Ett viktigt steg närmare Kulturväven idag

Här en bild från dagens presskonferens efter sammanträdena dels med kommunstyrelsens arbetsutskott, dels kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. På andra sidan bordet bl.a. representanter från VF, VK och TV4.

Ett av ärendena idag var att fastställa lokalprogram för det fortsatta arbetet med Umeås nya Kulturhus – Kulturväven. Därmed har vi kommit ännu ett steg närmare ett förverkligande av planerna för ett kulturhus i Staden mellan broarna. Ett annat viktigt steg var att vi nyligen fick beskedet om att ett av överklagandena hade dragits tillbaka. Allt pekar därmed på att vi kan hålla tidsplanen för Kulturväven, så att det blir färdigt under våren 2014.

Följande pressmeddelande skickades ut i samband med presskonferensen idag:

 

PRESSMEDDELANDE
 
Beslut i arbetsutskottet samt näringslivsutskottet den 13 december 2011:
 
Viktigt steg mot Kulturväven på kajen
– lokalprogrammet fastställt
 
Efter dialog med ett tjugotal verksamheter och ett intensivt arbete tillsammans med projektets arkitekt, godkände kommunstyrelsens arbetsutskott idag ett lokalprogram för Kulturväven. Lokalprogrammet, som slår fast vilka ytor som ska finnas i huset, är ett viktigt första steg mot en färdig programhandling.
 
– Om inget speciellt händer borde byggnaden vara klar våren 2014, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.
 
– I och med detta beslut har vi ett bra underlag för det fortsatta arbetet. I juni 2012 ska programhandlingarna vara klara, säger Anders Ågren (M)
 
Arbetsutskottets beslut innebär att kommunen kommer att förhyra totalt15 600 kvadratmeter i Kulturväven. Det innebär bland annat att det skapas förutsättningar för två digitala salonger, ett kvinnohistoriskt museum, en konstpedagogisk verksamhetoch ett nytt stadsbibliotek.
 
Ett lokalprogram är ett första steg i arbetet att skapa en färdig programhandlingför en byggnad. Arbetsutskottet har också tagit del av rapporten Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven, som legat till grund för lokalprogrammet. Rapporten är en dokumentation av projektledningens dialog med ett tjugotal verksamheter under hösten. Den innehåller detaljerade uppgifter om respektive verksamhets önskemål rörande ytor i Kulturväven, men också deras tankar om möjliga samarbeten med övriga verksamheter. Verksamheters önskemål om lokaler, delaktighet och samverkan i Kulturväven är inte bara ett viktigt underlag till lokalprogrammet, utan också ett första steg i en verksamhetsutveckling.
 
De verksamheter som deltagit i dialogen under hösten är framför allt kommunala verksamheter som på olika sätt ska bli en del av Kulturväven, men representanter för icke-kommunala verksamheter inom kulturformer som körsång, film, dans och teater har också varit engagerade. Detta för att försäkra att så många perspektiv som möjligt appliceras på utformningen av lokalprogrammet.
 
Vad händer nu?
Sommaren 2012 ska programhandlingen för Kulturväven vara klar. Samtidigt som fastigheten Kulturväven projekteras och byggs pågår en omfattande verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklingen kräver ett systematiskt arbete som inkluderar och engagerar verksamheterna under en mycket lång tid framöver.
 
Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.