Självklart går det att sänka kommunalskatten i Umeå!

I dagens VK fick jag nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Självklart går det att sänka Umeå kommuns extremt höga kommunalskatt!

VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo efterlyser i en krönika (19/5) en diskussion om Umeås kommuns höga kommunalskatt, efter att ha noterat att grannkommuner som Vännäs och Vindeln förmår prioritera så att de kan sänka skatten för sina invånare. Varför kan då inte Umeå?

Det är en välmotiverad fråga. Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga. Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona.

Umeåborna är extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun idag högst kommunalskatt. Vi sticker även ut i norra Sverige – t.o.m. kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur. Det handlar om att bättre hushålla med skattebetalarnas pengar och att göra tydligare prioriteringar. Från Moderaterna har vi år efter år – ibland tillsammans med övriga borgerliga partier – lagt finansierade förslag på hur vi skulle kunna börja att successivt sänka skatten, samtidigt som vi förmår att prioritera och värna den kommunala kärnverksamheten, däribland skolan och äldreomsorgen.

Det handlar inte heller om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att politiken måste bli bättre på att sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad. Just nu är vi inne i budgetarbetet för 2024, och om några veckor kan vi presentera exakt hur Moderaternas budgetförslag kommer att se ut. Men om inriktningen råder ingen tvekan.

Två kr högre skatt för Umeå motsvarar omkring 640 miljoner kr mer till verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta plussar vi på nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 300 miljoner kr per år. För 2022 blev nettovinsten 354 miljoner kr plus p.g.a. de höga elpriserna. Umeå kommuns politiker har alltså minst ca 750 miljoner kr (!) mer per år att röra sig med än övriga kommuners politiker i vårt land.

Främst beroende på att kommunen har en så extremt hög kommunalskatt. Det vore ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun någon gång skulle hamna på ett minusresultat. För samtidigt gör Umeå kommun rejäla överskott. Bokslutet för Umeå kommun år 2022 innebar ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022. Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat positiva resultat.

Kommunen har därutöver en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att fullmäktige nu avsatt 860 miljoner kr till denna. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Det är bra att även VK:s ledarsida lyfter frågan om rimligheten i Umeås höga kommunalskatt. Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Den slår mot låginkomsttagare. Den slår mot pensionärer. Hög skatt urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns ett stort antal partier i Umeå som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framför allt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.