Fullmäktige på måndag

Av , , 8 kommentarer 21

På måndag ska två motioner som Annika Andersson C upp i fullmäktige för att skickas vidare för beredning. Hon har skrivit en motion som handlar om att kommunen ska införa utmaningsrätt. Det betyder att företag som säger att de kan utföra tjänster bättre och billigare än kommunen själv ska få utmana kommunen och bevisa det. Hon skriver att det handlar om att Vilhelminaborna ska få så bra service som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Vi drev förra mandatperioden på att de verksamheter som ville skulle få driva den som intraprenad. En avdelning inom äldreomsorgen skulle själva få styra sin verksamhet efter eget huvud. Vi tror som parti på mindre enheter och mer självstyre.

Den andra motionen handlar om att nyttja digital teknik för möten på distans istället för att resa. Annika har räknat ut att det kostar 2,3 miljoner varje år att tjänstemän och politiker reser. Vi har tekniken, nu måste vi bara få nyttja den och lära andra att det går att ha möten på distans. Både miljön och människorna tjänar på att minska resandet.

I övrigt så är det inga större ärenden på listan och 10 sidor av 33 av handlingarna handlar om ansvarsfriheten. Ett ärende där S och V skrivit ihop sin version av. De driver den här frågan som om det är den viktigaste för kommunen när kommunen blöder ekonomiskt, skolan har stora problem då många barn mår dåligt och många inte klarar att få betyg i alla ämnen, äldreomsorgens personal går på knäna av ständiga omorganiseringar och av personalbrist.

Nog finns det många frågor att driva på som är viktigare och som borde uppta 10 sidor av 33 till kommunfullmäktige!

Brister i verksamheterna men kanske den viktigaste frågan av alla jobb för unga, framtidstro och känsla av sammanhang.

I var sin ände av snöret!

Av , , 2 kommentarer 10

Igår så skriver Aftonbladet att en röst på Moderaterna är en röst på Sverigedemokraterna. Samma dag tar Socialdemokraterna Sverigedemokraterna i hand och röstar tillsammans sida vid sida för ett förslag i riksdagen…. Så frågan är om en röst på Socialdemokraterna är en röst på Sverigedemokraterna??

Det var en omröstning om budgeten för nästa år där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – tillsammans i riksdagen gick mot förslaget att brytpunkten för statlig skatt skulle höjas för de som tjänar över 36 150 kronor i månaden. Det skulle ha betytt att de 250 kr mer kvar i plånboken varje månad från och med nästa år.

Jag kan lova att en röst på Centerpartiet aldrig någonsin kan komma i närhet att bli en röst på Sverigedemokraterna! vi är i var sin ände av snöret.

Avpixlade kommentarer

Av , , 20 kommentarer 14

Det är bra att de avpixlat sidan som sprider lögner, påståenden utan fakta, svepande omdömen om folk och osanningar byggda på rasistiska, nazistiska och fascistiska idéer. När en musiklärare i Jämtland som jobbar med barn uttrycker att hon vill se barn svälta ihjäl så vänds det i min mage. Det smyger sig på oss alla, de rasistiska idéerna som vill få oss att tro att alla problem bygger på invandringen till Sverige och Europa. Samma retorik som Hitler och nazisterna använde för att få folk att tro på den enkla lösningen, att alla problem som tyskarna såg var judarnas fel.
Det finns sidor på nätet som försöker ta fram verkliga fakta för att nyansera debatten och ge människor möjlighet att bemöta påståenden på ett bra och sant sätt. En sån sida är www.migrationsinfo.se

Skolan behöver ingen quick fix…

Av , , 2 kommentarer 5

Jag såg i morse på nyheterna att en majoritet av svenskarna vill ha en förstatligad skola. Märkligt, kan jag tycka då jag inte ser de goda exempelen på att myndigheter och stat är de bästa företrädarna för utvecklingsarbete, kvalité och långsiktighet?

Den svenska skolan är i behov av många insatser men att förstatliga är inte den bästa vägen. Skolfrågan är en väldigt komplex institution som måste reformeras för att vi i Sverige ska nå världsklass. En centralistisk och byråkratiserande linje ligger långt från det jag tror på. Debatt om att förstatliga skolan blir ett partipolitiskt slagträ där enkla lösningar presenteras som ”quickfix”. Det finns tyvärr igen quick fix utan det krävs ett långsiktigt och hållbart arbete där engagerade lärare går i täten.

När politiken säger en sak men gör något annat blir signalerna väldigt otydliga hela vägen ner till eleverna. Folkpartiet säger tex. att höga studieresultat nås när man har höga förväntningar på eleverna och stark tilltro till elevernas förmåga att lyckas. Men samtidigt har de inte tilltro till kommunerna och säger att Sveriges 290 kommuner inte har kompetens att utföra kvalificerat utvecklingsarbete.

Jag har stor tilltro och höga förväntningar på Sveriges kommuner och tycker att kommunerna däremot ska garanteras de verktyg som krävs att lyckas med sitt huvudmannaskap. Jag tror att den effekt Björklunds misstroendeförklaring mot kommunerna ger får samma negativa effekt som när lärare har låga förväntningar på elever.

Kul med folk som tjänar bra med pengar!

Av , , 3 kommentarer 12

I dagstidningar kommer det med jämna mellanrum rakningar av personer som äger mest, tjänat mest eller har högst inkomst totalt under året. Det som jag blir så glad över är de människor som verkligen kämpat, drivit företag i medgång och motgång äntligen hamnar på de listor de så väl förtjänat.
KRISTER Olsson i Umeå är ett lysande sånt exempel, så mycket gott den karln har gjort för Umeå och för Västerbotten. Han är en verklig förebild för hur man kan skapa värden somgagnar många.

Jag blir dock mer förvånad över att de som jobbar i en medlemsägd organisation som COOP ska ligga på samma lista som de som jobbar i privata bolag. Den chefen är en gammal bekant som jag besökt en gång, ett så tjusigt kontor som där fanns har jag sällan skådat, trots att jag sett många tjusiga kontor.

Jag tycker det är oerhört bra att folk tjänar bra, att de betalar in mycket skatt och att de som sliter hårt ska ha lön för sin möda. Men jag undrar hur Socialdemokraterna diskuterar när de sätter upp lönenivåerna i ett av de bolag de ansvarar för.

Nelson på Flottarevägen

Av , , Bli först att kommentera 7

En av vår tids tuffaste människor har gått ur tiden. En människa som gjort stora historiska avtryck främst genom hans styrka att förlåta. När han lämnade fängelset så sa han ” lämnar jag inte bitterheten här så sitter jag fången resten av livet.

Man kan tro att en enskild individs sätt att vara inte ska kunna påverka så mycket och ofta känner vi vår egen litenhet. Men jag tror att det Nelson Mandela visat världen är att det är precis tvärtom. Det spelar en stor roll hur vi som människor enskilt agerar, kommunicerar och reflekterar. Var och en av oss kan göra skillnad och vi kan själva välja om vi vill göra gott för andra eller om vi vill göra gott för oss själva.

Ett litet minne som vi har haft mycket kul av är min gamla bekant som heter Nelson Mena, brukade få diverse post som var adresserade till Nelson Mandela. Lite lätt fel och på avvägar, men postens och livets vägar äro outgrundliga!

Rovdjursdebatten en viktig fråga för många

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har jag haft en träff med företrädare för sametinget och några av de riksdagsledamöter som hanterar de frågor som är viktigast för deras näring. Idag har rovdjursdebatten hållits i kammaren och just nu pågår förhandlingar om Landstingsprogrammet där finansieringsmöjligheter för landsbygdens näringar finns som rennäringen. Två viktiga områden för hur samebyarna och rennäringsföretagen ska planera, utvecklas och skapa hållbara samhällen. Vi diskuterade tex. Gruvor, rovdjur och vindkraft.
Jag är oerhört tacksam för att de gav sig tid att komma ner till riksdagen. Att de själva berättar om sin vardag och sina utmaningar och möjligheter ger så otroligt mycket. Det är få som kan frågorna och ibland känner jag mig lite ensam om att lyfta deras frågor.
Det är viktigt att samebyarna tidigt kommer in i samhällsplaneringen och pekar ut de områden som är viktiga för deras näring. Man glömmer ofta bort att rennäringen skapar jobb i andra näringar än rennäring. Ett företag med 50 anställda är ett stort företag i en liten kommun men rennäringsföretagen som sysselsätter lika många eller fler räknas sällan in som ”stora företag”, trots att de sysselsätter många. Vi glömmer även bort hur viktigt det är att det finns bofasta i våra fjälldalar. Det gör att det finns service som skola, omsorg, drivmedel och livsmedel.
Jag hoppas Sametinget blir mer offensiva och extroverta. Min uppfattning är att de under lång tid ägnat allt för stor energi till det interna. Jag menar att de måste jobba mer mot den Europeiska och nationella nivån då det är där deras villkor skapas. Så det var mitt budskap idag.

Sametinget besöker Centerpartiet

Sametinget besöker Centerpartiet

Region Västerbotten och Landstinget spelar duett

Av , , Bli först att kommentera 9

Man måste förstå att Region Västerbotten är styrd av Socialdemokraterna som liksom Landstinget har majoritet. Det är två pianon som spelar i duett. De prioriteringar vi ser är politiskt färgade och följer den socialistiska ambitionen.
Vid det förra förbundsfullmäktigmötet med Region Västerbotten så debatterades Region Västerbottens prioriteringar av pengar till investeringar utifrån länets Länstransportplan. Härligt med lite debatt i den här församlingen där det sällan är några större debatter. En anledning kan vara att de som är ledamöter inte är valda av medborgarna utan de är valda av partierna via kommunerna och landstinget. jag tycker det är trist att Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde upp om att det inte skulle lämnas in någon ansökan om att få bli en ”riktig ” region och ta det totala utvecklingsansvaret i länet. Då hade det blivit en folkvald församling och ledmötena hade kanske varit mer på hugget att debattera.

De planer som Region Västerbotten är fantastiskt bra. Man kan tex läsa detta på hemsidan: ”Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice.” Den regionala utvecklings strategin är jättebra och politiken är för det mesta eniga då det gäller planer och strategier som är långsiktiga. Där man ser politiken slå igenom är när det fördelas pengar, det är då det blir så tydligt att det finns stora gluggar på kartan över länet.

Om jag fått bestämma hade inlandsbanan, fjällvägar och flygplatsen i Södra Lappland prioriterats långt upp i Länstransportplanen tex. Men så är politiken. S och M gillar att centralisera till Umeå och bedriv stordrift. Det är det som gör att vi måste ha flera partier och att Centerpartiet som vill decentralisera måste bli större då den politiken är bra för hela länet! Inte bara för Umeå!

Dra inte alla lärare över samma kam….

Av , , 5 kommentarer 6

Jag blir verkligen orolig och ledsen över den rapport som visar att den svenska skolan ligger så långt efter. Jag har två systrar som är lärare och vi har diskuterat skolan många gånger. Vi ser på problemet både utifrån och inifrån och är alla oroade av den vi ser.

Jag har haft vår sista skolelev i en friskola och varit oerhört nöjda. Hon går idag i en liten gymnasieskola där vi även där är mycket nöjda med skolan och kvalitéen. Det vi ser i den internationella undersökningen är en nedgång inte bara i Sverige utan även i andra Europeiska länder. Jag tror inte att det blir lättare att hitta lokala lösningar, anpassa utbildningen utifrån eleven eller att påverkansmöjligheterna ökar i en statlig skola. Skolan har alltid varig kommunalt styrd och de pålagor som lagts på kommer från Skolverket idag.

Det är inte nu vi behöver centralisera skolan, och att statliga myndigheter ska besluta om detaljer som lärare och rektorer själva kan lösa. Låt oss istället slippa fler reformer. Det handlar om att vi ett individansvar även då det gäller lärare. Idag så kräver vi av lärare att de ska individbasera lärandet utifrån eleven samtidigt som vi drar alla lärare över samma kam.

När det gäller lärare så handteras de som ett kollektiv vilket gör att många lärare känner sig osedda, obekräftade, kränkta och inte får ta det ansvar de vill ta. NU behövs lugn och ro. Det behövs inte heller en särskild politik för att klämma åt friskolor som i många fall gör ett mycket bra jobb, håller hög kvalitet där både barn och föräldrar är nöjda. Det som är problem är skolan i stort och syndabockar må sökas men det kommer inte att hjälpa att skylla på någon. Det enda som hjälper är att ge lärare och rektorer utrymme att använda det de är bäst på, att lära ut! De vet bäst hur skolan ska styras upp. Inte Jan Björklund.

Möten som smakar polkagris

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår var jag med på två möten som smakade gott! Först hade Centerpartiet i Vilhelmina sopplunch där vi diskuterade framgångarna vi har haft i kyrkovalet. Mycket tack vare att Annika fick så många röster. Vi är väldigt glada över att det finns yngre personer som vill jobba i kyrkans ledning tillsammans med de äldre som har varit med länge. Else har stor erfarenhet från kyrkan och de två tillsammans kommer att göra ett bra jobb. Vi satsar ju på ungas jobb i kyrkan, integration och tycker att kyrktaken ska ha solceller för att fånga solenergin.

På kvällen var det Alliansmöte och bi var många Centerpartister på plats, 60% alltså klar majoritet! Som var med i det gänget igårkväll. Vi pratade om kommande fullmäktige, om samarbete med andra kommuner och om några frågor där vi ställer oss frågande. Ett glatt, öppet och skönt möte där det verkligen känns att vi är rustade att styra upp den här kommunen.

En av oss i Centerpartiet har pryat i Storuman med Tomas Mörtsell för att försöka se vad det är som gör att de har så bra ekonomi. De kan ge sina anställda högre löner och satsar på barn och unga. Vi har mycket som behöver göras i Vilhelmina för att komma i det ekonomiska läget. Så med förnyelse och ett hållbart långsiktigt arbete så ska vi nog reda ut en hel del knutar.