Bra om Bostaden avyttrar för att kunna bygga fler hyresrätter!

Hemkommen från Vasa läser jag artikeln i VK att AB Bostaden ser över möjligheten att sälja delar av sitt nuvarande bestånd, för att kunna finansiera en ökad nyproduktion. Lysande!

I artikeln citeras jag om hur Allianspartierna i Umeå har sett på denna fråga. Vi har ju under flera år drivit den här frågan – att AB Bostaden ska bygga ännu fler hyresrätter och möjliggöra detta genom att avyttra en del av sitt nuvarande bestånd. Vi hade ju en motion till fullmäktige som avslogs så sent som i augusti förra året.

Men det vore ju goda nyheter om AB Bostaden – och i synnerhet de styrande socialdemokraterna – nu är beredd att tänka om, och genomföra det som Alliansen har föreslagit.

Med anledning av artikeln, så har jag nu på eftermiddagen skickat in en enkel fråga till Bernt Andersson, ordförande i AB Bostaden, om hur han ser på detta. Frågan kommer upp på fullmäktige den 27 januari. Bifogar den nedan.

 

Enkel fråga till AB Bostadens ordförande Bernt Andersson (S):

Positivt om AB Bostaden kan öka nyproduktionen! Är avyttring, för att finansiera nyproduktion av hyresrätter, ett alternativ?

Läser i VK (9/1) att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden nu överväger försäljning av delar av beståndet som ett alternativ för att kunna bygga ännu mer hyresrätter i Umeå. Det vore ju i så fall mycket välkommet.

I Umeå råder bostadsbrist och AB Bostaden ska naturligtvis, tillsammans med privata aktörer, dra sitt strå till stacken för att öka nyproduktionen. Vi moderater har tillsammans med övriga Allianspartier, i flera år förespråkat just en avyttring av delar av nuvarande bestånd, för att möjliggöra en ökad takt när det gäller nyproduktion.

Mina frågor till AB Bostadens ordförande Bernt Andersson (S) är därför:

1. Kan avyttring vara ett alternativ för att kunna finansiera nyproduktion av hyresrätter i Umeå?

2. Om svaret på frågan är ja – när kan det i så fall bli aktuellt?

 

Umeå 2014-01-09

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

3 kommentarer

 1. Conny Forsström

  Och hur blir det fler hyresrätter på detta sätt? De hyresrätter som avyttras kanske blir bostadsrätter. Rent numerärt torde det landa i ett nollsummespel. Nej, vad som ligger bakom här är ideologiska skäl till varför moderaterna och övriga alliansen gärna ser en utförsäljning.

 2. Malin Dahlqvist

  Eftersom Bostaden har fler hyresrätter i Umeå än här ute i Holmsund/Obbola så är det bättre och kanske rent mer ekonomiskt ifall de säljer av hyresbeståndet där. Personligen tycker jag det är vansinnigt ifall de säljer var som helst. Det går väl att bygga nya hyresrätter ändå? Låta bli att bara bygga nya bostadsrätter som kostar mer än en månadsinkomst för vissa av oss skattebetalare.

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Exakt var, och vilka fastigheter som är lämpliga för försäljning, överlåter vi till AB Bostadens styrelse att bedöma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.