Etikett: uppdrag

Alliansen Umeå överens om fördelningen av uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 13

Vi från Alliansen i Umeå har skickat ut nedanstående pressmeddelande på förmiddagen:

 

Pressmeddelande 2010-10-13

Alliansen Umeå överens om fördelningen av uppdrag för oppositionen

Allianspartierna i Umeå – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – är färdiga med förhandlingarna om hur de politiska uppdragen för oppositionen i styrelser, nämnder och kommunala bolag i Umeå kommun skall fördelas mellan varandra.

Resultatet av förhandlingarna om de arvoderade uppdragen ses nedan.

Viceordförandeuppdrag och övriga arvoderade uppdrag:

Moderaterna
Kommunalråd, vice ordf i KS
KS Personalutskott, vice ordf
KS Personalutskott, ledamot
KS Kulturhuvudstadsutskott, ledamot (2st)
Kommunfullmäktige, vice ordf
Byggnadsnämnd, vice ordf
Tekniska nämnden, vice ordf
Fritidsnämnd, vice ordf
Kulturnämnd, vice ordf
KDN Holmsund/Obbola, vice ordf
KDN Sävar, vice ordf
KDN Hörnefors, vice ordf
Miljö/Hälsoskydd, vice ordf
Överförmyndarnämnd, vice ordf
Umeå Energi AB, vice ordf
Bostaden AB, vice ordf
UMEVA AB, vice ordf
Umeå Hamn AB, vice ordf
UPAB, vice ordf
INAB, vice ordf
Umeå Företagscentra AB, vice ordf

Folkpartiet
KS Arbetsutskott/Näringslivs och planeringsutsk, led,
För- och grundskolenämnd, vice ordf

Centerpartiet
KS Arbetsutskott, ledamot
KS Kulturhuvudstadsutskott, vice ordf
Jämställdhetsutskottet, vice ordf
Kommunrevision, ordf

Kristdemokraterna
KS Näringslivs- och planeringsutskott, ledamot
KS Personalutskottet, ledamot
Socialnämnd, vice ordf
Gymnasienämnd, vice ordf