Etikett: långbänk

TV4-inslag där jag är intervjuad om badhuset

Av , , 1 kommentar 14

Badhusbygget%20kan%20p%C3%A5b%C3%B6rjas%20n%C3%A4sta%20v%C3%A5r

Ser vi slutet på ännu en av Umeås alla gamla politiska långbänkar? Inslag i TV4 där jag är intervjuad via telefon, apropå uppgifterna om att det inte behövs någon ny detaljplan för kvarteret Nanna där det nya badhuset i Umeå kommer att byggas.

 

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

NÄR får vi se nya digitala informationsskyltar vid Umeås infarter?

Av , , 1 kommentar 9

Ytterligare en i raden av Umeås långbänkar är av det mindre slaget, men ändå.

I flera års tid har det talats om att sätta upp nya informationsskyltar vid stadens infarter. Digitala informationsskyltar, så att man enkelt och snabbt kan uppdatera med olika evenemang etc som är aktuella i Umeå.

Men inget händer. Redan i mars 2008 väckte jag frågan i fullmäktgie och fick svar att man jobbade med det. Det har nu gått 2,5 år sedan dess, och fortfarande har vi inte fått upp några informationsskyltar. I andra städer är det inget problem, men i Umeå är det tydligen väldigt komplicerat och svårgenomfört.

Därför tar jag upp frågan igen på fullmäktige nästa vecka. Har just lämnat in följande fråga till Lennart Holmlund:

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

  
När kommer Umeå att få nya digitala informationsskyltar vid stadens infarter?
 
När man närmar sig Umeå måste det synas och kännas att man kommer till Norrlands största stad – självklart vid de stora infarterna och kanske något redan vid kommungränsen.
 
Tyvärr har frågan om nya informationsskyltar blivit ännu en i raden av kommunala långbänkar.
 
En längre tid har det pratats om att sätta upp nya informationsskyltarna vid Umeås infarter. Själv väckte jag frågan i fullmäktige i mars år 2008 (!) och då var svaret att det redan pågick ett arbete med detta.
 
Sedan dess har frågan varit uppe i KSAU, senast den 4 maj detta år, och då var tanken att vi skulle upphandla driften av digitala informationsskyltar. Digitala, för att man enkelt och snabbt ska kunna variera informationen och uppdatera med aktuella evenemang i vår kommun. Men ärendet återremitterades för vidare beredning och sedan dess har det varit tyst. Trots att alla var angelägna om att de skulle vara i drift innan årsskiftet.
 
Den här frågan handlar ju inte om att vi ska skicka någon till månen, utan vi ska bara få upp nya informationsskyltar, efter samma mönster som andra städer . Det borde inte vara så komplicerat. Så vad händer egentligen? Ju förr nya skyltar kommer upp, desto bättre!
 
 
Min fråga till Lennart Holmlund (s) blir därför:
 – När kan vi få se de nya digitala informationsskyltarna vid Umeås infarter?
 
 
 
Umeå 2010-11-23
 
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Alliansen vill bidra till en snabb lösning av Staden mellan broarna!

Av , , 4 kommentarer 6

Debattartikel införd i dagens VK, skriven av de fyra Allianspartiernas gruppledare i Umeå.

 

Alliansen vill bidra till en snabb lösning av Staden mellan broarna!

Valtemperaturen i Umeå har redan ökat. Senast var det socialdemokraternas påläggskalv Christer Lindvall som använder VK:s debattsida (7/6) till falska anklagelser. I ett försök att sätta en bold av Alliansen som nej-sägare glömmer han de styrande socialdemokraternas eget ansvar för långbänkarna i Umeå. Vi som representerar Alliansen är beredda till förutsättningslösa diskussioner över blockgränsen för att snabbt komma fram med stadsutvecklingsprojektet ”Staden mellan broarna”

För att Umeå ska kunna visa på nyheter inför 2014 måste Staden mellan broarna snabbt komma igång. Alliansen trycker på för att etablera ett Kulturens hus med både nya och gamla aktiviteter i det aktuella kvarteret. Det är förslag på väg men det är bråttom. Socialdemokraterna underlättar inte detta genom att låta Lindvall offentligt angripa Alliansen med rena osakligheter.

Lindvall har lyfts fram som idékläckaren bakom Operaflytten. Idén fanns varken i budget, som idéskiss eller som arkitektförslag. Nu har det dessutom visat sig att Operan inte skulle kunna rymmas på den aktuella platsen. Resultatet har bara blivit en konstgjord debatt, med onödiga turer i planerna för Staden mellan broarna.

Det tål även att påminna om några andra viktiga umeåfrågor, som Lindvall bara ytligt nämner i sitt debattinlägg: Tack vare ett intensivt samarbete och lobbyingarbete med Alliansregeringen har vi äntligen fått tillstånd genomförandet av ringleden runt Umeå. Efter närmare 20 år av långbänkar i frågan. Vägpaketet i Umeå var ordentligt inlåst i den tidigare, miljöpartistödda Perssonregeringen. Det är Alliansen arbete som gett resultat! Bad- och hotellprojektet genomförs i samarbete mellan Alliansen och (S) efter det att alla partier haft olika favoritlösningar. Ledande Alliansföreträdare har själva bidragit till att i början förmedla underlagshandlingar till den lösning som nu ser ut att bli verklighet.

Den övergripande planeringen av framtidens Umeå låg i socialdemokraternas malpåse i många år framtill att Alliansen med hugg och slag och med lagens hjälp tvingade fram arbetet med de översiktsplaner som nu äntligen är på väg ut i offentligheten. Var fanns Lindvall i detta arbete?

Det börjar brådska med beslut för att hinna med allt som skall göras inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Däribland måste de politiska partierna komma till skott med vad som skall vara Umeå kommuns bidrag till ”Staden mellan broarna”.

Våra fyra partier är redo till konstruktiva och seriösa överläggningar med socialdemokraterna, då vi är övertygade om att ett projekt av den digniteten kräver breda politiska lösningar. På samma sätt som vi gjort beträffande ringleden och det nya badhuset. Låt oss nu snabbt komma fram med ett Kulturens Hus som en del i Staden mellan broarna. Det vinner alla på!

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Sven-Olov Edvinsson
Gruppledare, C

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare, FP

Anders Sellström
Gruppledare, KD