En nationell folkräkning är en viktig reform för att bekämpa kriminalitet och utanförskap

Skatteverket bedömer att närmare 200 000 personer är folkbokförda på fel adress i Sverige. Det finns människor som skriver sig på fel adress för att få tillgång till olika bidrag – som de egentligen inte har rätt till.

Varje år betalas ca 18 miljarder skattekronor felaktigt ut i bidrag – pengar som hade kunnat användas till 23 000 poliser, 31 000 undersköterskor eller 26 000 lärare.

Att vara felaktigt skriven bidrar både till organiserad brottslighet och bidragsfusk.

Därför är en nationell folkräkning en viktig reform för att bekämpa kriminalitet och utanförskap.

2 kommentarer

 1. brorson

  Åtminstone för några år sedan satt ambassadtjänstemän i svenska migrationsdomstolar och läste Lögnerna om regimkritiska aktiviteter, som vissa asylsökande hittat på, för att få asyl.När de sedan fått avslag, eftersom domstolen inte trott på lögnerna, och de fått avslag och skulle utvisas anfördes risk för förföljelse som verkställighetshinder. Offentighet i vems intresse?

  Huvudregeln, att den som fått avslag eller inte förlängt, ska lämna landet frivilligt är bra, eftersom vederbörande slipper tvångsutvisning och kan skylla på att han har hälsat på släkten i Sverige och slipper framstå som regimkrtiker. Och kan dessutom åka till vilkdet annat land han vill. Men är det inte väl naivt att lita på att vederbörande – som antaglgen tycker att han blivit illa behandlad – själv ska meddela Migrationsverket att han inte längre befinner sig i Sverige?

  I synnerhet om svenska myndigheter tror att han fortfarande befinner sig i Sverige. Frivillig återvandring är bra, men vinsten för det svenska samhället är ringa, om återvandraren kan skriva sig på en falsk adress i Sverige. Någon går och hämtar posten till alla, som bor på den falska adressen, i den mån myndigheterna fortfarande använder papperspost. Med ett bank-ID kan man kommunicera med svenska myndigheter från vilket hörn som helst i världen, som om man fortfarande bor i Sverige.

  Det fanns en tid, när bidragstagare måste hämta pengarna personligen på socialkontoret eller Posten och måste visa legitimation om han / hon inte var känd av utbetalaren. Svenska myndigheters spariver utnyttjas av fuskare och kostar det svenska samhället som helhet svindlande belopp. När mängden papperspost minskar, kommer ”om ett brev på posten” både portohöjningar och krav på direkta subventioner för att det dansk-svenska postföretaget Postnord
  ska upprätthålla normal service – vilket bolaget lyckas med allt sämre.

  En nationell folkräkning behövs verkligen, men räcker inte alls. Det behövs återkommande folkräkningar, som dessutom kompletteras med andra åtgärder. Såsom tillfälliga visitationszoner i områden, där många misstänks bo gömda eller håller sig undan, eller inte alls bor i Sverige.

  Stopp för fusket, kan som Moderaterna framhåller, användas till att anställa fler poliser, lärare och undersköterskor. Jag håller med, men vill komplettera med att med mindre fusk, kan bidragen höjas för öem, som verkligen har rätt till bidragen Hörde Stenevi. Mp, kräva slopad matmoms och höjt barnbidrag, utan att tala om varifrån pengarna till detta ska tas.

 2. brorson

  Utöver återkommande nationella folkräkningar och tillfälliga visitationszoner behövs följande ytterligare åtgärder:

  1) Sträng sekretess ska råda hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna om asylsökande, vilka de är och vad de har anfört som asylskäl. De ska tillsägas att inte yppa detta för andra asylsökande. Handläggningen måste kortas till minsta möjliga tid, d.v.s. elva dagar från ankomst till beslut i första instans. Överklagandefristen måste kortas från tre veckor till tre dagar. Den, som fått slutgiltigt avslag, ska följas till gränsen av personal, som intygar att vederbörande har lämnat landet. Den asylsökande ska under handläggningstiden bo i anvisat förvar och vara omedelbart anträrrbar av handläggaren,

  2) Beslut av en myndighet, varigenom ett ärende om en privatperson inleds, ska skickas till vederbörandes folkbokföringsadress med papperspost, med eftersändningsförbud, även om han / hon har digital brevlåda. Om han / honär okänd eller avflyttad, ska brevet skickas tillbaka till myndigheten med uppfgft om detta. Posten måste införa rutiner, som säkerställetratt a) brevet når adressaten senast andra vardagen, sedan det lämnats in för befordran, samt b) att brevet har anlänt till rätt brevbärare för utdelning.

  3. Tystnadsplikten för brevbärare måste minska. Fortsatt förbud ska gälla för postanställda att läsa breven, men brevbärare ska vara skyldiga att besvara frågor från fastighetsägare / hyresvärdar samt vissa myndigheter (polis, socialtjänst, skatteverket / folkbokföringen) om vilka som kan antas bo på en viss adress.

  4.) Tidigare rutiner, att fastighetsägare / hyresvärdar måste tillfrågas av folkbokföringen, om de fått nya hyresgäster, innan en adressändring godtas. Fastighetsägare / hyresvärd ska ha både rätt och skyldighet att veta vilka som bor i dennes lägenheter. Andrahandsuthyrning utan fastighetsägares / hyresvärds tillstånd måste förbjudas i lag. Om någon bor som gäst (d.v.s. utan att betala för sig) hos en legal hyresgäst under en längre tid (c:a en månad) ska hyresgästen vara skyldig att anmäla detta till hyresvärden.

  5) Fastighetsägares / hyresvärds rätt att gå in i lägenhet vid misstanke om illegalt boende måste utredas. Andra hyresgäster, som misstänker illegalt boende, ska ha möjlighet att anmäla detta anonymt till fastighetsägaren / hyresvärden samt folkbokföringen, även om inga störningar har förekommit. Vid ett tillfälle hade den legala hyresgästen bott i sitt källarförråd, därför att landsmän till denne hade ockuperat hans lägenhet. Detta borde väl dennes grannar ha känt till?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.