Fullmäktige idag

Årets första kommunfullmäktigesammanträde går av stapeln i Umeå idag.

Jag hade lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), gällande tidplanen för färdigställandet av Västra Länken som bekant, av olika anledningar, har dragit ut på tiden. Frågan läggs upp här nedan på bloggen. Lindberg är dock på annat uppdrag idag så besvarandet av frågan kommer att ske vid fullmäktgies sammanträde i februari istället.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

När bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik?

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle enligt ursprungsplanerna vara färdig år 2013.

Idag är två tredjedelar av ringleden färdig, men den Västra länken av ringleden har emellertid fortsatt att dra ut på tiden. I september 2020 inträffade dessutom den stora olyckan vid bygget av bron över Umeälven, som gjorde att projektet försenades ytterligare. Tiden för öppnandet av Västra Länken har successivt skjutits fram i tid.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en viktig förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling, då en stor del av genomfartstrafiken då kan ledas utanför centrum.

Bra för luftkvaliteten i centrala staden – bra för Umeås fortsatta tillväxt.

Min fråga till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Vad är de senaste uppgifterna från Trafikverket – när bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik?

 

Umeå 2023-01-26

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.