Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Såg att VK hade publicerat min insändare gällande det orimliga med förslaget om arbetstidsförtkortning med bibehållen lön på deras nätsida. Så då läggerjag som vanligt upp den här på bloggen också.

 

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Den senaste tiden har frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning med bibehållen lön börjat diskuteras mer och mer. Att Vänsterpartiet har varit positiva till arbetstidsförkortning är känt sedan länge, men nu börjar även Socialdemokraterna lyfta frågan. Den tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) leder en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som ska ta fram förslag på området.

Kortare arbetstid med bibehållen lön skulle bli en dyr historia för både individen och samhället. Färre arbetade timmar innebär en lägre produktion. Svensk Näringsliv har varnat för att en 35-timmarsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett produktionsbortfall på 8 procent, samtidigt som Sveriges BNP skulle sjunka med över 500 miljarder kronor. Det skulle försvaga Sveriges konkurrenskraft.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera dessa flumidéer?

Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som förvisso gjordes för ganska många år sedan visade att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ då hade föreslagit i olika utformningar – riskerade att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc. Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning.

En arbetstidsförkortning är inte heller realistiskt. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i Norrland. Många företag har länge vittnat om att de har svårt att rekrytera personal. Inom många yrkeskategorier finns det många fler arbetstillfällen än arbetstagare. Problem med kompetensförsörjning är ett enormt hinder för tillväxten. Enligt den årliga undersökningen Arbetskraftsbarometern från SCB år 2023 är bristen på högskoleutbildad arbetskraft särskilt stor inom vård och teknik. 80 procent av arbetsgivarna bedömer att det är brist på nyexaminerade med gymnasieutbildning i automation, fordon, samt dator-och kommunikationsteknik.

Inom kommuner och regioner är bedömningen att ca 400 000 personer behöver anställas på grund av befolkningsutvecklingen. Det visar SKR:s personalprognos. Den demografiska utvecklingen gör att betydligt många fler måste anställas inom äldreomsorgen. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031.

Behovet av personal är omfattande. Då tycker Socialdemokraterna uppenbarligen att det är lämpligt att titta på arbetstidsförkortning. Det är givetvis en omöjlig ekvation. Välfärden klarar inte av en arbetstidsförkortning. Det är uppenbart att samhället inte kommer att fungera om alla ska arbeta mindre med bibehållna löner. Att då komma med ett sådant förslag är ansvarslöst.

Annika Strandhäll (S) och Socialdemokraterna borde vara medvetna om att de föreslår en kraftig försämring av välfärden om de går vidare med förslag om arbetstidsförkortning. Risken är även överhängande att skatterna måste höjas dramatiskt om arbetstidsförkortning införs för att undvika enorma problem inom offentlig verksamhet.

Vi moderater vill stärka arbetslinjen. Vi säger därför nej till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Anders Ågren (M)

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.