Sverige blir säkrare och Nato starkare

Alla Natoländers parlament har nu röstat för Sveriges Natomedlemskap. Det är en historisk händelse för vårt land men samtidigt ett naturligt steg.

Natomedlemskapet betyder att vi har kommit hem. Hem till demokratiers samarbete för fred och frihet. Hem till våra nordiska grannars samarbete för säkerhet. Hem till den krets av västländer där vi hör hemma. Tillsammans blir vi starkare och tryggare.

På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men att Sveriges Natoansökan nu är godkänd av alla Natoländer är ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare plats.

Vi står redo att axla vår del av ansvaret för Natos säkerhet. Steg för steg gör vi Sverige säkrare. Snart är Sverige medlemmar i Nato.

3 kommentarer

 1. brorson

  Vi har inte haft några seriösa diskussioner om alternativa säkerhetsarrangemang till Nato, och ej heller om reell förstärkning av Sveriges egen försvarsförmåga. Det senare har bara handlat om pengar, 2-procentsmålet, inte om svenska soldaters stridsförmåga. I stället har svenska folket matats med Nato-propaganda om Sveriges alliansfrihet, att den skulle vara ett hinder för allianser i krig.

  2012 ersattes formeln ” Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” till ”…handlingsfrihet i krig”, Underförstått vid ett evt ryskt angrepp mot baltstaterna. Ukraina är dock ingen baltstat, vilket vissa svenska politiker tycks tro, eftersom landet ligger vidf ett annat hav än Östersjön. I stället för att rusta upp det svenska försvaret, har regeringen fortsatt nedrustningen av detsamma genom att skänka krigsmateriel, som vi har alldeles för lite av, till Ukraina. S vill dessutom skuldsätta Sverige genom köp av ammunition till Ukraina. Detta samtidig som S genom Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedriver utpressningspolitik gentemot regeringen genom hot att säga upp vårdpersonal.

  Handlingsfriheten hade behövts för att bedöma riskerna för Sverige. Det hade inte varit andra till hjälp om Sverige blivit ockuperat. Jag har just läst att Sverige regering den 30 april 1945 beslöt att gå i krig för att tillsammans med USA befria Norge, vilket stats- och utrikesminister meddelade till chefen för det amerikanska flygvapnet i Europa dagen därpå. Men den tyska kapitulationen 7 maj kom emellan. Redan 1942 hade England planerat ett gemensamt svensk-brittiskt anfall mot Trondheim, vilket dock hade avvisats från svensk sida med motivering att Sverige inte skulle kunna försvaras mot ett tyskt vedergällninganfall mot Sverige.

  Likväl hade 300.000 svenska soldater mobiliserats i februari 1945, vilket var knappt 1 / 20-del av Sveriges totala befolkning, och var mer än en fördubbling under ett halvår. Jag tvivlar på att Sverige idag skulle kunna mobilisera ens 50.000 soldater i värnpliktsåldern. Varför inte höja densamma till 80-år eftersom så många, kanske de flesta av dagens 18-åringar har konditioner som 80-åringar? Detta påverkar inte bara stridsförmågan i krig, utan ökar också risken för förslitningsskador i arbetslivet i fredstid. Den alltför låga åldern för rätt att köra motorfordon är en allvarlig hälsorisk för de unga i både fred och krig. Ändå ser flera riksdagspartier detta enbart som en rättighetsfråga – inte som en folkhälsofråga.

  Pliktverket larmar nu om att 60 % av dem, som numera ska mönstrarvarje år, diskvalificeras av hälsoskäl, de flesta (hör och häpna) p.g.a. psykisk ohälsa. Diskrimineringsombudsmannen (DO) planerar nu att stämma staten för diskriminering av ungdomar med psykiatriska diagnoser. Är det verkliga sjukdomar eller överförskrivning av psykiatriska mediciner, för att läkemedelsindustrin – liksom krigsmaterielindustrin – vill tjäna pengar? Och för att diverse anlagsbeviljande myndigheter kräver diagnoser för att bevilja bidrag, exempelvis till stödundervisning till svagpresterande skolbarn?

  Nu föreslås ändringar av kraven för mönstring och värnplikt. Alla måste inte kunna ”gå lång och bära tungt” utan kan ”lösa andra uppgifter”. Jag tycker att det är dags att ställa frågan om vi har ett sjukt samhälle för att vi har sjuka människor eller om vi har sjuka människor för att vi har ett sjukt samhälle. Vi har hört till leda att vi behöver invandringen för att svenskar duger till just ingenting. Behöver vi Nato av samma orsak?

 2. brorson

  1) I februari 1942 hade Sverige lyckats mobilisera drygt 300.000 soldater bestående enbart av män i åldern 18 – 47 år – av en totalbefolkning på endast 6,5 miljoner. Men man hade en enorm brist på nästan allting annat, särskilt stridsflyg och stridsvagnar. Med samma brist på modern tung materiel hos det polska försvaret, hade det tagit Tyskland endast två veckor att besegra Polen ett par år tidigare. Även om den brittiska planen att erövra Trondheim hade lyckats, hade britterna inte kunnat förstärka det svenska försvaret – via Trondheim – för att förstärka det svenska försvaret, innan det var för sent.

  2) Efter att ha läst på om Margot Wallströms bravader som utrikesminister, kan jag i viss mån förstå påståendet att Sverige har ”kommit hem” genom beviljandet av medlemskap i Nato. Under fältropet ”feministisk utrikespolitik”. Under hennes tid som minister hade Sverige lierat sig med några av världens mest brutala patriarkaliska diktaturer och s.k. befrielserörelser. Men var det inte en god tanke att använda ställningen som alliansfri stat till att kunna tala med båda sidor i en konflikt? Jo, men Wallström gick längre än så och överdrev dessutom Sveriges möjligheter som medlare.

  Det värsta klavertrampet var enligt min mening erkännandet av Palestina i tron att det skulle bana väg för en tvåstatslösning. Ingen palestinsk organisation hade erkänt Israels rätt att existera, vilket torde vara ett mimimikrav för en tvåstatslösning. Dessutom – anser jag – att det saknas förutsättningar för en fungerande suverän palestinsk stat vid sidan av Israel. Ju förr världen glömmer tvåstatslösningen och försöker finna en annan lösning, desto bättre.

 3. brorson

  På förekommen anledning: När jag skriver att världen bör gömma tvåstatslösningen, ju förr desto bättre, menar jag naturligtvis inte att Israel ska utplånas. 7 oktober visades vad som kommer att ske med en enstatsösning ”from the river to the sea”. Det insraeliska svaret var förutsett av Hamas, som hade förberett användningen av den palestinska civilbefolkningen som mänskliga sköldar och att ge Israel skulden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.