Etikett: arbetsgrupper

Allians för Umeå siktar på maktskifte i september!

Av , , 3 kommentarer 17

En bild från dagens pressträff på NK, där vi gruppledare presenterade fyra arbetsgrupper som idag har tillsatts för att förbereda maktskifte.

Pressmeddelande:
Allians för Umeå förbereder maktskifte i Umeå
 
– För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på ett maktskifte i Umeå inför mandatperioden 2010-2014 tillsätter vi fyra arbetsgrupper, säger Allians för Umeå.
 
– Arbetsgrupperna ska arbeta fram en alliansgemensam politik som kommer att ligga till grund för ett valmanifest att möta väljarna med i valet.Det kommer också att anordnas öppna möten där allmänheten i Umeå bjuds in att delta och komma med synpunkter, fortsätter Allians för Umeå.
 
Den första arbetsgruppen är ”Entreprenörskap – det företagsvänliga och innovativa Umeå”. Allians för Umeå tror att det finns mycket att göra för att utveckla förutsättningarna för kommunens företagare och entreprenörer. Ett tydligt bevis på detta är de jämförelser som sker mellan kommunerna som återkommande placerar Umeå på bottenplaceringar. Arbetsgruppen leds av det moderata kommunalrådet Anders Ågren.
 
Den andra arbetsgruppen är ”Kreativitet – det kreativa Umeå med ett levande kultur och föreningsliv”. Inför kulturhuvudstadsåret 2014 är utrymmet stort att utveckla nya spännande idéer. Tillsammans med förenings- och kulturlivet finns en god grogrund som bättre kan tas tillvara. Arbetsgruppen leds av Centerpartiets gruppledare Sven-Olov Edvinsson.
 
Den tredje arbetsgruppen är ”Livskvalité – en värdig omsorg med kvalitet och valfrihet för alla”. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre. Hur kan valfriheten och kvalitén för äldre bli bättre? Arbetsgruppen leds av Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren.
 
Den fjärde arbetsgruppen är ”Kunskap – kunskapsstaden Umeå”. Umeborna lever i en tid när bildning och utbildning är de viktigaste redskapen för att ge varje människa möjlighet att förverkliga sina drömmar. Skolan i Umeå fungerar i stort mycket bra men mycket kan bli bättre. Hur kan kvalité och kunskapsutveckling stärkas? Arbetsgruppen leds av Kristdemokraternas gruppledare Anders Sellström.
3 kommentarer
Etiketter: , ,