Etikett: Sofiehemsskolan

Låg debattnivå av Rönngren (S)

Av , , Bli först att kommentera 16

Den socialdemokratiska skolpolitikern Margareta Rönngren går till hårt angrepp på Allians för Umeå och menar att vi gör skillnad på folk och folk, när vi vill tillskjuta fem miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden för att bl.a. kunna bevara den populära Sofiehemsskolan.

Det är en tråkig argumentationsteknik, där hon försöker ställa bostadsområde mot bostadsområde.

Alliansen har hela tiden hävdat att det är elevens och föräldrarnas eget val av skola som ska avgöra vilka skolor som skall vara kvar eller inte. När det gäller Sofiehemsskolan så är det en skola som är fylld av elever, så den borde därför inte kunna vara hotad. Trots detta så återkommer (s) med jämna mellanrum och vill stänga Sofiehemsskolan. Varför?

Beträffande Östra Ersbodaskolan så är det problem med elevunderlaget, och man har inte lyckats fylla skolan med elever. Därför är den i riskzonen. Nu finns det tydligen en möjlighet att även kunna bevara den skolan genom att man samtidigt lämnar delar av andra skollokaler inom skolområdet. Detta har vi sagt att för- och grundskolenämnden kan titta närmare på, om man så vill.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Nytt hopp för Sofiehemsskolan

Av , , 3 kommentarer 9

Imorgon ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ett inriktningsbeslut på hur de extra 202 miljonerna ska fördelas inför år 2010. Regeringen har ju som bekant beslutat att tillföra kommunsektorn mer pengar och dessutom vet vi att skatteunderlaget ser bättre ut än vad bedömningen var tidigare.

Idag har Allianspartierna enats om hur vi anser att pengarna ska fördelas mellan nämnder och styrelser.

Genom att tillskjuta mer pengar till skolan (40 mkr mer till För- och grundskolenämnden och sociala (90 mkr mer till socialnämnden), så kan vi undanröja hotet mot bl.a. Sofiehemsskolan.

Nu blir det upp till bevis. På tisdagförmiddag så vet vi hur det går.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Varför stänga bra och populära skolor?

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagarna förväntas för- och grundskolenämnden ta ett inriktningsbeslut om att stänga ett antal skolor, som ett led i att spara pengar. Men flera av skolorna, däribland Sofiehemsskolan och Backenskolan som vi idag kan läsa om i VK, har ju ett stabilt elevunderlag och inga problem med att fylla sina platser.

 
Alliansen har ju sedan länge hävdat principen att skolpengen ska följa eleven, och så länge skolan lyckas attrahera intresserade elever och föräldrar så finns ju ingen risk att skolan tvingas lägga ned. Pengarna kommer ju via skolpengen.
 
Men i Umeå vill socialdemokraterna göra tvärtom tydligen. Spelar ingen roll att skolorna fyller sina platser och är populära – de ska ändå läggas ned. Det visar bara vilket systemfel som råder i (S)-styrda Umeå.
 
Hur mycket har socialdemokraterna tänkt spara på administration och överbyggnad inom förvaltningen? Hur stora sparbeting riktas mot skolkontoret? Borde inte fokus vara på att spara på icke-kärnverksamhet och satsa på undervisning? 
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,