Handla lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra veckan var vi ute med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott och besökte ett antal företag på temat landsbygdsutveckling och jordbruksföretag. Vi ser ju en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning. De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt allt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. Ja, ni vet ju vad jag skriver om. Det märker man i butikerna.

Det finns undersökningar som visar hur svenskarnas intresse för lokaproducerat förhåller sig. Och trenden är tydlig, ingen annanstans är matens ursprung så viktig som i Norrland. Bär, frukt och grönt säljs på marknader runt om i landet och vi odlar och plockar själva. Även lokalproducerat kött blir allt lättare att hitta i butikerna. Och svensken vill gärna köpa mer lokalproducerat – det är positivt!

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer (utbudet blir ju större och större) eller åtmintone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar, för att hålla landskapen öppna och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren.

Sedan har vi anledning att se över hur det går med våra upphandlingar. I Umeå har vi antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Som politiker är vi skyldiga att följa gällande lagstiftning. Vi kan t.ex. inte ställa krav på att råvaror ska vara producerade i Sverige. Men varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha
en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.  En offentlig upphandlare får ställa krav på till exempel djurskyddshänsyn. Miljöstyrningsrådet, som är ett bolag som ägs av bl.a. Sveriges Kommuner och
Landsting samt Svenskt Näringsliv, har utvecklat sådana kriterier för bland annat kött och mjölk, i syfte att främja en god djuromsorg och miljö. Umeå kommun har med detta i sin upphandlingspolicy, men det har hittills inte gett utslag i de konkreta upphandlingarna. Vi ska ta en närmare titt på detta vid kommande upphandlingar. För vi vill ju att den mat som upphandlas skall vara av god kvalitet, och bygga på en god djuromsorg.

Vi ska vara stolta över det svenska jordbruket. Tack vare långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler så håller svenska livsmedel hög klass när det gäller tex bekämpningsmedelsrester. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen, kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan. Uppmaningen är enkel när man tänker efter: handla lokalproducerat!

 

Bra skrivet av Ann-Sofi Tapani!

Av , , 1 kommentar 8

I måndagens VK beskrev AB Bostadens VD Ann-Sofi Tapani situationen gällande byggande i Umeå. Hennes slutsats var att det vore önskvärt om de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget tillsammans kunde öka bostadsbyggandet i Umeå.

Jag välkomnar hennes debattartikel! Som bekant vill vi i Allianspartierna i Umeå att AB Bostaden ska öka nyproduktionen av hyresrätter. Ett sätt att möjliggöra detta är genom försäljning av delar av det nuvarande beståndet, precis som Tapani skriver i sin artikel. Det är ett alternativ. Annars är betydligt högre hyror för de boende ett annat alternativ för att klara byggandet, och frågan är om det är detta som S och V kommer att välja istället?

På måndag nästa vecka har vi kommunfullmäktige och då kommer frågan att avgöras, efter som Alliansen i Umeå har lämnat in en motion i ärendet.

1 kommentar

Allas vårt ansvar

Av , , 2 kommentarer 4

Läser i dagens VK artiklen om en berusad kvinna, som i fredags vid en busshållsplats trakasserade en kvinna klädd i niqab. Då ingrep förbipasserande Kent Johnsson, lyckades avbryta det hela och fick den berusade kvinnan att gå därifrån. Ett mycket bra agerande av Kent! Det är så man förväntar sig att alla bör agera i motsvarande situation – tyvärr var det flera som tydligen bara vände ryggen till.

Lite förvånad blir jag dock av Ingvar Näslunds krönika i samma tidning, där jag och Holmlund får kritik för att vi inte har kommenterat det ännu via sociala medier. Tja, det är lite svårt att hinna kommentera en nyhet innan jag vet om det. Uppmärksammade det först nu på morgonen i papperstidningen. Under helgen har det beträffande mitt bloggande varit fokus på statsministerns sommartal. Den här nyheten på nätet hade gått mig förbi. Det är allas vårt ansvar att ständigt markera mot rasister och andra extremister (såväl höger- som vänsterextremister), och stå upp för alla människors lika värde. Inte minst nu på Noliamässan hamnade jag i sådana diskussioner och jag viker inte en tum i det avseendet.

 

2 kommentarer

Positiva besked

Av , , 4 kommentarer 7

För den som vill se Fredrik Reinfeldts tal från igår, så är det bara att klicka på den här länken. http://youtu.be/VOa7_hYaNnA

Sverige har ju som bekant starka offentliga finanser och goda säkerhetsmarginaler. Sveriges ekonomi växer och trots krisen är vi konkurrenskraftiga. Samtidigt ser vi att arbetslösheten riskerar att bita sig fast. I det läget är vårt moderata förslag om ett förstärkt jobbskatteavdrag en både viktig och nödvändig reform. I ett svagt konjunkturläge är det väl avvägt med begränsade underskott i de offentliga finanserna och en stöttande inriktning på den ekonomiska politiken. I takt med att konjunkturen gradvis förbättras väntas de offentliga finanserna återgå till att uppvisa överskott.

Som väntat håller nu ledande socialdemokrater på att kritisera förslaget, samtidigt som de lovar att INTE ta bort jobbskatteavdraget. Lustigt med tanke på att de tycker att det är så dåligt.

4 kommentarer

Mer kvar av lönen

Av , , 14 kommentarer 14

Idag höll statsminister Fredrik Reinfeldt sitt sommartal, och där kom han med ett antal positiva besked. Moderaterna vill i höstens budget prioritera ytterligare skattelättnader för människor som arbetar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig skatt. Förslagen beräknas kosta ca 16 miljarder kronor.

Dagens förslag skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200-300 kr mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kr i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Tillsammans med Alliansens tidigare jobbskattelättnader skulle dagens förslag innebära att 99 procent av heltidsarbetande har fått behålla mer än 1 000 kronor i månaden. 90 procent har fått behålla mer än 1 500 kronor, och de som tjänar upp till 38 500 kronor/månad får behålla mer än en extra månadslön om året efter skatt jämfört med 2006.

Ett femte jobbskatteavdrag ger hushållen ökat utrymme för konsumtion och förbättrar jobbmöjligheterna för breda grupper. Oberoende bedömare är eniga om att jobbskatteavdraget ger varaktigt fler jobb genom att det lönar sig bättre att arbeta. Enligt Finansdepartementets beräkningar kommer dagens förslag om att förstärka jobbskatteavdraget på sikt leda till mellan 10 000 och 15 000 nya jobb. Effekterna av jobbskatteavdrag är utvärderad i omfattande internationell forskning och det finns tydligt stöd för att det är en åtgärd som leder till ökad sysselsättning.

Dagens besked är goda nyheter för de städare, vårdbiträden, undersköterskor, förskollärare, metallarbetare, poliser och andra yrkesgrupper som redan tidigare har fått betydande skattesänkningar. Nu kommer de att få behålla ännu mer av sin lön, när skatten är dragen.

Nya Moderaterna och Alliansen fortsätter att leverera!

 

 

 

14 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Nya Moderaterna hedrar Umeandan

Av , , 1 kommentar 5

Den här debattartikeln har jag fått publicerad i dagens VK:

 

Nya Moderaterna hedrar Umeandan

– fokus på tillväxt, jobb och bostäder

Det börjar hetta till i Umeå lokalpolitiska debatt inför valet 2014. Bra så. För oss inom Nya Moderaterna i Umeå står tillväxt, full sysselsättning och fler bostäder i fokus. Detta kommer att prägla den politik vi går till val på om ett år. Vi kommer att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna.

I skuggan av byggkranarna i centrala Umeå finns det en risk att vissa blundar för bekymrande fakta. Umeå når inte upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller för befolkningsökningen. Detta borde oroa alla som gör anspråk på att vilja styra Umeå efter valet 2014. Norrland behöver en stark tillväxtmetropol, men det kommer inte av sig själv. På den sista tiden har tillväxtmotorn Umeå börjat hacka, vilket bl.a. professor Lars Westin från CERUM har skrivit om på debattsidan tidigare i år. Vi växer numera långsammare än Sveriges genomsnitt. Efter många goda ekonomiska år har också den styrande S/V-majoriteten problem med budgetarbetet och har skjutit fram beslutet om budget för 2014. Frågan är väl om de ens lyckas hålla ihop.

För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Här finns det mycket att göra för att åstadkomma ett bättre företagsklimat. Fler jobb är A och O.

I valet 2010 gick M till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Ön och Lundåkern är exempel på kommande områden. Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna.

Umeå kommun har ett ansvar att genom en god planberedskap möjliggöra byggande av nya bostäder i en högre takt än vad som hittills skett. Från Moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. I utbyggnadsordningen i den nyligen antagna bostadsstrategin finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större.

Vi måste också från kommunens sida se till att ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar – just i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden. En bärande del i kommunens nya bostadsstrategi är att uppmuntra till byggandet av hyresrätter. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för marknaden att komma igång med nya projekt.

Från Allianspartierna har vi föreslagit att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar och öka nyproduktionen. Men tyvärr är S och V motståndare till detta. De föredrar att bara gnälla på regeringen. Det finns ju många förklaringar till den låga takten på bostadsbyggandet, och det ser ju ut på samma sätt runt om i landet. Bolånetaket, tolkningar av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc. Samtidigt får vi inte blunda för att även Umeå kommun själv har ett stort ansvar. Det spelar ju ingen större roll hur bra strategier och planer vi har, om det inte fungerar i praktiken. Från flera aktörer på den lokala bostadsmarknaden kommer det kritik om långa handläggningstider, att kommunens egna verksamheter inte verkar vara samordnade utan det kommer olika signaler och besked det är inte acceptabelt. Vi är ju numera en förvaltning, men det märks tyvärr inte när det gäller arbetet med detaljplaner, bygglov och annat.

Men det handlar inte enbart om antalet arbetstillfällen och antalet lägenheter för att bygga framtidens Umeå. Det handlar också i hög utsträckning om vilket ”klimat” vi kan erbjuda. Ett öppen och fördomsfri miljö, där vi välkomnar och uppmuntrar kreativitet och olika kulturella uttryck. I en stad och region där fler människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Det är det vi måste eftersträva när vi bygger vidare på ”Storstaden Umeå”. Umeå måste erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En stad i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Jag säger därför varmt välkommen till alla de mittenorienterade umeåbor som tidigare har röstat på socialdemokraterna. Att rösta på (S) kommer inte vara ett alternativ för er längre. Så alla väljare i Umeå som vill ha en politik förankrad i det politiska mittfältet – och som förenar Umeanda, arbetslinje och ansvarstagande – varmt välkommen till Nya moderaterna! Det är dags för förnyelse i Umeå och hög tid att ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen.

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

1 kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Kungaparet besöker länet

Av , , 1 kommentar 9

DSC_4561

 

Idag besöker kungaparet länet (bilden ovan från 2009, då vi hälsade kungaparet och kronprinsessan välkomna i samband med firandet av 200 år av fred på svensk mark). Som media har rapporterat så besöker kungen och drottningen idag Västerbotten i samband med uppmärksammandet av kungens 40 år på tronen: de inleder i Lycksele, därefter VIndeln och avslutningsvis Umeå.

I Umeå blir det bl.a. underhållning på Rådhustorget, följt av tal av landshövdingen, kungen och kommunfullmäktiges ordförande. För egen del kommer jag delta i den sistnämnda delen vid Rådhustorget. Underhållningen börjar redan vid 15.00 och kungaparet anländer till Rådhustorget 16.25.

Kul att det verkar bli bra väder!

 

1 kommentar

Vi moderater förenar Umeanda, arbetslinje och ansvarstagande

Av , , 3 kommentarer 16

bild

I dagens Folkbladet besvarar jag Lennart Holmlunds (S) angrepp på mig i gårdagens tidning. Bifogas nedan.

 

Vi moderater förenar Umeanda, arbetslinje och ansvarstagande!

Moderater och socialdemokrater har ofta haft likartad syn på vikten av en tillväxtorienterad politik i Umeå. Människor trivs i vår kommun, även om alltför många tvingas flytta söderut i brist på jobb och bostäder. Det finns uppenbart mycket kvar att göra för att fortsätta utveckla Umeå framåt. Därför blir det lite tragikomiskt att läsa Lennart Holmlunds angrepp på mig (Folkbladet 13/8).

Holmlund berör inte med en stavelse den vänstersväng som skett i kommunpolitiken under den pågående mandatperioden. Att S sitter i vänsterns knä, och på område efter område förflyttar sig från politikens mittlinje. Motarbetandet av valfrihet inom äldreomsorgen, snedvriden konkurrens gentemot det privata näringslivet, ställningstagande för 6-timmars arbetsdag för att bara nämna några saker. Ännu värre vänstersväng väntar på S-sidan när Holmlund slutar, vilket alla politiskt insatta är medvetna om.

Under rubriken ”Moderaterna i Umeå kan inte leda Umeå” får vi i Holmlunds insändare läsa om hur duktiga man är inom socialdemokratin och hur dåliga vi är inom Alliansen. Det är nästan lite gulligt. En sak jag tidigt fick lära mig när jag engagerade mig i Umeåpolitiken, var att det var ett positivt tecken för den angripne när Holmlund går till personangrepp. Varför då, frågade jag? Jo, när Holmlund är stressad över något så går han ofta till personangrepp.

Jag kan bara kort konstatera att jag varit engagerad politiskt i 25 år på olika nivåer, har varit gruppledare för Moderaterna i Umeå i elva år, varit med i Umeå kommuns budgetberedning i elva år, länsordförande för Moderaterna i Västerbotten sedan sju år tillbaka och sitter sedan några år tillbaka i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jag låtar andra bedöma om jag saknar erfarenhet eller för den delen ledaregenskaper.

Att socialdemokraterna inte gillar regeringen är ingen hemlighet. Det blir dock lite tröttsamt att gång på gång läsa att regeringen inte gör något norr om tullarna. Sedan Alliansregeringen tillträdde har satsningarna på välfärdssektorn ökat år efter år. Mer pengar till skola, vård och omsorg. Så mycket att kommunerna i Sverige har gjort rekordöverskott under flera år nu. Likaså ökade satsningar på fler poliser, mer resurser till forskning och högre utbildning. Rekordnivåer på satsningarna på infrastruktur: väg och järnväg. Allt detta har självfallet också kommit Västerbotten till del. Mer pengar till kommuner och landsting, fler poliser, mer pengar till underhåll och drift av infrastrukturen, mer pengar till Umeå universitet. Sossarna lyckades aldrig få igång bygget av ringleden runt Umeå. Vi i Alliansen levererar däremot. Regeringen ställde sig också bakom EU-ansökan beträffade Kvarkentrafiken vilket var ett genombrott i vårt arbete där (trots att Holmlund gick ut och tvärtemot all sans angrep (!) regeringen för beslutet bara dagen efter). Mycket har gått Umeås väg under senare år. Ekobrottsmyndigheten etablerar sig här, och nyligen kom beslutet att Umeå blir huvudort för Polisen i hela norra Sverige, när polismyndigheten nu får en ny regional indelning. För att nämna några saker. När det gäller Norrbotniabanan jobbar vi vidare, men jag kan bara konstatera att socialdemokraterna i norr inte har lyckats så mycket bättre än oss i Alliansen: de har bara med 9 km Norrbotniabana fram till år 2025 i sin alternativa budget. Av totalt 270 km!

Det är dags för förnyelse i Umeå och hög tid att ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen. Jag säger därför varmt välkommen till alla de mittenorienterade umeåbor som tidigare har röstat på socialdemokraterna. Att rösta på (S) kommer inte vara ett alternativ för dessa längre. Så alla väljare i Umeå som vill ha en politik förankrad någorlunda i det politiska mittfältet – och som förenar Umeanda, arbetslinje och ansvarstagande – varmt välkommen till Nya moderaterna!

Anders Ågren

Moderat kommunalråd

Umeå

3 kommentarer

På förekommen anledning

Av , , 1 kommentar 7

Jag har skrivit det tidigare, men jag får tydligen upprepa budskapet.

Nej, jag kommer inte att ha synpunkter på vilken enskild person som borde efterträda Lennart Holmlund som socialdemokraternas främste representant i Umeå kommun.

I media, och ute på stan, spekuleras det hejvilt om vem som ska ta över hos socialdemokraterna i Umeå efter Lennart Holmlund (S). Jag har fått många frågor om hur jag ser på det, inte minst från massmedia, och vilka konsekvenser det får för umepolitiken beroende på vem som socialdemokraterna väljer. Jag har t.o.m. blivit ombedd att rangordna de nu kända kandidaterna……

Mitt svar är enkelt – jag tänker inte ha några synpunkter på vilken kandidat de borde välja. Att välja S-företrädare är en fråga för det socialdemokratiska partiet och deras lokalföreningar. Så några åsikter om vem deras parti borde välja kommer jag inte att leverera.

Däremot kommer det naturligtvis ha betydelse, inte bara för S-partiet, om vilken person det i slutändan blir. Valet av person kommer att få betydelse för möjligheterna till att fortsätta med ”Umeandan” i lokalpolitiken, oavsett vilket block som vinner valet 2014. Trots olika politiska åskådning har jag och Holmlund kommit bra överens i en rad övergripande planeringsfrågor. Det har varit en styrka för kommunen. Pragmatism och förmåga att se till helheten är viktigt. Ett S-parti som nu svänger till vänster kommer såklart förändra den politiska scenen i vår stad.

Men mina ev synpunkter på de enskilda S-kandidaterna kommer jag självfallet att hålla för mig själv. Sedan är det umeborna som i valet 2014 avgör vilket eller vilka partier som ska styra Umeå.

1 kommentar

Vilken vecka!

Av , , Bli först att kommentera 7

Så har Stora Nolia avslutats. För oss moderater har det varit en riktigt lyckad mässa. Vi hade fullt i vår monter mer eller mindre under hela veckan, och någon brist på personer som ville hjälpa till att bemanna montern var det inte heller. Här på bilden ser ni en riksbekant besökare, Kalle Moraeus, som stannade till i montern och deltog i en tävling som vi hade. Hur som helst en kul mässa. Flera nya medlemmar, bra samtal med besökare och allmänt god stämning.

Nu kör vi strax igång med ”höstterminens” första träff med de ledande företrädarna i Alliansen i Umeå. Genomgång av aktuella frågor, uppdatering på vad som hänt under sommaren, samt frågor som ligger framför oss. Kan konstatera att det verkar bli såväl en intressant höst som ett intressant kommande år.

Hej så länge!

Bli först att kommentera