Etikett: jobbskatteavdrag

Mer kvar av lönen

Av , , 14 kommentarer 14

Idag höll statsminister Fredrik Reinfeldt sitt sommartal, och där kom han med ett antal positiva besked. Moderaterna vill i höstens budget prioritera ytterligare skattelättnader för människor som arbetar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig skatt. Förslagen beräknas kosta ca 16 miljarder kronor.

Dagens förslag skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200-300 kr mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kr i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Tillsammans med Alliansens tidigare jobbskattelättnader skulle dagens förslag innebära att 99 procent av heltidsarbetande har fått behålla mer än 1 000 kronor i månaden. 90 procent har fått behålla mer än 1 500 kronor, och de som tjänar upp till 38 500 kronor/månad får behålla mer än en extra månadslön om året efter skatt jämfört med 2006.

Ett femte jobbskatteavdrag ger hushållen ökat utrymme för konsumtion och förbättrar jobbmöjligheterna för breda grupper. Oberoende bedömare är eniga om att jobbskatteavdraget ger varaktigt fler jobb genom att det lönar sig bättre att arbeta. Enligt Finansdepartementets beräkningar kommer dagens förslag om att förstärka jobbskatteavdraget på sikt leda till mellan 10 000 och 15 000 nya jobb. Effekterna av jobbskatteavdrag är utvärderad i omfattande internationell forskning och det finns tydligt stöd för att det är en åtgärd som leder till ökad sysselsättning.

Dagens besked är goda nyheter för de städare, vårdbiträden, undersköterskor, förskollärare, metallarbetare, poliser och andra yrkesgrupper som redan tidigare har fått betydande skattesänkningar. Nu kommer de att få behålla ännu mer av sin lön, när skatten är dragen.

Nya Moderaterna och Alliansen fortsätter att leverera!

 

 

 

Deklarationstider

Av , , 1 kommentar 10

Alliansregeringen hade som en av de viktigaste punkterna att göra det mer lönsamt att arbeta. Detta blir också aktuellt att uppmärksamma inte minst i dessa deklarationstider.

Med det fjärde steget i jobbskatteavdraget som infördes 2010 har 99 procent av alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över 1 000 kronor i månaden. Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst.

Ett vårdbiträde som tjänar 21 900 kronor i månaden och har vanlig kommunalskatt får en skatteminskning med 1 520 kronor i månaden. Det motsvarar över en hel extra månadslön per år.

Men om detta talar socialdemokrater och vänsterpartister tyst om.

Förhoppningsvis kan vi fortsätta med ytterligare steg i jobbskatteavdraget längre fram, när ekonomin så tillåter.

Visst gör det skillnad

Av , , 4 kommentarer 15

För några veckor sedan, i samband med Almedalsveckan, såg jag ett nyhetsinslag där ingången på nyhetsreportaget var att det inte fanns något stöd för jobbskatteavdraget. I inslaget intervjuades en person som inte påstod sig ha sett något av skattesänkningar, trots att personen hade ett arbete.

Men verkligheten är en annan.

Med det 4:e steget i jobbskatteavdraget som infördes år 2010 och som gäller 2011 har i stort sett alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över 1 000 kronor i månaden. Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst. Ett vårdbiträde som tjänar 21 900 kronor i månaden och har genomsnittlig kommunalskatt får en skatteminskning med 1 520 kronor i månaden.

Så visst gör regeringens politik skillnad i plånboken.

Vårpropositionen

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu på morgonen presenteras regeringens Vårproposition. Mycket är redan känt, däribland det femte steget i jobbskatteavdraget och sänkt restaurangmoms. Vi kan glädas över en stark svensk ekonomi, och de är viktigt att vi nu fortsätter stärka arbetslinjen i vårt land. För exempelvis ett vårdbiträde innebär det femte steget ytterligare sänkt skatt med 189 kr i månaden.

I Umeå kommer senare på förmiddagen civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) att presentera innehållet för länsmedia.

På återhörande!

 

Viktigt fortsätta med jobbskatteavdrag

Av , , 1 kommentar 9

I flera medier uppmärksammades igår att  det blir mindre pengar kvar i plånboken under år 2011, jämfört med de goda år som varit tidigare. Skattesänkningar, låg ränta och låg inflation har tidigare bidragit till att många hushåll haft mer pengar att röra sig med men nu blir det tuffare. Höjda bolåneräntor och stigande priser på bensin, el etc gör att det blir mindre pengar kvar.

Detta understryker bara behovet och nödvändigheten av att fortsätta sänka skatten, dels för dem som arbetar (via jobbskatteavdraget), dels för landets pensionärer.

Ser att Lennart Holmlund också uppmärksammar på sin blogg att människor får mindre pengar kvar i plånboken. Men det intressanta är vad han inte skriver.

Hade socialdemokraterna fått igenom sin politik hade det nämligen inte blivit några skattesänkningar och då hade människor haft betydligt mindre pengar kvar i plånboken, månad efter månad, år efter år. Då hade undersköterskan, läraren. polisen, metallaren haft en hel månadslön mindre att röra sig med per år. Bara pga (S) ovilja att göra det mer lönsamt att arbeta.

Tack vare en ansvarsfull politik har regeringen möjlighet att under kommande år fortsätta på den inslagna vägen, och sänkt skatt både pensionärer och dem som arbetar är högprioriterat.

 

Mer pengar i plånboken fr.o.m. januari 2012!

Av , , 4 kommentarer 15

I en intervju i Rapport igår så förklarade Reinfeldt (M) att det skulle bli ett femte steg i jobbskatteavdraget fr.o.m. 1 januari 2012, om ekonomin fortsätter utvecklas positivt.

Enligt tidigare beräkningar skulle ett femte steg i skattesänkingarna innebära 190-375 kr mer i plånboken per månad, för alla dem som arbetar. Och den gruppen blir dessutom som bekant större och större då ekonomin går för högvarv och fler och fler nyanställs.

Inte nog med det. Reinfeldt öppnade dessutom för ytterligare sänkt skatt för pensionärerna och ännu fler steg i jobbskatteavdraget under kommande år. Allt givetvis under förutsättning att ekonomin så tillåter.

Sammantaget: mycket goda nyheter för svenskarna!

Jobbskatteavdraget

Av , , 4 kommentarer 11

Följande replik hade jag publicerad i dagens VK:

Gärna ett femte steg i jobbskatteavdraget

Signaturen Zäta angriper i VK (13/12) jobbskatteavdraget och hävdar att det är orättvist. Men jobbskatteavdraget är ju en skattesänkning för alla dem som arbetar. Avdraget är riktat så att låg- och medelinkomsttagare får en större skattesänkning procentuellt sätt än höginkomsttagare.
 
Det ska löna sig att jobba och med skattesänkningar på inkomsten lönar det sig ännu mer. När regeringen införde det fjärde jobbskatteavdraget fick 99 % av alla personer som har ett heltidsarbete ca. 1000 kronor extra i plånboken varje månad. Exempel: en undersköterska som tjänar 21.900 kronor i månaden får i jobbskatteavdrag 1480 kronor i månaden. Efter ett år resulterar detta alltså i en extra månadslön som sjuksköterskan har fått, tack vare jobbskatteavdraget.
 
Det femte steget i jobbskatteavdraget bör införas under förutsättning att vi får ha en fortsatt stabil ekonomi. Det blir då ännu mer lönsamt att arbeta – det är positivt för Sverige! 
 
Anders Ågren
Länsförbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Arbetslinjen mot bidragslinjen

Av , , 2 kommentarer 9

Liksom många andra satt jag och såg debatten på Agenda mellan Reinfeldt och Sahlin igår. Jag tyckte att debatten var riktigt bra och skillnaderna i politiken blev tydliga, inte minst när det gäller synen på arbete, skatt och bidrag.

Även om nu socialdemokraterna accepterat i stort sett hela det jobbskatteavdrag som Alliansen har genomfört under denna mandatperiod, så är det uppenbart att sänkt skatt inte är ord som Sahlin vill ta i sin mun. T.o.m. när hon blev pressad av programledaren om det inte var rimligt att människor ska kunna leva på sin lön, så framhärdade hon att i så fall var det viktigare att höja bidragen (!) för samma personer.

Tydligare än så blir det inte. Hellre höjda bidrag med (S), än sänkt skatt. Även om nettoeffekten skulle bli densamma för den enskilde.

Debatten blev en promenadseger för Reinfeldt, och det bådar gott inför valet som närmar sig.

Positiva effekter av jobbskatteavdraget

Av , , 7 kommentarer 13

Är nere i Stockholm och förmiddagen har ägnats till dels gruppmöte med moderata förtroendevalda i SKL, dels telefonkonferens med moderata företrädare om arbetsmarknadspolitiken. Prognoserna ser bättre ut än tidigare, och man ser en tydlig ljusning i horisonten. Vargavintern verkar vara över.

För övrigt har Riksrevision utvärderat jobbskatteavdraget och de presenterade sin utvärdering förra veckan för Skatteutskottet. Riksrevisionen kom bl.a. fram till följande:
 
– Jobbskatteavdragets förväntade effekter på antalet arbetade timmar är 2,6 %.
– Jobbskatteavdragets förväntade effekter på fler personer i arbete är 88 122 stycken.
– Vetskapen om jobbskatteavdraget har förbättrats men kan bli bättre.
 
 

Det fjärde steget

Av , , 1 kommentar 16

I dagens nummer av Västerbottens Folkblad skriver jag och moderaternas partisekreterare Per Schlingmann om vikten av att värna arbetslinjen och det fjärde steget i jobbskatteavdraget som nu har införts.

Har klippt in debattartikeln nedan, för den som orkar läsa 🙂

 

Nu kommer det fjärde steget i jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget har gjort det enklare för vanligt folk att leva på sin lön i Sverige. Det fjärde steget av avdraget som infördes vid årsskiftet är en av flera viktiga delar i en samlad politik för fler jobb.

Vid årsskiftet infördes det fjärde steget i jobbskatteavdraget och med januarilönen kommer alla som jobbar få ut ytterligare lite mer i lön.

En central del i vår politik för fler jobb har varit att göra det enklare för människor att leva på sin lön i Sverige. Med lägre skatter på vanliga inkomster blir det mer lönsamt att arbeta och fler får möjlighet att konsumera vilket dämpar den ekonomiska krisens effekter. Vi är stolta över att de största skattelättnaderna har gått till personer med små och medelstora inkomster.

För en sjuksköterska i Umeå som tjänar 22 000 kronor innebär det 1571 kronor mer varje månad. Jobbavdragen innebär också att ett vårdbiträde har fått en hel månadslön mer per år att röra sig med. För många kan det betyda att de kan ta med barnen på semester eller att det finns pengar kvar sista veckan varje månad.

Utöver att många får livspusslet att gå ihop enklare när man får behålla en större del av sin lön är jobbskatteavdraget också viktigt för att skapa fler jobb. För att skapa förutsättningar för fler i arbete måste trösklarna sänkas in på arbetsmarknaden. En förstärkning av jobbskatteavdraget är därför särskilt viktig nu när vi ska arbeta oss tillbaka ur finanskrisens spår – inte minst för att hindra arbetslösheten från att bita sig fast på en hög nivå. Genom jobbskatteavdraget ökar även människors inkomster vilket stimulerar konsumtionen och förhindrar att fler jobb försvinner.

Tillsammans med satsningar på omställning och rehabilitering så att människor kan komma tillbaka till arbetsmarknaden och en minskad regelbörda och sänkta egenavgifter för företagare läggs grunden för den långsiktiga återhämtning som kommer att behövas för att skapa fler jobb. Vi gör även stora satsningar på utbildning, bland annat genom att antalet utbildningsplatser utökas. För att undvika uppsägningar i välfärdens kärna har vi dessutom tillfört 17 miljarder till kommuner och landsting.

De förslag som vänsteralliansen hittills presenterat pekar istället på helt andra prioriteringar. Trots tal om fler jobb och fler företag har socialdemokraternas politik fastnat i gamla spår. Riktningen är tydlig – i deras värld är alla jobb inte lika mycket värda och ersättningar och bidrag ska höjas genom att göra det mindre lönsamt för vanligt folk att gå till jobbet. I ledningen för vänsterpartierna har socialdemokraterna valt att byta arbetslinje mot bidragslinje.

Vi moderater och de andra partierna i alliansen tror istället att arbetslinjen är viktigare än någonsin. Att göra det mer lönsamt att arbeta är en viktig del i en samlad politik för fler jobb.

Per Schlingmann, partisekreterare (M)
Anders Ågren, kommunalråd (M)