Etikett: Nydalaområdet

Umeå Fotbollsfestival 2012

Av , , 1 kommentar 9

Umeå kommun fortsätter att stötta Umeå Fotbollsfestival och det är en mycket viktig signal. Bilden ovan är förövrigt från förra årets upplaga av fotbollsfestivalen på Nydalaområdet.

Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.

Följande pressmeddelande skickade kommunen ut igår.

 

PRESSMEDDELANDEN
 
Fotbollsfestivalen får 400 000 kronor
 
Kommunen stöttar Mariehems SK med totalt 400 000 kronor för att genomföra Umeå fotbollsfestival 2012, en av Sveriges största ungdomsturneringar.
 
Umeå fotbollsfestival, som i år avgörs 2629 juli, är en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar. 2011 deltog 353 lag, många lokala lag men också ett stort antal från andra länder. Festivalen är också en av Umeås mest publikdragande arrangemang, lockar mängder med besökare och bidrar till intäkter för besöksnäringen i Umeå.
 
2012 fortsätter arrangören Mariehems SK att utveckla fotbollsfestivalen med målet att nå 400 deltagande lag och ännu större internationell representation. Målet är också att höja kvaliteten på arrangemanget, bland annat genom bra organisation, tydlig information, bra transporter och kringarrangemang, fokus på rent spel och näringsriktig och god mat.
 
Det ska ge deltagare och besökare en ännu större upplevelse av festivalen och bidra till utbyte mellan ungdomar från Umeå och andra länder. Det ska också bidra till att marknadsföra Umeå som en ung och attraktiv idrottstad och besöksort.
 
Arbetsutskottet har beviljat föreningen 200 000 kronor. Umeå fritid, Näringslivsservice och kommunens vänortsanslag bidrar med motsvarande summa.
 
 
Mer information:
 
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64

Nydalaområdet och den värdefulla stugmiljön

Av , , 1 kommentar 12

Dennan replik är införd i Dagens VK, beträffande hur området kring Nydalasjön kan utvecklas och i synnerhet frågan om huruvida stugorna runt sjön skall bevaras eller ej. Alliansen står fast vid att stugorna ska få vara kvar – socialdemokraternas linje att fortsätta lösa in och riva ställer vi inte upp på.

Nydalaområdets framtid
 
Diskussionen kring Nydalaområdet blir allt intensivare. Nu senast kräver Vänsterpartiet i en debattartikel (VK 12/1) att alla kvarvarande privatägda stugor skall tas över av kommunen, vilket vi motsätter oss bestämt. Stugmiljön kring Nydalasjön har en värdefull karaktär som är värd att bevara, och beslutet om att inlösa och riva alla stugor som togs i början på 80-talet var helt fel. Här går som bekant en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och de styrande socialdemokraterna i Umeå, där (S) hela tiden önskat bli av med stugmiljön.
 
Nydalaområdet har en central plats som rekreationsområde i Umeå. För boende inom vår stad utgör Nydala ett välbesökt utflyktsmål och kan erbjuda många möjligheter beträffande rekreationsbehov och friluftsaktiviteter. Enligt vår uppfattning så förstärks rekreationsupplevelsen av stugmiljön kring sjön.
 
Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Det finns ett massivt stöd från allmänheten, inte minst manifesterat via Nätverket för Nydalas nyttjare, att bevara stugorna. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att de fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö Det ökar också tryggheten i området.
 
I förslaget till ny fördjupning för Nydalaområdet är en viktig utgångspunkt att stugmiljön skall bevaras, även om socialdemokraterna motsatte sig den inriktningen när frågan var uppe i Näringslivs- och planeringsutskottet. Men oavsett om stugorna ägs privat eller av kommunen så är en grundförutsättning att området detaljplaneläggs – annars kan vi inte säkerställa Nydalastugornas framtid. Om man avstår från en detaljplaneläggning kommer stugorna att fortsätta förfalla, vilket också spelar (S) i händerna eftersom man sedan lång tid tillbaka vill riva stugorna kring Nydala.
 
Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets krav. Socialdemokraterna och vänsterns agerande kring Nydalas stugor är oroväckande.
 
Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)