AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå!

Igår lämnade Allianspartierna i Umeå in en motion till kommunfullmäktige, som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå. Det byggs för lite bostäder här, vilket har blivit ett av de allvarligaste hoten mot kommunens tillväxt.

Människor behöver såklart någonstans att bo – annars är det svårt att flytta hit för att studera eller arbeta.

Som en del i att få fart på bostadsbyggandet  föreslår Allianspartierna i Umeå att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden ska öka takten på produktionen av hyresrätter. Detta skall möjliggöras genom att man säljer ca 1/3 av det nuvarande fastighetsbeståndet. Med den försäljningen genomförd så får bolaget ekonomiska muskler till att såväl öka nyproduktionen av hyresrätter, som att genomföra nödvändiga renoveringsinsatser av deras kvarvarande bestånd.

Jag blev förövrigt särskilt glad i tisdags då jag läste igenom ett remissyttrande från Sveriges Byggindustrier, med anledning av kommunens förslag till ny Strategi för bostadsbyggandet 2013-2020 som behandlades i veckan. De är inne på precis samma linje som oss i Alliansen. Även Sveriges Byggindustrier lyfter fram behovet av att AB Bostaden bygger mer hyresrätter. Och de föreslår att AB Bostaden säljer en del av sitt nuvarande bestånd, därigenom frigörs kapital så att man kan bygga mer.

Exakt!

Nu hoppas vi att även socialdemokraterna ser fördelarna med att göra på detta sätt. Den låga takten i bostadsbyggandet har blivit Umeås Akilleshäl. Vi är beredda att vidta åtgärder, som möjliggör en högre takt i byggandet. Både för privata aktörer, och som i detta fall, för det kommunala bostadsbolaget.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap och ett flexibelt tolkande av plan- och byggreglerna. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.

Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja ca 1/3 av fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd. Försäljningstakten sker utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt för bolaget.

Umeå 2013-05-08

Anders Ågren, M
Peder Westerberg, FP 
Mattias Larsson, C
Veronica Kerr, KD
 

Etiketter: , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Bergis

  Om jag har förstått dig rätt så skall de gamla hyresrätterna med låg hyra ombildas till bostadsrätter. Sedan bygger man nya hyresrätter med höga hyror istället. Nyproduktion innebär ju alltid högre hyror. Hur skall exempelvis studenter med skral kassa klara av att bo i nybyggda lägenheter med höga hyror? Sen om man vill öka takten på renoveringar kan man inte mjölka Bostaden på pengar genom att sponsra lokala idrottsföreningar med miljonbelopp varje år. Hyresgästernas pengar skall inte gå till idrottsföreningar, dom skall gå till renoveringar av miljonprogrammet som står och förfaller.

 2. Jan-Erik Vahlström

  Med likadan beskattning som bostadsrätts/ villaägare skulle Bostaden nog mer än gärna bygga nya hyresrätter och med överekomlig hyra samt renovera sina lägenheter med ROT-avdrag. Det är till din regering som du bör framföra dina önskemål. 40 miljarder även till hyresrätterna skulle nog vara välkommet och dessutom ett rättviseskäl för alla som bor i hyresrätt.

 3. Micke

  Här kommer ett citat från hyresgästföreningens hemsida –

  SVERIGES HYRESGÄSTER ÄR ÖVERBESKATTADE!

  Under det senaste decenniet har regeringen genomfört reformer som gynnar ägda bostäder framför hyrda. Regeringen har tagit bort statligt stöd till nybyggnad, i form av räntebidrag och investeringsstöd, som tidigare gått till hyresrätter. Samtidigt ger man ägda bostäder ränteavdrag och har infört ny fastighetsskatt som gynnar de som äger sin bostad. Dessutom har rot-avdraget införts, men bara för de som äger sitt hem. Resultatet är att den som bor i en nybyggd hyresrätt betalar 2000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa.

  Denna överbeskattning av hyresrätten och hyresgästerna är vad vi menar med ordet hyrskatt.

  Skattesystemet har gått från att vara i princip neutralt till att gynna vissa sorters boende framför andra. Vi vill att alla ska beskattas lika, oavsett hur man bor. Slut citat.

  Du hittar mer konsekvenser av din politik Anders Ågren om du läser på lite bättre. Här är en länk till hyresgästföreningens hemsida som beskriver hur din regering totalt snedvridit bostadspolitiken till de privat ägda bostädernas fördel.

  http://www.tackpaforhand.nu/hyrskatt

 4. Jojje

  Vilka hyresrätter ska säljas ut? De få i attraktiva lägen eller de mindre attraktiva?
  Vilka är tänkta som köpare – bostadsbolag eller bildade bostadsrätter?
  Man kan inte bygga mer om inte mer mark finns att bygga på. Just nu har väl Bostaden 3-4 projet som bromsas av myndigheter.
  Hur ska ni skapa mer mark att bygga på och se till att myndigheter inte bromsar?

 5. Erik

  Varför kan inte Bostaden sälja en del av det som byggs? Bygger man 100 lägenheter kan man sälja 20-40 st som äganderätter eller brf. Eller om man nu ska bygga tex där man ska riva på Böleäng – en del hyresrätter och en del kedjehus som man säljer? Precis som Bostaden gjorde på 60, 70 och 80-talet. Varför inte nu?

  Att bara sälja i befintligt bestånd innebär, enligt min mening, att man gör sig av med godbitarna (bra lägen och eller bra skick/ekonomi) och står med skärpet kvar. Inte särskilt framsynt och inget en privat aktör skulle göra. Varför ska då kommunala föäretag göra så dumma saker.

  Annars kan ju kommunen sänka sina avkastningskrav för att kunna skapa marginaler att bygga mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.