Etikett: staten

Staten måste ta sitt ansvar för Kvarkentrafiken

Av , , 2 kommentarer 14

Lyssna: Kvarkentrafiken kommentarer

I torsdag var jag i Finland, i samband med överlämnandet av en delrapport kring hur Kvarkentrafiken ska kunna tryggas långsiktigt. Arbetsgruppen som är tillsatt av det finska kommunikationsministeriet fortsätter nu sitt arbete, både för att komma med förslag på kort och lång sikt. Slutrapport kommer i höst.

En viktig del i detta är dock att fler tar ansvar för finansieringen. I dagsläget är det den finska staten och Umeå kommun som går in med stöd till trafiken. I sammanhanget är det ett lågt stöd jämfört med hur mycket annan färjetrafik på olika sätt subventioneras. Tyvärr har den svenska staten, såväl under förra S-regeringen som den nuvarande Alliansregeringen, ansett att detta är ett ansvar som ligger på den regionala nivån. Den finska regeringen anser tvärtom att det är en nationell angelägenhet.

En viktig del i det fortsatta arbetet måste bli att få med den svenska staten på samma sätt som den finska. Dels kortsiktigt för att trygga trafikens fortsättning, dels långsiktigt för att kunna söka investeringsstöd av EU för att kunna köpa in en nyare färja.

Ovan ett inslag från radion, där jag blir intervjuad om Kvarkentrafiken.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Diskussion om statens framtida regionala indelning

Av , , Bli först att kommentera 7

Åkte ned till Stockholm tidigt imorse, för att hinna vara med på M-gruppmötet på SKL. Där hade vi genomgång av beredningarnas och styrelsens ärendelistor, bl.a. om remissvaret på Trafikverkets kapacitetsutredning. Intressanta diskussioner om infrastruktusatsningar, synen på medfinansiering, förskottering m.m.

Därefter dialogmöte mellan företrädare för SKL:s arbetsutskott och ledande Norrlandspolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kring synen på statens framtida regionala indelning, vem som ska ha ansvaret för regionala tillväxtfrågor m.m. Frågan kommer att aktualiseras under det kommande året.