte vill gå på gymmet. M verkar också liksom vänsterkanten vilja fortsätta med att hjälpa folk in i hjälplösheten. Vuxna arbetande människor måste väl för tusan ta ansvar för sin egen hälsa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.