Välkommet besked att det svenska valsedelssystemet ska ses över!

En nyhet som inte dragit till sig några större rubriker, men som faktiskt förtjänar lite uppmärksamhet, är regeringen beslut nyligen om att tillsätta en parlamentariskt kommitté som ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet.

Nuvarande valsedelssystem har ju genom åren fått upprepad kritik, bl.a. från både Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  I erfarenhetsrapporten från valen 2022 konstaterade Valmyndigheten återigen att ”valsystemet är i behov av förändringar för att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system.”

Många av de problem och incidenter som förekom under 2022 är kopplade till just valsedelssystemet. I valen 2022 trycktes enorma mängder valsedlar – totalt över 710 miljoner valsedlar – utifrån 3 605 olika unika listor. Dessa levererades sedan till partierna genom cirka 6 000 unika försändelser. Dessa ska sedan transporteras ut till förtidsröstningslokaler och de ordinarie vallokalerna.

Systemet med så många valsedlar för med sig stora utmaningar och risker vad gäller till exempel logistik, säkerhet och tillgänglighet. Det är också utmanande för kommunerna att hantera med köer under röstmottagningen, kopplat till avskärmningarna med valsedelsställen. Nytt från valet 2022 var dessutom att det var kommunernas röstmottagare som ansvarade för att placera ut partiernas alla valsedlar. Även om kommunerna generellt uppfattade att detta fungerade väl, så uppgav över 40 procent av partierna att utläggningen av valsedlar inte fungerade särskilt bra eller inte fungerade alls.

Nuvarande valsedelssystem innebär alltså utmaningar i stort som smått. Och det är ingen nyhet, men problemen blir successivt mer omfattande.

Detta har nu regeringen tagit till sig, och en översyn av valsedelssystemet fanns också med som en av punkterna i Tidöavtalet.

Kommittén ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet, inklusive att analysera för- och nackdelar med att övergå till ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar.

I andra länders valsedelssystem så är det nämligen vanligt att väljaren i stället lägger sin röst på ett parti genom att använda en valsedel som är gemensam för alla partier som ställer upp i valet och där samtliga partibeteckningar finns på valsedeln. På en gemensam valsedel kan också partiernas alla kandidater framgå. Väljaren måste i ett sånt system på valsedeln markera vilket parti som ska få rösten. Länder som använder gemensamma valsedlar är t.ex. Danmark, Österrike och Nederländerna.

Återstår att se vad som är bäst.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2025. Det ska bli intressant att följa detta, och sedan se resultatet.

2 kommentarer

 1. Drutten

  Ja mycket bra om ändring sker med valsedlarna. Då kan ofoget att vissa element plockar med sig vissa partiers valsedlar från båsen för att sabotera för ett visst parti

 2. brorson

  Varför ändra ett system, som har fungerat bra under mycket lång tid? Problemen började med nedläggningen av postkontoren, så att man inte längre kunde poströsta på Posten. Men det problemet var inte svårlöst. De mer allvarliga problemen började med förrförra valet och förvärrades i hög grad vid senaste valet. Kommunerna har inte alls klarat uppgiften, Som exempel hade kulturjippon företräde och fick bästa lokal. Och dessa långa köer efter vallokalernas stängning.

  Vallokalen låg på andra våningen, och det var lång kö i trappan, men dessbättre fanns hiss. Men när jag kommit med hissen och ställde mig i vad jag trodde var kön, blev jag bryskt tillsagd av en valförrättare att gå nerför trappan och ställa mig i slutet av kön. En yngre person uppmärksammade detta, och erbjöd mig sin plats i kön. men blev då utskälld av valförrättaren: Här släpps ingen före”.

  Jag tänkte avstå från att rösta och gick hem, men ångrade mig och gick till en annan vallokal, men råkade glömma mina glasögon. Medan jag stod och försökte läsa på valsedlarna, vilket tog tid, märkte jag att en valförrättare stod bakom mig och glodde: ”Jag ska hjälpa dig att välja. Vi har tystnadsplikt”. När jag avböjde den hjälpen fick jag ett snäsigt svar: ”Du får inte stå här hela dan och hindra andra att rösta. Det är kö långt ute på gatan”. Jag svarade: ”Jag har inte alls stått hör hela dan. Jag kom för en timme sedan och har stått i kö, och nu är det bara några minuter kvar till stängningdags. Det är inte hela dan”.

  Om problemet är att det trycks upp för många valsedlar, har jag ettförslag till lösningen. När det finns maskiner, som kan skriva ut SJ-biljetter, kan det inte vara svårt att konstruera maskiner som skriver ut valsedlar ut de valsedlar, som väljarna vill ha. Så här:

  1.På en skärm visas partinamnen och en uppmaning ”Välj parti”.
  2. Om jag då väljer Moderaterna, visas på skärmen en lista med all M-kandidater och texten Kryssa kandidat.
  3, Nu visas en ny bild på kandidaterna i den ordning, som jag har kryssat. och texten Ångra eller Skriv ut.
  4) Jag stoppar den utskrivna valsedeln i kuvertet och lämnar till valförrättaren.

  Fördelen jämfört med det amerikanska systemet med röstmaskiner, är att det inte går att påverka valresultatet genom att manipulera maskinerna. Eventuella försök leder bara till att maskinen slutar skriva ut. Och dessutom ska partierna ha rätt att trycka upp sina egna valsedlar, som de själva delar ut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.