Etikett: kulturens hus

Ett viktigt steg närmare Kulturväven idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Här en bild från dagens presskonferens efter sammanträdena dels med kommunstyrelsens arbetsutskott, dels kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. På andra sidan bordet bl.a. representanter från VF, VK och TV4.

Ett av ärendena idag var att fastställa lokalprogram för det fortsatta arbetet med Umeås nya Kulturhus – Kulturväven. Därmed har vi kommit ännu ett steg närmare ett förverkligande av planerna för ett kulturhus i Staden mellan broarna. Ett annat viktigt steg var att vi nyligen fick beskedet om att ett av överklagandena hade dragits tillbaka. Allt pekar därmed på att vi kan hålla tidsplanen för Kulturväven, så att det blir färdigt under våren 2014.

Följande pressmeddelande skickades ut i samband med presskonferensen idag:

 

PRESSMEDDELANDE
 
Beslut i arbetsutskottet samt näringslivsutskottet den 13 december 2011:
 
Viktigt steg mot Kulturväven på kajen
– lokalprogrammet fastställt
 
Efter dialog med ett tjugotal verksamheter och ett intensivt arbete tillsammans med projektets arkitekt, godkände kommunstyrelsens arbetsutskott idag ett lokalprogram för Kulturväven. Lokalprogrammet, som slår fast vilka ytor som ska finnas i huset, är ett viktigt första steg mot en färdig programhandling.
 
– Om inget speciellt händer borde byggnaden vara klar våren 2014, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.
 
– I och med detta beslut har vi ett bra underlag för det fortsatta arbetet. I juni 2012 ska programhandlingarna vara klara, säger Anders Ågren (M)
 
Arbetsutskottets beslut innebär att kommunen kommer att förhyra totalt15 600 kvadratmeter i Kulturväven. Det innebär bland annat att det skapas förutsättningar för två digitala salonger, ett kvinnohistoriskt museum, en konstpedagogisk verksamhetoch ett nytt stadsbibliotek.
 
Ett lokalprogram är ett första steg i arbetet att skapa en färdig programhandlingför en byggnad. Arbetsutskottet har också tagit del av rapporten Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven, som legat till grund för lokalprogrammet. Rapporten är en dokumentation av projektledningens dialog med ett tjugotal verksamheter under hösten. Den innehåller detaljerade uppgifter om respektive verksamhets önskemål rörande ytor i Kulturväven, men också deras tankar om möjliga samarbeten med övriga verksamheter. Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven är inte bara ett viktigt underlag till lokalprogrammet, utan också ett första steg i en verksamhetsutveckling.
 
De verksamheter som deltagit i dialogen under hösten är framför allt kommunala verksamheter som på olika sätt ska bli en del av Kulturväven, men representanter för icke-kommunala verksamheter inom kulturformer som körsång, film, dans och teater har också varit engagerade. Detta för att försäkra att så många perspektiv som möjligt appliceras på utformningen av lokalprogrammet.
 
Vad händer nu?
Sommaren 2012 ska programhandlingen för Kulturväven vara klar. Samtidigt som fastigheten Kulturväven projekteras och byggs pågår en omfattande verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklingen kräver ett systematiskt arbete som inkluderar och engagerar verksamheterna under en mycket lång tid framöver.
 

Goda nyheter om Kulturhuset och ”Staden mellan broarna”!

Av , , Bli först att kommentera 8

Fick för ett tag sedan information om att Föreningen Byggnadskultur i Umeå drar tillbaka sin överklagan av detaljplanen för kvarteret Heimdal, där vi ska bygga Umeås nya kulturhus. Som "motprestation" kommer bl.a. det gamla stallet att bevaras.

Mycket goda nyheter att man lyckats lösa det genom en överenskommelse! Nu kommer Umeås nya Kulturhus att kunna byggas färdigt under 2014.

Det finns mer att säga om detta, men jag nöjer mig med en kort kommentar för tillfället. Du kan läsa mer om uppgörelsen som har slutits här.

 

Tillbaka i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Efter några dagar i huvudstaden, med valkongress och styrelsemöte med nya styrelsen för SKL, så är jag tillbaka i Umeå.

I dagens tidning finns det debattartiklar med koppling till sms, Umeå kommun och Baltic, Staden mellan broarna etc.

Krister Olsson tar avstånd från Holmlunds sms, och klargör på ett rakt sätt för de relationer som finns. Bra med klarspråk, i en tid då lokala konspirationsteoretiker har gått i spinn.  Förhoppningsvis kanske detta bidrar till att vissa tänker sig för i framtiden innan man låter fingrarna spela över tangentbord på dator och mobil. För det var ju detta vi såg på fullmäktige senast – sms:et användes tyvärr som ett slagträ av Vänsterpartiet och Rättvisepartiet för att angripa Balticgruppen och privat företagssamhet i Umeå. Men Baltic hade ju inget att göra med sms:et!

Läsvärd var också konstgalleristen Stefan Anderssons inlägg ¨på kulturdebatt-sidan i VK. Inte minst avslutningen med orden: "Motarbeta inte Balticgruppen, motarbeta bakåtsträvarna istället. Låt dem gärna komma till tals men stå upp för vårt marknadsekonomiska samhälle och samarbeta med det lokala näringslivet."

Nog om det. I dag ska jag göra två företagsbesök, och därefter ska jag förbereda inför helgens moderata förbundsstämma. Vi håller till i Skellefteå detta år och får under lördagen besök av partisekreterare Sofia Arkelsten, som håller stämmoanförande. 

Reflektioner

Av , , 29 kommentarer 13

Inge-Bert Täljedahl, tidigare ordförande i fullmäktige och socialdemokrat, föreslår i dagens VK att man ska anordna en studiedag i yttrandefrihet och demokrati för alla förtroendevalda i Umeå. Detta mot bakgrund av det sms som kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund skickade till chefen för muséet, och att ledande politiker i Umeå enligt Täljedahl varit lama i att ta avstånd från det inträffade.

För egen del kan jag konstatera att jag tydligt markerat att agerandet med sms:et var uppenbart olämpligt.  Men varför dra alla partier över en kam i detta? Det borde väl räcka att Inge-Bert ser till att en demokratikurs anordnas i hans eget parti, för det är ju där som problemet verkar finnas (enligt vad som går att läsa i hans debattartikel i VK idag).

Det är viktigt med en fri debatt i Umeå. Det är viktigt att fler röster får komma till tals i den offentliga debatten. För att underlätta detta skrev jag för lite mer än två år sedan en motion om att införa möjligheten att lämna medborgarförslag till Umeå kommunfullmäktige. Även där var socialdemokraterna starkt negativa, men tvingades ge sig då övriga partier ställde sig bakom förslaget. Medborgarförslag har nu blivit ett välkommet komplement till de folkvalda ledamöternas möjligheter att skriva motioner i fullmäktige. Ett konkret exempel på hur fler blir delaktiga i den offentliga debatten i vår stad.

Avslutningsvis över till något helt annat. Tycker det är intressant med påståendena att det råder en "folkstorm" mot planerna på Staden mellan broarna, och stadsbiblioteket som en del av ett nytt Kulturens hus i området.

I stort sett ALLA jag träffar är positiva och gör tummen upp. Äntligen blir det verklighet och vi slipper en av alla dessa långbänkar. Kommunen och Balticgruppen skrider nu till verket för att förverkliga visionerna för Staden mellan broarna. Det var också den linje som vi moderater hade i valrörelsen 2010.

Äntligen, äntligen, äntligen. Se möjligheterna och hjälp till att utveckla Umeå!

Staden mellan broarna!

Av , , 4 kommentarer 7

Igår kom det efterlängtade BESLUTET.

Igår lyckades vi hitta en bred politisk enighet – alla partier i näringslivs- och planeringsutskottet – om vad som ska ske beträffande Staden mellan broarna. Umeå kommun och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag för det som komma skall. Ett Kulturens hus kommer att byggas – biblioteket blir naturligtvis en tung del av innehållet – och området skall gestaltas i linje med vad som tidigare presenterats av Snöhetta, även om det inte var några slutgiltiga skisser som visades i augusti.

Nu krävs det ett snabbt fotarbete för att pusselbitarna skall fogas samman till kulturhuvudstadsåret 2014.

Ännu en av Umeås långbänkar kommer nu att kunna läggas till handlingarna.

När det väl gällde så lyckades "Umeandan" få genomslag i den praktiska politiken i kommunen. Det är bra för umeborna!

 

När tar vi beslut om Staden mellan broarna?

Av , , Bli först att kommentera 12
På måndag har vi mandatperiodens första fullmäktigesammanträde i Umeå. Då kommer frågan om ”Staden mellan broarna” upp till diskussion. Jag har lämnat in en enkel fråga till Lennart Holmlund (S), om det inte är dags att nu ta beslut om vad kommunens insats i ”Staden mellan broarna” skall vara.
 
Alla vet att det är bråttom med beslut om vi ska hinna få allt på plats till år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Frågan är högt prioriterad av alla man talar med. Nu har dammet lagt sig efter valrörelsen – är det inte dags att börja ta beslut nu?
 
 
 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
När tar vi beslut om Staden mellan broarna?
 
Staden mellan broarna är ett projekt som är högt prioriterat av i stort sett alla personer i Umeå som man talar med. Vi politiker får också många frågor kring hur arbetet fortskrider.
 
Balticgruppen presenterade den 25 augusti ett förslag på hur området skulle kunna utvecklas, och de som var på plats vid presentationen var – som jag uppfattade det – rörande överens om att det nu gällde att snabbt komma fram med de nödvändiga besluten, beträffande bl.a. ett Kulturens Hus och kommunens del i detta.
 
Ambitionen hos många av oss är att området, utifrån de planer och tankar som finns, skall vara ”färdigt” till år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Detta innebär att det är bråttom och det är hög tid att komma till beslut om en rad frågor som har med kommunens åtaganden att göra – ska vi ha ett Kulturens Hus där, vad ska det innehålla o.s.v.
 
 
Min fråga till Lennart Holmlund (S) är därför:
 
           När bedömer du att vi kan ta ett inriktningsbeslut om kommunens del i projektet ”Staden mellan broarna”?
 
 
Umeå 2010-11-23
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Har inget parti tagit ställning?

Av , , 2 kommentarer 15

I ett nyhetsinslag från ett av våra lokala nyhetsprogram på tv, så får tittarna veta att inget parti i Umeå har tagit ställning beträffande "Staden mellan broarna". I inslaget förklaras vidare att "inget parti driver frågan så här direkt konkret".

?????

Då nonchalerar man därmed det faktum att Alliansen Umeå i vårt valmanifest har det som en av 13 punkter att just förverkliga Staden mellan broarna samt att ett Kulturens Hus skall byggas i området. Nyhetsredaktionen bortser också från det faktum att vi moderater i vårt eget valmanifest skriver att vi vill förverkliga Staden mellan broarna snarast, bygga ett Kulturens Hus och att Stadsbiblioteket kan flyttas dit.

Men det klart. Eftersom TV inte kom till någon av våra presskonferenser (varken Alliansens eller Moderaternas) då valmanifesten presenterades, så kanske det är för mycket begärt att de ska ha upptäckt våra ställningstaganden.

Dock blev jag själv uppringd för inte så länge sedan av en reporter från samma tvprogram, och fick dessa frågor, Jag förklarade då att vi moderater vill se ett beslut inom två månader om vad ett Kulturens Hus ska innehålla, och att från moderaternas så anser vi att stadsbiblioteket kan flyttas dit.

Men när nyhetsinslaget sänds så får tittarna veta att inget parti har tagit ställning och att frågan inte drivs konkret i valrörelsen.

Vad hjälper det då att verkligheten är en annan? Tur att man har bloggen.

Intressant om Umeå centrum

Av , , Bli först att kommentera 13

Igår hade vi årsmöte med länets största moderatförening – Umeå Centrala – på Vardagsrummet, Rex. Styrelsen med ordförande Katja Isacsson i spetsen omvaldes enhälligt och årsmötet kunde konstatera en positiv medlemsutveckling även under 2009.

På plats att informera var Umeå C och centrumutvecklare Janne Wiktorsson som berättade om verksamheten inom Umeå C. De jobbar med att göra stadskärnan levande, trevlig och attraktiv att besöka och vistas i. Det gör man i första hand genom att arrangera aktiviteter i centrum.

Det blev många intressanta diskussioner och frågor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Infrastruktursatsningar, besöksnäringen, ny evenemangsarena, kulturens hus, Umeå City Beach  m.m.

En uppskattad afton!