Umeå kommun gör ett rekordresultat – närmare 1,2 miljarder i överskott för 2022. Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten!

Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022 – sammantaget nästan 1,2 miljarder kr för hela koncernen.

Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat ett positivt resultat. Vilket såklart är positivt. Man ska gå plus. Umeå kommun går plus 899 miljoner kr, vilket är All time high. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plusresultat. Som ni säkert kommer ihåg så blev det All-time high för Umeå kommun år 2021 också. Men detta resultat är alltså ännu starkare.

Tittar vi sedan på hela Umeå kommunkoncern (alltså inklusive de kommunala bolagen) är resultatet plus 1 miljard 177 miljoner kr för år 2022.

Förklaringarna till det starka resultatet – det går att finna i faktorer som högre skatteintäkter, högre generella statsbidrag och utjämning än vad vi hade budgeterat för, och betydligt högre kraftintäkter från Stornorrfors, p.g.a. de höga elpriserna. Vi kan också konstatera att flertalet nämnder har redovisat bättre resultat än budget.

Umeå kommun står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi betalar också av på den låneskuld som Umeå kommun har sedan tidigare. Vi har ju tydligt minskat denna under den senaste femårsperioden.

Men Umeå kommun har dessutom två kr högre kommunalskatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 640 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta plussar vi på nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 300 miljoner kr per år. (För 2022 blev nettovinsten 354 mnkr plus. Bara av vattenkraften – budgeterat en vinst på 112 mnkr. Det blev 242 mnkr bättre)

Umeå kommun har alltså minst 750 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 750 miljoner kr mer varje år. Förra året hade vi ungefär 1 miljard kr mer att röra oss med.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har minst 750 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

Kom ihåg nästa gång vi diskuterar skattenivån, och förslag på att sänka skatten med 10, 20, 30 öre.  Förslag som minskar intäkterna med 32-96 mnkr/år.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Är det rimligt att umeåborna ska beskattas så mycket mer än övriga kommuninvånare i landet?

Svaret är såklart nej – det är inte rimligt. Men vi får återkomma till detta inom en snar framtid. Allra senast då vi ska anta budgeten om två månader. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur.

En kommentar

  1. JP

    Att jag som privatperson får mer pengar i fickan är ju föga tröstande om de skattemedel som faktiskt betalas in inte går till kärnverksamheterna.

    Hur kan umeå kommun ha en sådan ansträngd budget för vård och skola där elever trängs i klassrum och har få få lärare och pedagoger när det är ett sådant här överskott på skattemedel? Var går pengarna? Läggs de på hög?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.