Etikett: UMEVA

Träff med Alliansen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Ny vecka. Måndagen inleds med träff för Alliansen i Umeå på stadshuset. Partiernas ledande företrädare, viceordföranden i styrelser och nämnder och politiska sekreterare ses en gång i månaden för att gå igenom aktuella frågor.

Idag är det bl.a. föredragningslistan för kommunstyrelsens sammanträde som skall gås igenom, med ny detaljplan för Hamnskär och bolagisering av deponiverksamheten i UMEVA som några av ärendena. Frågor kring kulturhuvudstadsåret, tryggandet av Kvarkentrafiken och infrastruktursatsningar är andra punkter som lär diskuteras.

Sen är det full fart tills ikväll kl. 21.00 då jag räknar med att avsluta den moderata kommungruppens sammanträde. Vi hörs!

 

Studiebesök med M-gruppen

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår var vi med den moderata kommungruppen på studiebesök på Umeå Vatten och Avfall AB (UMEVA) i deras lokaler ute på Ön. UMEVA är det kommunala bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Intressanta genomgångar av såväl nuläge som framtida utmaningar. Inte minst står bolaget inför stora investeringar som krävs för att möte de behov som en växande stad för med sig.

Idag fortsätter jag och några av mina lokala partivänner med studiebesök, men den här gången i en annan del av kommunens verksamheter, nämligen förskolan.

Därefter väntar sammanträde med kommunstyrelsen. Ha en bra dag!

Alliansmöte, studiebesök på UMEVA m.m.

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Ny vecka som inleds med månadens träff med Alliansen i Umeå på stadshuset. Där går vi igenom aktuella frågor i lokalpolitiken. Idag har vi bl.a. Umeå kommuns bokslut 2011 på agendan, som sedan kommer upp i kommunstyrelsen imorgon och slutgiltigt behandlas av kommunfullmäktige den 23 april. Senare idag väntar träff med kommunrevisionen för diskussion just kring årsbokslut 2011, där vi brukar gå igenom och lyssna till de synpunkter och iakttagelser som revisionen gjort med anledning av det gångna årets verksamhet i kommunen.

Dagen avslutas sedan med studiebesök på Umeå Vatten och Avfall AB (UMEVA) ute på Ön och därefter månadsmöte med Moderaterna i Umeå.

Full fart således!

 

Studiebesök på UMEVA

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår besökte jag det kommunala bolaget UMEVA ute på Ön. Detta som ett led i de studiebesök som Moderaterna i Umeå arrangerar.

Ett 20-tal moderater fick under aftonen lyssna på information kring bolagets verksamhet: vatten, avlopp, avfall och återvinning. Bolagets VD Thomas Blomqvist fanns också med och berättade om bolagets utmaningar för de kommande åren. Ett mycket intressant och lärorikt besök!
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,