Umeå kommun borde avsluta alla samarbetsprojekt i diktaturer!

I dagens VK har jag fått en debattartikel publicerad, gällande Umeå kommun och samarbetsprojekt i diktaturer. Sådant som vi moderater anser att kommunen ska upphöra med.

Lägger som vanligt upp debattartikeln här på bloggen.

 

Umeå kommun borde avsluta alla samarbetsprojekt i diktaturer och länder som hotar vår säkerhet!

Det är viktigt med internationellt samarbete på kommunal och regional nivå. Samtidigt måste vi dra en gräns mot samarbetsprojekt i länder som utgörs av diktaturer och länder som hotar vår säkerhet. Sådana kommunala samarbeten ska inte få inledas, och de som redan finns måste avbrytas. Moderaterna har i januari 2023 lämnat in en motion till fullmäktige om att komplettera Umeå kommun internationella program med dessa riktlinjer.

Säkerhetspolisen (Säpo) varnar i sin årliga rapport om ett allvarligt försämrat säkerhetsläge. Säpo påtalar att länder som Ryssland och Kina bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige: ”Det sker i form av bland annat spionage, cyberangrepp, olovlig teknikanskaffning och påverkanskampanjer.”

Det enskilt största hotet mot Sveriges säkerhet utgörs av Ryssland, som också bedöms vara det enda militära hotet mot oss i närområdet. Det pågår samtidigt ett brett kinesiskt spioneri mot Sverige inom både politik, forskning och företagande: ”Även andra kinesiska aktiviteter, som forsknings-och affärsutbyten, strategiska produktanskaffningar, investeringar och uppköp, teknik-och kunskapsöverföring via rekryteringsprogram kan utgöra allvarliga säkerhetshot mot Sverige.”

Trots att vi alltså tydligt ser denna utveckling – kompletterat med öppna varningar från Säpo –  så fortsätter Umeå kommun med samarbetsprojekt kopplat till både Kina och Ryssland, även om samarbetet med den ryska staden Petrozavodsk har ”pausats” efter anfallet mot Ukraina.

Det är hög tid att avbryta alla dessa samarbeten. Umeå kommunfullmäktige antog 2018-03-26 ett internationellt program. Programmet anger övergripande mål och principer för hur det internationella arbetet ska bedrivas i Umeå kommun. Det ska omprövas i början av varje mandatperiod.

Ett starkt internationellt engagemang är viktigt för såväl kommuner som regioner, inte minst gäller detta på europeisk nivå. Det internationella arbetet ska enligt programmet också bidra till att ”ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.”

En gräns bör samtidigt dras mot samarbeten i länder som inte i tillräcklig utsträckning värnar människors rättigheter och demokratiska principer. En absolut gräns bör exempelvis dras mot diktaturer. Denna del av programmet behöver därför förtydligas.

I dagsläget har Umeå en vänort i Ryssland – Petrozavodsk. Även om samarbetet är ”pausat” efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina, så kvarstår vänorten som sådan. Från moderat sida lämnade vi i februari 2022 in en motion om att helt avbryta samarbetet, men den blev inte bifallen i fullmäktige.

Likaså fortsätter Umeå att ha tre samarbetsstäder i det kommunistiska Kina (Qufu, Xián, Lanzhou). Detta trots att många kommuner i Sverige har börjat avveckla sina samarbeten med kinesiska städer på senare år. Bidragande till att svenska kommuner drar sig ur samarbeten gäller dels den negativa utvecklingen i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter, dels den kinesiska statens agerande mot Sverige och svenska medborgare.

Men Umeå kommun har valt en annan väg och fortsätter ett aktivt samarbete med Kina, vilket också noterats i en aktuell rapport på riksplanet från Nationellt kunskapscentrum om Kina (2022).

Det är hög tid att ompröva denna strategi. Umeå borde avsluta dessa samarbeten.

Vi kan med fördel söka nya samarbetspartners på den internationella arenan, som är mer närliggande och vänligt sinnade gentemot Sverige. En uppenbar och aktuell sådan väg vore att söka samarbete med en kommun i Ukraina. Ett kommunalt samarbete med en stad i Ukraina vore betydligt viktigare för att stärka demokratin, stötta mänskliga rättigheter och att hjälpa till med återuppbyggnaden på lokal nivå. Det finns redan en uppbyggd struktur för svenska kommuner att söka samarbete med ukrainska städer och samhällen.

Även om utrikespolitik är en fråga för den nationella nivån, så väljer vi på kommunal nivå vilka vi ska samarbeta med – och våra val spelar roll.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

 

En kommentar

  1. Caanita

    Helt rätt.
    Man blir oerhört förvånad när man ser och läser hur Ryssland uppträder mot Sverige.
    Man undrar om Ryssland känner till mera om svenska intressen än vad vi gör själva.
    Tyvärr verkar det vara så.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.