Debatt mellan mig och Holmlund (S)

Idag vid lunchtid drabbade jag och Holmlund samman i den sista inplanerade debatten innan valet på söndag. Den kommer att finnas på TV4:s hemsida, och om jag förstod det rätt så kommer de lägga ut delar i ett nyhetsinslag under kvällen också.

Andra får recensera själva debatten, men jag tyckte att det blev en utifrån min synvinkel rättvisande debatt kring flera centrala frågor i Umeå. Det politiska ledarskapet, kommunalskatten, skolan, förskolan, miljön m.m. Den visade på skiljelinjer mellan Alliansen och socialdemokraterna, men visade också på samsyn i vissa planeringsfrågor. I frågor som exempelvis Staden mellan broarna krävs det blocköverskridande överenskommelser för att nå en långsiktighet.

Men efter 16 år är det nu dags att byta politisk ledning i Umeå. Låt oss säga hej då till epoken Holmlund, och rösta för förändring. För ett modernt och lyssnande ledarskap.

För fyra år sedan tog Sverige chansen – nu är det dags för Umeå att göra detsamma på lokal nivå!

Rösta på nya moderaterna på söndag!