Positivt att Polisen ska få bättre möjligheter att avlyssna gängkriminella

Vi måste vända brottsutvecklingen och den våldsspiral vi ser i Sverige idag. För att förhindra och utreda allvarliga brott ska brottsbekämpande myndigheter få större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning.

Regeringen vill att:

🔹 Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda fler typer av brott

🔹 Tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska få knytas till en person i stället för en plats

3 kommentarer

 1. brorson

  Detta är bra förslag. Men såvitt jag vet omfattar förslaget även hemlig avlyssning av personer, som inte själva är misstänkta för brott, De kan dock veta och råkar tala om något, som kan vara till hjälp för polisen både vid utredning av redan begångna brott eller vid förebyggande av planerade brott. Det kan vara personer, som är mordhotade men inte vågar göra polisanmälan. Det har ju redan förekommit i några fall att släktingar till dem som skulle mördas men lyckats hålla sig undan, har mördats i stället.

  Har just läst om en fritagning av en fånge vid besök på en vårdinrättning .”Enligt uppgifter till Aftonbladet är personen dömd för mord och fritogs när han skulle till tandläkaren.” Detta är fullständigt oacceptabel. Den som lider av tandvärk behöver inte bäras ut på bår vid fritagning. Det är hårresande att tandvård – och enklare kirurgiska ingrepp – inte kan ges i fängelset. Det borde vara möjligt i alla högsäkerhetsfängelser.

  Dessutom måste straffen höjas för klimataktivister, som hindrar trafiken och inte själva flyttar sig efter tillsägelse av en polis. Obs, det ska räcka med tillsägelse från en enda polis. Dessa aktioner förbrukar stora polis-resurser, som behövs till annat. Dessa klimataktivister är grövre förbrytares bästa vänner.

 2. brorson

  Nu vet jag mer om den spektakulära fritagningen i Södertälje. Det var en nu 17-årig mördare med med handfängsel (och alltså kunde gå själv) som fritogs av maskerade och beväpnade medbrottslingar. Han var dömd till sluten ungdomsvård (på Sis-hem) under knappt tre år. Han var 16 år, när brottet begicks. Om han varit vuxen, hade straffvärdet varit fängelse i 18 år. Jag är inte säker på att fritagningen och flykten kunnat förhindras med beväpnade vakter. Men det finns ju olika slags vapen. Det borde dessutom ha varit möjligt att hindra flyktbilen att lämna platsen.

  Detta är en upprörande skandal. Både den lindriga domen och fritagningen. Han borde ha suttit i fängelse under minst tio år och tandvård, som det nu handlade om, borde ha givits i fängelse. Det måste finnas särskilda ungdomsfängelser, men personer som döms till långa fängelsestraff, när de har kort tid kvar (ett år eller mindre) tills de fyller 18, bör plsceras i vanligt fängelse direkt. För övriga ska byte till vanligt fängelse ske, när de fyller 18. Låt mig upprepa mitt tidgare förslag om straff för unga brottslingar:

  Straffbarhetsåldern bör sänkas från 15 till 10 år. En 10-årig pojke är normalt stor nog för att den ska vara svårt eller omöjligt för en ensam mor att hålla honom hemma mot hans vilja. Därför måste han själv ta ansvar för sina brott. Jag stödjer förslaget att nuvarande undomsrabatteri straffen (för brottslingar som inte fyllt 18) avskaffas, men att undomsrabatter införs för personer som inte fyllt 18 enligt föjlande (avser fäneglsestraff):

  Personer, som fyllt 10 men inte 12 år: 0 – 25 % av strafftiden för vuxen
  Personer, som fyllt 12 men inte 14 år: 25 – 50 % av strafftiden för vuxen.
  Personer, som fyllt 14 men inte 16 år: 50 – 75 % av strafftiden för vuxen.
  Personer som fyllt 16 men inte 18 år: 75 – 100 % av straffiden för vuxen.

  Åldersintervallet avser ålder när brottet begicks. Om det har gått lång tid mellan brottet och domen, bör en längre strafftid inom intervallet väljas. Som exempel: Om åldern var 17 år när brottet begicks, men vederbörande hunnit fylla 19, när han döms, bör han dömas tillEFTER samma streff som för vuxen (100%). Om straffet ska sänkas (vilket nu sker) därför att det har gått lång tid mellan brottet och domen, ska det handla om MYCKET lång tid.

  Jag vill också åter aktualisera mitt förslag om förvaring som en EXTRA PÅFÖLJD efter avtjänat fängelsestraff.för särskilt farliga återfallsförbrytare. Det är inte meningsfullt- och dessut.om dyrt att döma alla, som begått en viss typ av brott till lika långa fängelsestraff, som behövs för att hindra de särskilt farliga att begå nya brott.

  Utvisning ska också anses som en extra påföljd, men ska inte – som nu sker -berättiga till strafflindring.

 3. brorson

  Svenska fängelser är indelade i tre säkerhetsklasser. Den senaste tidens händelser visar att det behövs en ny säkerhetsklass, som är högre än den nu högsta säkerhetsklassen (klass 1) för fångar som är extremt rymningsbenägna och har stor förmåga att genomföra en rymning i praktiken med eller utan hjälp av kumpaner utanför fängelset, är särskilt farliga för personal och / eller andra intagna, eller kan befaras leda kriminell verksamhet under pågående fängelsestraff. Detta förutsätter att de kan kommunicera med kumpaner utanför fängelset.

  Förutom att dessa högsäkerhetsfängelser ska ha ett extra bra rymningsskydd, måste de ha en extremt god inre säkerhet – för att skydda personal och andra intagna. Det måste också ställas extra höga krav på personalens personliga integritet och omutbarhet. Eftersom de senaste, spektakulära, fritagningarna har skett i samband med sjukhus- och tandläkarbesök, är det viktigt att sådan bedömning och vård kan ges inne i fängelset, som därför ska ha en komplett tandläkarmottagning samt en komplett sjukavdelning med i stort sett all medicinsk utrustning som finns hos de allmänna sjukhusen.

  Dessutom ska det vara absolut förbud mot mobiltelefoner och permissioner samt kraftfulla restriktioner för besök, Besök ska tillåtas bara av närstående och antal besök ska begränsas till en gång per vecka eller månad. Fånge och besökare ska inte vistas i samma rum utan skiljas åt av en glasvägg och tala med varandra genom en telefon, som hela tiden avlyssnas av personal. Fångarna ska inte heller ha rätt att ta emot fysiska brev och paket, men ska ha möjlighet att ta emot och skicka brev elektroniskt via skrivare för inkommande e-brev. (Scanner + skrivare för utgående brev.)

  – – .
  Enligt min mening behövs också en ny och ännu lägre säkerhetsklass ån nuvarande klass 3 för fångar med god prognos, vilka snart ska friges efter ett längre fängelsestraff, bl.a med ständig permission kl. 9 – 19 till fängelsets närmaste omgivningar – dock med skyldighet att närvara vid aktiviteter i fängelser under samma tid. Detta för att vänja sig vid friheten före den definitiva frigivningen.

  – – –
  Jag invänder starkt mot förslaget att ungdomsfängelser bara ska vara för unga, som har begått allvarliga brott, vilket innebär att tvångsomhändertaganden enligt LVU av ungdomar som måste skiljas från sina föräldrar för att de har begått brott. Socialtjänsten ska vara för laglydiga fattiga och inte fungera som en repressiv, straffande myndighet. Ungdomsfängelser behövs för alla straffmyndiga ungdomar, som måste skiljas från sina föräldrar p.g.a. den unges egen brottslighet. Därför behövs i princip samma säkerhetsklasser som ovanstående även för ungdomsfängelserna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.