Etikett: Umeå C

Bifall för M-förslag: Umeå siktar på bli bästa stadskärnan!

Av , , Bli först att kommentera 10

     

Pressmeddelande 2012-04-25
 

Ågren (M) nöjd: Umeå siktar på bli Sveriges bästa stadskärna senast år 2016!

Kommunalrådet Anders Ågrens (M) förslag om att Umeå ska sikta på att bli utsedd till Sveriges bästa stadskärna får bifall av ett enigt näringslivs- och planeringsutskott. Umeå kommun ska sikta in sig på att vinna utmärkelsen senast år 2016.

Igår behandlade näringslivs- och planeringsutskottet den moderata motionen om att Umeå ska sikta på att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna”. Varje år utses nämligen den stad i landet som bedömts vara bäst på att arbeta med stadsförnyelse i centrum. Vinnare år 2011 var Borås och till vinnare 2012 har just Visby blivit utsedd.

Ett enigt utskott förslår nu fullmäktige att bifalla motionen.

Såväl Umeå C som Fastighetsägarna i Umeå Centrum (FUCEF) är mycket positiva till förslaget om att ansöka. Formellt brukar det sedan vara centrumorganisationen som ansöker. Föreningen Svenska Stadskärnor belönar varje år den stad som under de närmast föregående åren nått störst framgång i sin stadsförnyelse genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor är en förening där många branscher och sektorer är medlemmar.

I tjänsteskrivelsen konstateras att:
”Ett samverkansprojekt mellan kommunen, fastighetsägare, handel och andra aktörer i centrum kring ”Årets stadskärna” blir en bra plattform för att utveckla och långsiktigt befästa hur samarbetet kring stadskärnans utvecklingsfrågor bäst ska utformas framöver. Ett sådant strategiskt samverkansprojekt skulle stärka det långsiktiga arbetet för en stark och dynamisk stadskärna i Umeå.”

– Jag är mycket nöjd att övriga partier gillar mitt förslag! Det händer ju mycket positivt i Umeå, inte minst i de centrala delarna av staden. En stadsomvandling där vi politiskt är överens om att bygga stad. En tät och hållbar stad, med stora investeringar på gång, många arrangemang och aktiviteter som förhöjer upplevelsen av att bo i Umeå och för den delen kommunen, säger Anders Ågren (M).

– En seger i den kampen vore bra reklam för Umeå, samtidigt som det skulle vara ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt gemensamma arbete för att utveckla Norrlands största stad, säger Anders Ågren i en kommentar.

Priset för bästa stadskärna har delats ut sedan 1995 och delas ut av föreningen Svenska stadskärnor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter i styrelsen för föreningen, som även är jury för utmärkelsen.
 

Intressanta besök i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 9

En gång i månaden är kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ute på företagsbesök. Den senaste veckan var inget undantag. Dock började vi på BRIS och deras presentation av den årliga BRIS-rapporten.

Därefter ett intressant besök hos konstnär Lars A Persson och hans ateljé i centrala Umeå. Akvarellmålning var i fokus under besöket.

Sedan besök på Rex, där Mia Jonsson berättade om tidigare genomförda satsningar, nuläge och framtidsplaner.

Dagen avslutades med träff med företrädare för Umeå C och centrumhandeln. Mycket bra samtal om de utmaningar och möjligheter som handeln står inför. Vi kan konstatera att det inte fanns någon som gillade Vänsterpartiets förslag om att stänga av Storgatan för biltrafik. Tvärtom! Så när Vänstern vill stänga av Storgatan, så kan de inte påstå att de har företagarna med sig. För det har de verkligen inte. En avstängning skulle vara förödande för många handlare, samtidigt som det inte löser problemen med luftkvaliteten. Men det struntar förmodligen de lokala vänsterpartisterna i.

Intressant om Umeå centrum

Av , , Bli först att kommentera 13

Igår hade vi årsmöte med länets största moderatförening – Umeå Centrala – på Vardagsrummet, Rex. Styrelsen med ordförande Katja Isacsson i spetsen omvaldes enhälligt och årsmötet kunde konstatera en positiv medlemsutveckling även under 2009.

På plats att informera var Umeå C och centrumutvecklare Janne Wiktorsson som berättade om verksamheten inom Umeå C. De jobbar med att göra stadskärnan levande, trevlig och attraktiv att besöka och vistas i. Det gör man i första hand genom att arrangera aktiviteter i centrum.

Det blev många intressanta diskussioner och frågor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Infrastruktursatsningar, besöksnäringen, ny evenemangsarena, kulturens hus, Umeå City Beach  m.m.

En uppskattad afton!