Etikett: Nydalasjön

Upprörande skadegörelse

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK och Folkbladet skriver jag på insändarplats om den skadegörelse som utförts runt Nydalasjön. Bifogas nedan.

Upprörande skadegörelse kring Nydalasjön
Ni har alla kunnat läsa om den skadegörelse som kommunala byggnader utsatts för runt Nydalasjön. Två grillstugor har bränts ner den senaste tiden, liksom sju bryggsegment och två bänkbord. Jag hoppas verkligen att de skyldiga blir avslöjade. Några pengar för att bygga upp det som har förstörts, finns inte i dagsläget.

Att promenera eller cykla runt Nydalasjön är ett populärt nöje för umeåborna, och många brukar använda grillstugorna. Man samlas och har trevligt i fina omgivningar. Men nu är det alltså någon/några personer som har kommit på idén att bränna ner stugorna. Så dumt och onödigt.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

 

Skadegörelsen runt Nydalasjön

Av , , 3 kommentarer 21

Ni har alla kunnat läsa om den skadegörelse som kommunala byggnader utsatts för runt Nydalasjön. Två grillstugor har bränts ner den sista veckan, liksom sju bryggsegment och två bänkbord. Händelsen är polisanmäld. Jag hoppas verkligen att de skyldiga blir avslöjade. Bara virkesvärdet uppges i en av lokaltidningarna till 300 000 kr. Några pengar för att bygga upp det som har förstörts, finns inte idagsläget.

Att promenera eller cykla  runt Nydalasjön är ett populärt nöje, och många brukar använda grillstugorna. Man samlas och har trevligt i fina omgivningar. Men nu är det alltså någon/några idioter som har kommit på idén att bränna ner stugorna.

Så förbannat onödigt.

Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår genomfördes en paneldebatt om Nydalaområdet och Nydalastugorna, arrangerat av Föreningen för Byggnadskultur. Jag själv hade förhinder att delta, men moderaterna var representerade av vår viceordförande i Tekniska nämnden Stefan Nordström.

Vår uppfattning har inte ändrats sedan vi debatterade frågan i kommunfullmäktige senast, vid beslutet om fördjupning för Nydalaområdet.

Från moderat sida är vi beredd att efter valet 2014 stoppa rivningsplanerna för stugorna kring Nydalasjön. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för åtta år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi moderater i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas.

I Alliansens och MP:s förslag då ärendet behandlades i fullmäktige 2012 så föreslog vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Det är viktigt att nämna dessa eftersom S och V har spridit ut felaktigheter i debatten. Följande riktlinjer föreslog vi:

• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

De styrande vänsterpartierna har hävdat att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts år 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern som S och V har för Nydalasjön, så blir detta en betydligt större fråga: Är det deras avsikt att stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Ja eller nej?  De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta argument till att gå vidare och riva stugorna.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den som fanns i fullmäktigehandlingarna där de flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan moderaterna och övriga partier inom Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön.
 

Debatten om Nydalastugorna fortsätter

Av , , 4 kommentarer 8

Om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och det f.d. Rättvisepartiet socialisterna trodde att debatten om de uppskattade Nydalastugorna var över, så får de tänka om. Det är helt uppenbart att Umeås tre vänsterpartier inte har stöd för sin hårdföra rivningslinje bland umeåborna.

Deras argument om stugornas påstådda hot mot vattenkvaliteten i sjön håller inte, lika lite som argumentet att stugorna är ett hot mot Nydala som rekreationsområde.

Frågan är bara hur många stugor som kommer att hinna jämnas med marken av socialdemokraterna och deras städpartier, innan Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta skövlingen av en värdefull kulturmiljö runt Nydalasjön.
 

Efter valet 2014 stoppar vi rivningsplanerna för Nydalastugorna!

Av , , 3 kommentarer 9

I dagens VK skriver jag övriga Alliansgruppledare om framtiden för Nydalasjön och de omdebatterade stugorna runt sjön. Bifogas nedan: 

Efter valet 2014 stoppar vi rivningsplanerna för stugorna kring Nydalasjön!

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att försvara sin hårdföra linje när det gäller att rasera stugmiljön kring Nydalasjön. Han lyckas emellertid inte, trots sina försök att måla upp risker med Alliansens politik för Nydalasjöns vidkommande. Påståendena är lika fel nu som under fullmäktigedebatten. Vi kan bara beklaga att S, V och Ap röstade igenom en rivning av stugmiljön vid senaste sammanträdet.

För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. I Alliansens och MP:s förslag så föreslog vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Det är viktigt att nämna dessa eftersom S och V har spridit ut felaktigheter i debatten. Följande riktlinjer föreslog vi:

• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

På sista tiden har också de styrande vänsterpartierna hävdat att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts år 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern som S och V har för Nydalasjön, så blir detta en betydligt större fråga: Är det er avsikt att stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Ja eller nej? När Ingemar Jangvad (S) pekar ut de små stugorna som hot, så blir det nästan löjligt. De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta argument till att gå vidare och riva stugorna. Men det håller inte i sak.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den som fanns i fullmäktigehandlingarna där de flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte, och har fått underkänt av såväl länsstyrelsens som kommunens experter på området. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, tf gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)
 

Tråkigt om Nydalastugorna

Av , , 4 kommentarer 14

Ja, det gick tyvärr som vi kunde befara i måndags. Med siffrorna 33-32 beslutade vänsterpartiet, socialdemokraterna och Jan Hägglunds s.k. arbetarparti att merparten av Nydalastugorna ska bort.

Ett mycket tråkigt beslut, och i stora drag dessutom obegripligt beslut. Argumenten de anförde höll då inte.

Bl.a. så drev man linjen att de små stugorna var ett allvaligt hot mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Detta har dock motsagts av såväl kommunes egen expertis som de hos länsstyrelsen.

S, V och Jan Hägglund blandar bort korten. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern ni har som bedömning för hur ni röstade, så blir detta en betydligt större fråga: Är det er avsikt att även stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Då borde de tre vänsterpartierna ju ha yrkat avslag på hela sidan 16, 3.3 Bad, idrotts- och campingområde norr om Nydalasjön. Som ett exepel.

Ja eller nej? När man istället pekar ut de små stugorna som hot, så blir det nästan löjligt. De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta ett enda vettigt argument till att gå vidare och riva stugorna. Men det höll inte i sak.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den vi hade i handlingarna där flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Ingen betydande miljöpåverkan. Ingen märkbar skillnad mellan våra alternativ när det gäller vattenkvaliteten.
Men trots detta faktum var det bl.a. med hänvisning till vattenkvaliteten som stugorna skulle bort.

Frågan om Nydalasjön och dess små stugor lära fortsätta diskuteras ett bra tag. I valet 2014 har vi möjligheten att ändra politiska styrkeförhållandena i kommunen och därmed också ändra förutsättningarna i detta dåliga beslut. Bevara Nydalastugorna!

Nu står slutstriden om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 9

Har just hållit mitt första inlägg i debatten kring framtiden för Nydalastugorna. Följer nedan. (OBS – det talade ordet gäller).

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter!

Idag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. I övrigt är vi överens om planförslaget. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. Så skall det också förbli, oavsett vilket av de två alternativen som vinner bifall idag. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas.

För dem som vandrar runt sjön, jag själv är av och till en av dessa, så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Och här verkar kärnpunkten i de olika politiska uppfattningarna ligga. Alliansen och MP ser de kvarvarande stugorna som något som berikar – S,V och Jan Hägglund ser stugorna som något negativt.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. De enda som verkar känna stugornas existens som ett problem, är socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunpolitiker i denna sal. Frågar man de som rör sig runt Nydalasjön ser man det inte som ett problem.

 

Min förhoppning idag är att någon i S eller V ska ha modet att bryta partilinjen, och rösta för Nydalastugornas bevarande, eller åtminstone lägga ned sin röst.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 -och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar.

Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls här i fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

Det beslut som hade tagits 1981, visade sig i vissa delar nu vara hög tid att ompröva. Denna ståndpunkt stärktes ytterligare när Västerbottens museum år 2007 redovisade den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står ökar också tryggheten i området. Vi kan ju läsa i handlingarna att t.o.m. Jämställdhetsutskottet, där Tamara Spiric (V) själv är ordförande har förordat att stugorna ska få vara kvar. Just utifrån trygghetsapekten, Och för mig som moderat är det viktigt att de som rör sig i området runt Nydalasjön ska känna sig trygga – och inte behöva se sig om över axeln när de njuter av detta fina rekreationsområde.

Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. Beslutet från 1981 ligger fast.

I Alliansens och MP:s förslag så föreslår vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Jag tar mig friheten att läsa upp dessa, då det florerat en rad felaktigheter i debatten:

Riktlinjer för Nydalastugorna
• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata. Det rör sig om 14 av de 64.

Nyligen har det fd partiet Rättvisepartiet Socialisterna, som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

Jag antar att man inte kommit på några vettiga argument i övrigt till varför man ska riva stugorna, och då tvingas ta till det här som ett sista halmstrå. Men det håller inte, vilket också framgår om man jämför den Miljökonsekvensbeskrivning som gjordes 2010 och den som gjorts 2012. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Självklart kan vi år 2012 göra andra bedömningar, än vad man gjorde i ett fullmäktigebeslut 1981. Särskilt när nytt underlag har tillkommit. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Med tiden förändras bedömningsgrunder, värderingar förändras, människor förändras. Ett beslut som togs för 30 år sedan, behöver verkligen inte vara korrekt, när man ser på det med facit i hand. De kvarvarande Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Bifall till Allianspartiernas och Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen.
 

Helg och förberedelser

Av , , Bli först att kommentera 7

Helgen har hittills gått i lugnets tecken. Vi har umgåtts med goda vänner och igår var vi och uppvaktade moderata landstingsrådet i Västerbotten, Nicklas Sandström, som nyligen fyllt 30 år.

Vaknade till en fin söndag. Soligt och vackert. Förmiddagen blir till att förbereda inför måndagens fullmäktige; det är många ärenden av vikt som ska behandlas imorgon. Fördjupningen för Nydala kommer upp till beslut och det är ovisst in i det sista hur det ska sluta, beträffande fratiden för Nydalastugorna. Vi får se när det blir dags för votering. Även en annan fördjupning – Älvslandskapet – finns på dagordningen, liksom delårsrapporten för Umeå kommun som även denna gång pekar på ett mycket stort överskott vid årets slut.

Önskar er en fortsatt trevlig söndag!

 

Stugorna hotar inte Nydalasjöns framtid!

Av , , 4 kommentarer 11

I gårdagens VK skrev jag och övriga ledande företrädare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att bevara stugmiljön kring Nydalasjön. Bifogas som vanligt nedan:

 

Förstör inte stugmiljön kring Nydalasjön!

På måndag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området. Den kulturinventering som gjorts har också konstaterat att den gamla stugmiljön behållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara.

Nyligen har Arbetarpartiet (fd Rättvisepartiet Socialisterna), som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, tf gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Tråkigt besked om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 19

Har under eftermiddagen fått beskedet att Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet Socialisterna) rättar in sig i vänsterledet, och röstar på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets linje i frågan om Nydalastugorna.

Det är mycket beklagligt.

Nu är inte kampen över för detta, utan fortsätter för vår del ända fram till voteringen i fullmäktige. Det räcker med att en ledamot bryter mot partilinjen (vi vet ju att bl.a. det varit splittrat i Vänsterpartiet i frågan om Nydalastugorna) så hur det slutar vet vi först den 29 oktober.

Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö som är värd att bevara. Stugorna gör dessutom att fler människor rör sig runt sjön och gör därmed området tryggare för de som promenerar runt sjön. Stugorna är inte ett hot mot Nydalaområdet som reakreations- och friluftsområde;  tråkigt att S, V och Ap inte inser detta.