Etikett: företagslots

Umeås företagslots på plats

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens morgontidningar kan vi läsa att Umeå kommun nu har anställt en särskild företagslots. Men personen i fråga ska inte göra allt arbete själv, utan hela organisationen ska bli bättre på att hjälpa företagarna rätt i kontakterna med Umeå kommun.

Vi i Allianspaertierna har under ett antal år drivit frågan att inrätta en s.k. företagslots i Umeå kommun. Detta i likhet med ett 60-tal andra kommuner i landet.  Därför är det särskilt glädjande att se att det ni blir verklighet.

Företagslots ska fungera som företagens kanal in i den kommunala "byråkratin". Via lotsen får de sökande exempelvis information om tillgång till de blanketter som krävs för olika ärenden. Lotsen ska även driva på ärenden och ha företagarens behov i fokus. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter.

Inrättandet av en företagslots är en viktig åtgärd för att arbeta med en förbättring av företagsklimatet.

Äntligen! Umeå inrättar en företagslots!

Av , , Bli först att kommentera 12
Alliansen har under ett antal år drivit frågan att inrätta en s.k. företagslots i Umeå kommun. Detta i likhet med ett 60-tal andra kommuner i landet.  De styrande (S) har dock sagt nej. Men nu har det vänt!

En företagslots kan bestå av en person eller en enhet som fungerar som företagens kanal in i den kommunala byråkratin. Via lotsen får de sökande exempelvis information om tillgång till de blanketter som krävs för olika ärenden. Lotsen ska även driva på ärenden och ha företagarens behov i fokus. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter. En företagslots är en viktig åtgärd för att arbeta med en förbättring av företagsklimatet.

Igår sade kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott enhälligt ja till ett förslag att inrätta en företagslots. Nu går frågan vidare till fullmäktige, men eftersom det råder enighet är det i praktiken bara en formsak.

Alliansens arbete ger resultat, även om Umeå för tillfället styrs av socialdemokraterna. Vinner Alliansen valet den 19 september kommer det att gå ännu snabbare att leverera resultat!
Underlätta för företagare i Umeå

Av , , 3 kommentarer 7

Vid dagens fullmäktigesammanträde ska en motion från Allians för Umeå behandlas. Vi har föreslagit att kommunen inrättar en "Företagslots", som ska kunna hjälpa företagare med att hitta rätt i den kommunala byråkratin.

Tanken är att företagaren bara ska behöva ha en kontakt med kommunen, där företagslotsen hjälper till med att hitta rätt bland alla nämnder, förvaltningar och ev vilka blanketter som behövs och ska fyllas i beroende på vad ärendet gäller. Det kan vara tillståndsärenden av olika slag.

En sådan funktion sparar tid både för företagaren och kommunen. Ett 60-tal kommuner i landet har infört en motsvarande funktion.

Nu är det dags att även Umeå gör sitt yttersta för att underlätta och förenkla för företagarna i deras kontakter med kommunen. Bifall till motionen!

3 kommentarer
Etiketter: , ,