En politik för lag och ordning. Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel införd.

 

Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige!

Äntligen händer det saker i kampen mot de kriminella. Den moderatledda regeringen har en tydlig plan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar om att slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Regeringen gör en historiskt stor resursförstärkning till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Jag har noterat att inte minst VK:s ledarsida ogillar krafttagen mot kriminaliteten. Men bland svenska folket finns det ett starkt stöd för hårdare tag. Sedan regeringen tillträdde så har man både satsat resurser och genomfört åtgärder för att stärka tryggheten i hela landet. I stort sett så är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta. Brottsbekämpningen fått tillgång till nya effektiva verktyg och en ny polisledning har tillsatts med ett tydligt förändringsuppdrag, bland annat om ökad lokal polisnärvaro.

Är det då verkligen nödvändigt? Tja, de senaste tio åren har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. År 2022 inträffade 391 skjutningar och 90 sprängningar i Sverige, vilket motsvarar mer än en skjutning om dagen och en sprängning ungefär var fjärde dag. Fler dödsskjutningar skedde under 2022 än någonsin tidigare, där 62 personer miste livet. Under förra året uppgick antalet skjutningar till 363 och 53 personer sköts till döds. Det är färre än 2022, men antalet skjutningar är fortfarande högt. Samtidigt ökade antalet sprängningar till 149 under 2023, vilket är det högsta som noterats i Sverige.

Även i Västerbotten har vi under senare år sett en oroväckande utveckling. Enligt Polisen finns det kriminella gäng etablerade i Umeå. Under förra året skedde en skjutning Öst på stan i Umeå, som hade kopplingar till gängkriminalitet. Mängden narkotika har ökat och brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna. I höstas varnade polisen om personer från kriminella nätverk i södra Sverige som försökte rekrytera ungdomar i Skellefteå.

Att knäcka gängen och trycka tillbaka brottsligheten är en av den moderatledda regeringens viktigaste uppgifter. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete med att lägga om rättspolitiken – något som kräver uthållighet. Långsiktigt arbete behövs för att lösa stora problem som har vuxit fram under lång tid.

Redan i år kommer vi att se resultat av regeringens arbete med att återupprätta tryggheten i landet. Under 2024 kommer det månad för månad fortsätta bli svårare att vara kriminell i såväl Västerbotten som hela Sverige.

I januari infördes dubbla straff för grovt vapenbrott. Straffet för den som hanterar vapen eller sprängmedel har därmed ökat från två års fängelse till fyra år. Den första februari trädde den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen gör det möjligt för polisen att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Under året kommer ytterligare åtgärder att genomföras:

 • Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
 • April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.
 • Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.
 • Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.
 • Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, exempelvis hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Genom dessa åtgärder ser regeringen till att det blir svårare att vara kriminell i Västerbotten och Sverige under 2024. Det är efterlängat och verkligen på tiden!

Anders Ågren, förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

7 kommentarer

  • brorson

   När blev Villy Hansen synonymt med alla? Själv verkar Hansen inte veta något om vare sig Sverige eller parlamentarisk demokrati före det senaste regeringsskiftet. Det som alla vet, vet inte Hansen. Det är i.o.f.s. riktigt att SD har en hållhake på regeringen, genom möjligheten att fälla regeringen. Men Hansen missar att regeringen har en ännu kraftigare hållhake på SD genom att säga ”Göt ni det. då får ni flertalet av era väljare mot er och riskerar att åka ur riksdagen”.

   Hansens upprepade gnöl mot Moderaterna är ett typexempel på det jag skrivit om, nämligen att SD ofta tillskrivs förtjänsten av M:s egna förslag, t.o.m. gamla M-förslag från Batong-mormors tid. långt innan SD fanns. Batong-mormor vad den dåvarande regeringens och vänsterns öknamn på den moderata riksdagsledamoten Astrid Kristersson, som förutsåg de konsekvenser, vi ser idag, av urholkningen av straffrätten.

   Detta var då så kontroversiellt, så att hon inte fick bli justitieminister i den borgerliga regering, som tillträdde 1978. Det är dags för dagens moderater att sluta skämmas för henne, och i stället lyfta fram henne som en sanningssägare som tyvärr fick rätt. M har alltid varit partiet för lag och ordning.

   • Villy Hansen

    Nu var jag slarvig genom att använda klyschan ”det vet ju alla” vilket skulle innebära att det inte skall förstås bokstavligt det vill säga att det är ett uttryck för riktigt många.

 1. Drutten

  Höja straffen som exempel från 2år till 4 år är ju bara löjligt. Biter inte på grovt kriminella. Varför bara dutta med höjningar. Slå till med med minst 10 år utan straffrabatt helst 25 år.

  • brorson

   Håller med om att det inte är tillräckligt för att avhålla grovt kriminella från att begå nya brott, när de kommer ut. Tja, det blir något färre som är ute samtidigt. Däremot kan två år vara tillräckligt för en engångsförbrytare utan återfallsrisk. För dem torde dubbel tid i fängelse vara både onödigt och dyrt – och bidrar till platsbristen. Varför har regeringen fortfarande inte kommit med något konkret förslag till förvaring, trots att förvaring finns med i Tidö-avtalet?

   Jag har länge tjatat om att förvaring behövs som en extra påföljd efter avtjänat fängelsestraff för särskilt farliga återfallsförbrytare, som kan befaras begå nya brott av allvarligt slag, för personer som inte kan utvisas för att de är svenska medborgare. Utvisning är f.ö. en extra påföljd. Idén om dubbla strafftider torde ha kommit från Danmark, där de torde ha gjort en viss nytta. Men i Danmark finns ju också förvaring.

 2. brorson

  M är bästa parti på lag och rätt, brott och straff. men måste bli ännu bättre för att behålla den positionen. Och dessutom bli mycket bättre på att göra det känt att M-förslagen faktiskt kommer från M. Varför begär en multikriminell person, som är häktad i Spanien att bli utlämnad till Sverige, trots att han riskerar livstid om han döms för sina brott i Sverige? Varför dras brottslingar till Sverige? Ett parallellfall är Equador, som under ganska kort tid har invaderas av brottslingar från hela Sydamerika. Svårare begå brott i andra länder. Tror det kan ha att göra med införandet av GDPR, som har implementerats i andra EU-länder, men inte helt i Sverige, vilket har gjort det relativt sett lättare att begå bedrägerier i Sverige, vilket är en finansieringskälla för annan brottslighet – Samt tilltvinga sig gynnsamma myndighetsbeslut genom hot efter kartläggning av tjänstemäns privata förhållanden (”Vi vet i vilken skola dina barn går”).

  Denna kartläggning av såväl privatpersoner, som avluras pengar, som tjänstepersoner kan fortgå i full skala p.g.a. yttrandefrihetsfundamentalister, Varför just Sverige har blivit utländska brottslingars paradis i Europa borde studeras av någon av alla kriminologer,. Som har poppat upp. Men deras intresse verkar vara att motarbeta de lagändringar, som regeringen föreslår med ogrundade påståenden att enskilda åtgärder inte gör någon skillnad, Det gör de både var för sig, men i ännu högre grad tillsammans. Och räcker det inte, behövs ännu fler åtgärder.

  1) Utländska brottslingar ska ut ur Sverige så fort det bara går. Hyr fängelseplatser i deras hemländer, så mister de en del av vinsten med att ha begått brotten i Sverige. Går inte det ska de utvisas omedelbart efter avtjänat fängelsestraff. Jag föreslår att den, som har dragit på sig tre bötesstraff under loppet av fem år också ska utvisas. Den som saknar rätt att vistas i Sverige ska alltid utvisas.

  2) Det behövs en helt ny sekretesslag, vilket kräver att grundlagen ändras.
  Regel: Inga uppgifter ur offentliga register ska lämnas ut såsom namn adress, personnummer, telefon och epost-adress, bilinnehav, fastigheter som de själva äger och bor i
  Undantag:
  a) Uppgifter får lämnas ut till myndigheter, som behöver uppgifterna oberoende av den enskildes samtycke. Gäller det ärenden, som den enskilde själv har initierat, ska den enskildes samtycke alltid krävas.
  b) Uppgifter får lämnas ut till den enskilde själv, om det inte gäller brottsutredning e dyl (förundersökningssekretess)-
  c) Uppgift om enskild får lämnas ut till annan peson om den enskilde givit samtycke.
  d) Om uppgift enligt särskild bestämmelse med stöd i lag får lämnas ut utan den enskildes samtycker, ska den enskilde underrättas om utlämnandet och till vem utlämnandet skett.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.