Byaskolorna räddas

I dagens VK och VF kan vi se att de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet nu verkar ha tagit intryck av synpunkterna från Allianspartierna,  föräldrar och personal vid de berörda skolorna. Nu föreslås istället en satsning på byaskolorna i Sörfors, Brännland och Överboda.

Bravo! Allt annat vore helt åt skogen, inte minst med tanke på de goda elevunderlag som finns. Vi har ju i översiktsplanediskussioner pekat på vikten av befolkningstillväxt som viktiga för att säkra elevunderlag till olika skolor i byarna. När det finns bra elevunderlag, och starkt söktryck, kan man ju inte lägga ner skolorna.

Ett positivt besked inför nämndens sammanträdes således!