Försvara demokratin!

Ett öppet politiskt möte i Göteborg med statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson saboterades under tisdagskvällen av en grupp aggressiva och gormande personer, som förefaller ha varit Hamasanhängare. Mötet kunde inte genomföras som planerat.

Det är fullständigt oacceptabelt att människor tar sig in på demokratiska politiska möten för att förstöra varje möjlighet att föra ett seriöst politiskt samtal. Så gör man helt enkelt inte.

I Sverige har vi en fin tradition av att lyssna på varandra, tala en i taget och inte avbryta. Och att inte försöka tysta den som inte tycker som man själv, utan respektera också den som tycker annorlunda. Det är så det fungerar i en demokrati.

Det här är tyvärr inte första gången som våra offentliga politiska möten störs. Nyligen var det på ett motsvarande möte i Malmö – då var det klimataktivister som störde.

I Sverige har vi en fin demokratisk tradition som ska vårdas. Att störa och förstöra andras politiska sammankomster strider mot denna tradition och är på riktigt ett hot mot demokratin.

Här vore det välkommet om alla politiska partier i Sveriges riksdag satte ned foten och tydligt markerade mot dessa antidemokratiska krafter – till försvar för demokratin!

7 kommentarer

 1. Basic Rules

  Fråga;
  Stämmer det att vår justitieminister G Strömmer sagt att ”Sverige är förlorat” – isf är även demokratin förlorad..?

 2. brorson

  Nu anklagas regeringen av illa pålästa debattörer för planer på att avskaffa demokratin och införa en helt ny grundlag, som ska ersätta den nuvarande Regeringsformen, som är en av våra grundlagar. Det behövs inte alls. Det enda som behövs är att utnyttja de befogenheter som statsmakterna har enligt den nuvarande Regeringsformen. Denna grundlag är dock märklig såtillvida att undantagen från de rättigheter som nämns i början av kapitel två kommer först i slutet av samma kapitel .Men så långt orkar de självutnämnda demokratibevarna inte läsa. Jag citerar därför ett par mindre brottstycken av vad som faktiskt står i slutet av kap. 2.

  ”20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas genom lag: 1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten…” ( I fortsättningen nämns fler rättigheter som får begränsas.

  För utländska medborgare får ytterligare begrånsningar göras än de som fårgöras för svenska medborgare:

  ”25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten…” (Även här följer en upprepning av ytterligare begränsningar.)

  Jag ser emellertid ett stort problem med att svenska staten har delat ut svenska medborgarskap till ett stort antal personer,. som inte borde ha fått sådana. Vad hjälper en begränsning för utländska medborgare. när den som tänkt missbruka en rättighet. när han kan överlåta åt en kumpan att stå för arrangemanget?

  Vi har nu sett ett exempell på hur yttrande- och informationsfrihen har angripits med yttrandefriheten som tillhygge av personer, som kanske inte ens haft rätt att vistas i Sverige-, En del av dem hade kanske det. Jag bevittnade en liknande händelse en sommardag 2016, få ett par hundra personer, som definitivt inte hade rätt att vistas i Sverige, underen aktion, som de inte hade tillstånd till,. skrek utsitt hat moto dåvrande statsministern Stefan Löfvén för att de inte fått uppehållstillstånd i Sverige-.

  Aktionen,som pågick under flera dagar stöddes av utbildnigsminister Gustav Fridolin ,MP,Under en av de följande dagarna knivskars en polis av en av demonstranterna. Var set också et sätt att ytrra sig, som skyddas av grundlagen? Det står ju i början av kap. 2 att ”var och en har rätt att att göts yttraknden genom ”tal, skrift eller bild eller på annat sätt”. Riksdagen verkar, när den antog grundlagen., ha utgått från att svenska medborgare kan hantera de medborgerliga fri- och rättigheterna bettre än ”var och en”. även sådana som befinner sig olagligt i landet,.

  När inte ens landets statsminister kan tala fritt, och inte ens den som kommit för att få information direkt från statsministern, kan få det. är demokratin hotad. Till saken hör också att palestinier, som inte är nöjda med Hamas-propagandan inte får en chans att höra någonting annat.

 3. Drutten

  Jamen nu får väl M vara med och se till att detta klientel får återvandra där dom kom ifrån. Likväl som M såg till att dom fick komma hit och förstöra vårt land.

 4. Stefan

  ”I Sverige har vi en fin tradition av att lyssna på varandra, tala en i taget och inte avbryta.” Nja, det räcker med att nämna de partiledardebatter och/eller dueller som sänds i TV. Där är moderater inte bättre än andra. Och på tal om uppförande – vad sägs om kamraten Åkessons fullständigt vidriga lögn i talet han höll på landsmötet? Är det den nya nivå som Tidölaget tänker förhålla sig till? Det börjar bli ganska mycket från SD-håll som ni är villiga att acceptera för maktens skull. Hur långt är ni villiga att släppa dem? När tänker NI sätta ner foten för att tydligt markera mot dessa antidemokratiska krafter – till försvar för demokratin?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.