Etikett: budget

En intressant höst väntar

Av , , Bli först att kommentera 6

Så har allt återgått till det vanliga på den lokalpolitiska fronten. Full fart. Det sedvanliga sommarlugnet övergår i nu högt tempo och vi har en intressant höst framför oss, på många sätt.

Här på stadshuset väntar idag kommunalrådsberedning, och sedan tre sammanträden under dagen. I oktober ska budgeten för Umeå kommun antas, eftersom S och V flyttade fram beslutstillfället i väntan på att regeringen ska presentera sin höstbudgetproposition. Sen är ju frågan om det överhuvudtaget håller i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet….det torde visa sig inom kort. Många viktiga frågor kommer behandlas under hösten, bl.a. den om hur vi kan öka bostadsbyggandet i Umeå. Här har vi från Allianspartierna föreslagit att AB Bostaden ska dra sitt strå till stacken genom att öka nyproduktionen av hyresrätter.

De politiska partierna har så smått börjat med sina nomineringsprocesser, eftersom valsedlarna ska fastställas inför valen som sker 2014. För moderaternas del antar vi valsedlarna under hösten, liksom några av de övriga partierna. När sedan laguppställningarna är fastställda påbörjas arbetet med att ta fram valplattformar etc.

Det blir en intressant höst.

S och V skjuter problemen framför sig

Av , , 2 kommentarer 13

Senare idag ska jag och Lennart Holmlund (S) debattera Umeå kommuns budgetläge och annat inför Västerbottensnytts kamera. Det mesta verkar osäkert nu, inte minst samarbetet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vilket jag har bloggat om tidigare.

Vi står inför tuffa besparingar om det är något som många inom politiken tydligen inte verkar vara att hantera, och då blir allt mer tungjobbat. Men en kommun måste styras i såväl goda tider som mindre goda tider.

Ovanstående inslag är från en tidigare intervju med Västerbottensnytt i samma ärende. Från förra veckan.

Fel slutsats att skjuta upp budgetbeslutet

Av , , 1 kommentar 5

Umeå kommun står inför tuffare ekonomiska tider. Efter att ha haft en rad goda år, står kommunen nu inför kännbara besparingskrav både för 2014 och kommande år.

På Västerbottensnytts hemsida finns det en nyhetsartikel från i lördags om att Umeå kommun kommer att skjuta på beslutet om budget för 2014. Lennart Holmlund (S) är citerad om detta. Normalt skall budgetbeslutet tas i samband med junifullmäktige, men allt pekar nu på att de styrande partierna (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) väljer att skjuta upp beslutet till i höst. Formellt beslut kring detta kommer i så fall nu på tisdag.

Det är helt fel väg att gå. Låt mig vara tydlig på denna punkt. Möjligen kan regeringen tillskjuta mer pengar till kommunsektorn i samband med höstbudgeten, men ingen tror väl att det kommer innebära några större förändringar. Hur som helst kommer dessa eventuella tillskott att behövas för att klara kommande års besparingar inom Umeå kommun. Att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem håller inte! Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider. Att skjuta upp beslutet i detta läge – när vi står inför tuffa besparingsbeslut – innebär bara att att man skjuter jobbiga men nödvändiga beslut några månader.

När vi för ganska många år sedan valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tar man beslutet i juni, så hinner man genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft ganska snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Tas beslutet så sent som i oktober eller november förskjuts processen med ett antal månader, och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokrateraterna och Vänsterpartiet skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar bara den ekonomiska situationen, och nödvändiga beslut försenas.

Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider. Det handlar om att kunna ta ansvar.

 

 

 

Ny vecka inleds med träff för Alliansen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Det känns som att veckorna går snabbt. Den här dagen börjar med månadens träff för Alliansen i Umeå.

En av punkterna blir såklart den pågående budgetprocessen för 2014, men vi får också besök. Anna Wikholm Kjellberg, VD för destinationsbolaget Visit Umeå AB, kommer att informera om arbetet med att stärka Umeå och Umeåregionen som besöksmål. Just besöksnäringen är ett område som har stor potential att utvecklas starkare, och det var också en av anledningarna till att Umeå kommun i slutet på 2011 tog beslut om att bilda detta bolag tillsammans med den privata näringen.

Utöver detta väntar möte med universitetsledningen, budgetberedning och kvällsmöte med Moderaterna i Umeå.

Vi hörs!

Vi ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt i Umeå

Av , , 3 kommentarer 13

Umeå kommun har under en rad år gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i fullmäktige har beslutat om en av landets högsta skattenivåer. I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Vi måste få en politisk majoritet i Umeå som inte har som politiskt mål att ta ut MER skatt än nödvändigt.

”Slår hårdast mot de som har lägst löner”.. Precis!

Av , , 3 kommentarer 18

Vi debatterade nivån på kommunalskatten igår i fullmäktige. Lennart Homlund (S) konstaterade en sak som förtjänar att upprepas: Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Han skriver samma sak i sin blogg idag: "Kommunalskatten slår hårdast mot de som har lägst löner".

Samma sak anförde jag och mina allianskollegor i debatten.

Just därför har Alliansen i Umeå prioriterat att, i den takt ekonomin tillåter, sänka kommunalskatten i Umeå. Mycket tråkigt att inte Holmlund och socialdemokraterna drar någon slutsats av den kunskap den uppenbarligen besitter – nämligen att om kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster kanske det vore en bra idé att sänka just den? Med tanke på att Umeå har en av landets högsta kommunalskatter och dessutom gör oerhörda överskott år efter år.

För varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt i Umeå, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi  har en av landets högsta skattenivåer.

 

 

IKSU och löneavtal klart

Av , , Bli först att kommentera 11

Har varit uppe en sväng på IKSU och tränat lite tillsammans med hustrun. Vi körde först lite löpning och därefter rodd. Det känns i kroppen att man lever, om jag uttrycker det som så 🙂

Nu väntar fortsatt budgetarbete. Har tagit med mig läsning så jag kan sitta hemma och gå igenom tabeller, texter och underlag – även om det nesta finns på datorn numera. Den kommande veckan lägger socialdemokraterna och vänstern sitt förslag till budget och sedan återkommer vi från Alliansen den 29 maj och presenterar vårt alternativ.

En av osäkerhetsfaktorena är hur de pågående avtalsförhandlingarna på riksnivån "landar". När vi kom ut från IKSU hade jag fått mail om att SKL (där jag sitter i styrelsen) efter medling nu har slutit avtal med motparterna Vision och Akademikerförbundet SSR om ett nytt ettårigt avtal, med löneökningsnivå på 2,6 procent. Därmed har ytterligare en pusselbit fallit på plats ävenom mycket iövrigt återstår.

Ni kan läsa mer om avtalet här.

Budgetberedning i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag fortsätter kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå med den pågående budgetberedningen inför fastställande av budget 2013. Här ovan en bild från i torsdags förra veckan, då vi fick en information om bl.a. kulturnämndens verksamheter kopplat till kommande budgetbeslut.

Förra veckan hade vi i budgetberedningen fördjupad budgetdialog med ledande tjänstemän samt de politiska presidierna i alla styrelser och nämnder i kommunen. Den här veckan kommer vi att få information från ekonomisidan om det konkreta budgetläget, med prognoser för skatter, statsbidrag m.m. Vi kommer att gå igenom investeringsäskanden, frågor om ev effektiviseringskrav, förändrade mål o.s.v.

Vad händer sedan i budgetprocessen? Tågordningen är på följande vis. Efter denna veckas budgetberedning, kommer socialdemokraterna och vänsterpartiet att lämna sitt förslag till budget tisdag den 22 maj. Alliansen presenterar sedan vårt förslag tisdag den 29 maj. Därefter hanteras förslagen i kommunstyrelsen den 5 juni för att slutgiltig fastställas av fullmäktige den 18 juni.

På återhörande!

De kommunanställda förtjänar en bättre arbetsmiljö

Av , , 1 kommentar 9

 

Pressmeddelande Alliansen Umeå
2012-04-10
 
 
Alliansen: Ytterligare insatser krävs för att minska sjukfrånvaron bland våra kommunanställda
 
Umeå kommuns anställda har fortsatt ett av landets högsta sjuktal. Umeå ligger på plats 225 av de 264 kommuner som hittills rapporterat in uppgifter, vilket måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen. Sjukfrånvaron ligger på 5,7% medan snittet för riket ligger på 5,1%.
 
Alliansens företrädare är bekymrade. Därför har man idag vid behandlingen av Bokslut 2011 föreslagit att särskilda medel – 7 miljoner kronor – ur det gångna årets överskott skall användas till insatser för att ytterligare minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Pengarna ska användas enligt samma principer som de tidigare avsatta medlen för s.k. ”sociala investeringar”.
 
Genom de resurser som Alliansen vill ställa till kommunstyrelsens förfogande möjliggörs kraftfullare satsningar på rehabilitering och friskvård under kommande år, samtidigt som det också innebär en strävan efter att hitta de goda exemplen och sprida dessa inom fler verksamheter. Särskilda insatser skall göras för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro.
 
Alliansen är också positiv till de ytterligare resurser som skall satsas på kollektivtrafiken i Umeå med 30 mkr. Dock vill man se ett återinförande av den s.k. ”mjuka linjen”.

Inget hyckleri

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens Västerbottens Folkblad har jag fått följande replik publicerad:

 

Inget hyckleri

I en anonym insändare i VF (29/2) angrips jag och moderaterna för att vara hycklare, efter ett inlägg där jag poängterade på att vi måste ha ett starkt skyddsnät för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva. Detta utifrån debatten kring missbruk och synen på sångerskan Whitney Houstons knarkmissbruk.

Tyvärr känns det mest som att insändarskribenten angriper en gammal vanföreställning av moderaterna. Vi beskrivs som ett kallt parti som driver linjen ”sköt dig själv och skit i andra”. Det påstås också att vi har sänkt statsbidragen till kommuner och landsting.

Sanningen är att ingen regering har gett så höga statsbidrag till kommuner och landsting som vår nuvarande Alliansregering. Den svenska kommun- och landstingssektorn under senare år gjort rekordöverskott, bl.a. tack var de ökade statsbidragen från staten.

Så är man missnöjd med sjukvården, äldreomsorgen eller för den delen det sociala skyddsnätet på orten där man bor ska man vända sig till det eller de partier som styr i den egna kommunen. Att skylla på Alliansregeringen håller inte, då den har gett kommunerna synnerligen goda förutsättningar att fullgöra sina åtaganden.

Låt mig avslutningsvis upprepa: Det behövs skyddsnät som ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen. Det är en god moderat politik.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå