Kommunsammanslagningar inom en snar framtid. Även i Västerbotten.

En av nyheterna denna vecka är att befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd.

Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Vi lever i en tid där högre och högre krav ställs på kommunerna, inte minst via lagstiftning och utvecklingen i samhället i stort. För många kommuner kommer det bli svårare och svårare att rekrytera den kompetens som krävs för olika yrken och befattningar. Och vilka blir lidande av detta? Ja, självklart kommuninvånarna i respektive kommun som då inte kan räkna med samma nivå på servicen som i andra kommuner där befolkningsunderlaget är större.

Att prata om kommunsammanslagningar är alltid en ömtålig fråga. Men frågan blir bara mer och mer aktuell.

Vi ser detta i stora delar av landet. Inte minst i Västerbotten tror jag att vi inom 5-10 år kommer att få se ett antal kommunsammanslagningar.

Detta för att klara av kommunernas åtaganden till sina invånare.

Etiketter: , , ,

3 kommentarer

  1. lf

    Kommunsammanslagningar är inte ett lokalt problem,nä det är ett riksproblem.Glesbygden dör ut,det är bara en tidsfråga då man tagit ut naturresurserna.Då kan man släcka lyset i glesbygden.
    Vilken politiker vill gå i svaromål!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.