Etikett: Region Västerbotten

Ny vecka!

Av , , Bli först att kommentera 8

Såja, dags att ta ett djupt andetag och sedan köra igång.

Vi får se vad denna vecka för med sig – måndagen inleds i alla fall med presidieberedningsmöte med Erik Bergquist (S) m.fl på Region Västerbotten och därefter till stadshuset för möte med en lokal företagare. Fortsätter med telefonmöte med styrelsen för Norrbotnibanan AB, och sedan sammanträde efter lunch med styrelsen för Umeå Kommunföretag. En blandning av ärenden i stort och smått.

Återstoden av veckan har ungefär samma tempo – vi ses & hörs!

P.S Visst såg ni att Moderaterna återigen är Sveriges största parti i opinionsmätningen från DN/Ipsos? Socialdemokraterna har nu tappat 5 procent sedan i november. Så valet 2014 är verkligen en öppen fråga. D.S

 

Västerbotten intar Stockholm :)

Av , , Bli först att kommentera 13

Så är det dags för Västerbotten att ta rejäl plats i huvudstaden igen – det har blivit dags för "Västerbotten på Grand Hotel". Tre veckor med fokus på kompetensförsörjning denna gång, där länets kommuner, organisationer, företag tillsammans med samarbetspartners från andra delar av Sverige samlas i huvudstaden för att arrangera seminarier, workshops och såväl officiella som inofficiella möten.

Västerbottensdagarna har arrangerats sedan 1990.

Idag är det invigning, så direkt efter att vi haft månadens möte med Alliansen i Umeå på stadshuset i Umeå så bär det av till flygplatsen. Invigningen på Grand börjar kl. 13.00, och bland de externa gästerna finns bl.a. två ministrar: kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD). Arrangörer är Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten.

Vi hörs!

 

Möte om varselsituationen i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag, med anledning av den träff som Region Västerbotten arrangerade idag där jag deltog som viceordförande i arbetsutskottet för att få en samlad bild av varselsituationen i länet.

Mer om det i lokaltidningen imorgon förmodligen.

 

Pressmeddelande 2012-11-13

Ett första varselmöte

Idag den 13 november träffas representanter från myndigheter, fack och organisationer på Region Västerbotten för att diskutera hur man skulle kunna motverka effekten av den varselvåg som troligen bara har nått sin början.

– Antalet varsel har stigit i ökande grad sedan i mitten av oktober och Norrlandsfonden redovisar med sin barometer en vikande orderingång i många branscher för kommande halvår, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Vid mötet kommer man titta på de åtgärder som genomfördes vid förra varselsituationen 2008- 2009, men även på förslag som då aldrig genomfördes.

2008-2009 såg man över olika regelverk som kan ha inverkan på antalet varsel, antalet arbetslösa och snabba upp omställningen till nya jobb. Bland annat handlade det om infrastruktursatsningar då länet fick en extra skjuts i olika vägsatsningar, utbildningsinsatser för en snabbar omställning till andra typer av jobb, AB Light som gav möjlighet att starta företag med lägre aktiekapital, en företagsjour för att stötta företag genom krisen och undvika både familjära och samhälleliga kriser, Rotavdraget fick en utvidgning och omfatta även hyresfastigheter och exempelvis bidrag till energiomställningar.

– Vi måste vara medvetna om att de varsel vi nu ser i näringslivet i en förlängning kan kommer drabba även kommunernas ekonomi med minskat skatteunderlag och besparingskrav som följd, säger Anders Ågren, vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, Region Västerbotten.

Region Västerbotten startar nu om arbetet med varselsamordningen för att ta tillvara på länets samlade erfarenhet från krisen 2008- 2009 och både regionalt och påverka nationella satsningar för att passa Västerbottens förutsättningar och behov.

Inbjudna till det första mötet är: Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Handelskammaren, Almi, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, LRF, IF Metall, Statstjänstemannaförbundet, Unionen och SCA.

 

Förnuftigt skrivet av Ola Nordebo

Av , , 2 kommentarer 9

I dagens VK skriver Ola Nordebo på ledarplats om motsättningen i länet mellan Umeå och Skellefteå. Det är en mycket välskriven ledare och jag delar i stora drag de uppfattningar som framförs.

Jag var själv inne på samma linje i den debattartikel, Umeå måste bygga nya allianser, som jag hade införd i VK tidigare i veckan. Däremot var det ju nästan lite tragikomiskt att nyheten om Skellefteås kritik mot Umeådominans och annat kom som ett brev på posten dagen efter i nyhetsflödet.

För egen del tycker jag att det är hög tid att vi lägger gammalt tjafs mellan Umeå och Skellefteå bakom oss. Motsättningarna verkar gå långt tillbaka i tiden, och sitter tydligen djupt hos många. Men låt oss dra ett streck över det gamla. Vem gynnas av att länet slits sönder, gång på gång, av interna strider mellan olika geografiska delar?

Som moderat länsordförande i Västerbotten, tillika kommunalråd i Umeå, så kommer jag dra mitt strå till stacken för att möjliggöra ett nytt och bättre samarbetsklimat i vårt län.

Som Nordebo skriver i slutet av sin ledarkrönika: "Men släpp för allt i världen konspirationsteorierna, den ömsesidiga misstron, synen på regionsamarbete som en intern dragkamp om resurser."

Tänkvärda ord. Trevlig lördag på er!

Samarbete bättre än käbbel

Av , , 2 kommentarer 11

Igår skrev jag om behovet av att sluta bråka i länet om stort som smått, och istället fokusera på att samarbeta. Jag hoppas att fler delar min uppfattning om vad som leder framåt.

I dagens VK, liksom Folkbladet, går det att läsa om Skellefteås synpunkter på Region Västerbotten. Dock har rubrikerna i olika media trissat upp dramatiken, eftersom politikerna i Skellefteå endast tagit beslut om att inleda en dialog med Region Västerbotten om arbetsformer och organisation. Även om intentionen från folkpartiets motionärer helt uppenbart var att Umeå är för dominanta i samarbetet.

Jag välkomnar att vi får en diskussion kring detta, även om det finns flera sidor av myntet. Skulle man välja att prata med politiska företrädare och tjänstemän i Umeå, så är ju uppfattningen att Umeå har för lite inflytande med tanke på att nästan halva länets befolkning bor här.

Men problemet med båda dessa synsätt är att vi inte ska agera som kommunpolitiker i regionförbundet. Vi ska se till hela länets intressen och fler borde anstränga sig för att komma ihåg just detta.

Det råder desutom många missuppfattningar, eller möjligen sprids de medvetet, om att Region Västerbotten sväller och sväller som organisation. Trots att det i grunden handlar om att befintliga tjänster – framförallt stationerade i Umeå – har överförts från länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet i takt med att Region Västerbotten har övertagit dess uppgifter.

Från Moderaterna i Västerbotten anser vi att Region Västerbotten skall vara kvar åtminstone fram t.o.m. valet 2018, då vi i nästa steg eftersträvar bildandet av en större region – en fyrlänslösning i Norrland.

Låt oss nu tillsammans jobba konstruktivt framåt för västerbottningarnas bästa.

 

Umeå måste bygga nya starka allianser

Av , , 1 kommentar 8

I dagens VK skriver jag på debattsidan, om att Umeå måste visa ledarskap i Norrland, men samtidigt ödmjukt bjuda in till samarbete.

– Fördjupa kommunernas samarbete inom den s.k. Umeåregionen (Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling) och stärk kopplingen till Örnsköldsvik. Erbjud även övriga kommuner som vill att komma med i vårt framgångsrika samarbete.

– Överbrygg de spänningar som finns i länet, inom såväl landstinget som Region Västerbotten. Umeå är beroende av ett gott samarbetsklimat med övriga i Västerbotten samtidigt som övriga i länet är beroende av ett växande Umeå som stödjepunkt.

– Skapa ett nytt "partnerskap" för Norrland, och sträck ut en hand till inte minst starka städer som Luleå, Sundsvall, Skellefteå och andra. Vi är alldeles för få som bor i norra Sverige för att vi ska ha råd med den splittring och det käbbel som pågår idag.

Det är lite av innehållet i debattartikeln. Hela artikeln finns nedan:

 

Umeå måste bygga nya allianser!

I Norrland är det få kommuner som växer befolkningsmässigt. Människor flyttar till städer, ofta söderut. Umeå är en av de snabbväxande städerna i EU – men ensam är inte stark. Vi måste anstränga oss att samla de olika delarna av norra Sverige i ett nytt partnerskap. Umeå måste visa vägen med ett ödmjukt ledarskap istället för ett ledarskap präglat av hybris, så som det ofta uppfattas idag.

En av Umeås utmaningar är att skapa nya och stabila allianser i såväl Västerbotten som med övriga delar av Norrland. Umeå har ledartröjan, men måste axla det ledarskapet med en stor dos ödmjukhet. Länge har den politiska diskussionen framförallt kretsat kring bildandet av storregioner. Nu blev det inget av storregioner, men frågan lär återkomma.

Det finns ett passande citat av den f.d. amerikanske presidenten Theodore Roosevelt: ”Gör vad du kan, med det du har, precis där du är”. Oavsett storregioners vara eller icke, så finns det mycket vi kan göra redan idag. Umeå behöver dels vårda gamla allianser, dels skapa nya och överbrygga – ofta konstlade – motsättningar som byggts upp över generationer.

Jag är bekymrad över det hätska tonläge som finns i den offentliga debatten såväl mellan kust och inland, som mellan Umeå och andra starka städer i norr. Det tjafsas och grälas öppet om stort och smått, allt medan starkare regioner i söder jobbar på målmedvetet för att flytta fram sina positioner.

En tydlig internationell trend är urbaniseringen. Sverige går dessutom i bräschen för denna utveckling: människor flyttar från landsbygden och till städerna. Oavsett skälen, så är det ett faktum. Det pågår en knivskarp konkurrens mellan olika regioner i Sverige om företag, arbetstillfällen, investeringar, befolkning och besökare. Bara här har vi en jätteutmaning för alla kommuner i norra Sverige.

För Umeås del är det viktigt att få en större förståelse från övriga delar av Norrland av det faktiska behovet av en storstad i norr. Att Umeås tillväxt inte är ett hot mot resten, utan tvärtom en av flera förutsättningar för att Norrland på sikt inte ska tömmas befolkningsmässigt. Det behövs en stödjepunkt som faktiskt kan konkurrera med större städer söderut beträffande stadskänsla, upplevelser, kultur, högre utbildning, etableringar och annat. En stödjepunkt som samtidigt kan stärka och ge draghjälp till övriga delar i norr.

Samtidigt måste Umeå, och i synnerhet vi som på olika sätt deltar i stadens styre, inse att vi aldrig uppnår den förståelsen om vi inte antar ett mer ödmjukt förhållningssätt. Istället för att söka konfrontation, ska vi sträcka ut en hand och erbjuda samarbete på område efter område.

I vårt närområde bör vi fördjupa samarbetet inom Umeåregionen (Umeå, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors) och se till att Örnsköldsvik blir en del av detta snarast möjligt. Likaså kan vi erbjuda andra kommuner i länet att bli en del av detta framgångsrika samarbete. Här kan Umeå spela en konstruktiv roll genom att i kraft av vår styrka underlätta för många mindre kommuner i deras dagliga verksamhet.

I Västerbotten måste vi från Umeå göra vårt yttersta, i såväl landstinget som i Region Västerbotten, för att ge ny energi till dessa organ och samarbeten – att se länet som en helhet och inte ställa kust mot inland eller den södra länsdelen mot den norra. Umeå behöver resten av länet, men Västerbotten behöver också Umeå. En av de mest obegripliga motsättningarna som finns, måste förövrigt vara den mellan Skellefteå och Umeå. Jag tror att det i mångt och mycket är en generationsfråga. Motsättningarna som bubblar upp med jämna mellanrum verkar vara ”av tradition och hävd”.

På en tredje nivå måste Umeå sträcka ut en hand till övriga större städer i norr, inte minst Luleå och Sundsvall. Vi är få som bor i norr, och vi har inte råd att ägna tid och resurser till att bråka och konkurrera om allt mellan himmel och jord. Bättre vore att samordna våra strategier, ta gemensamma tag och försöka samla oss som en kraft i förhållandet till regioner i södra delarna av landet. Vi behöver skapa ett nytt partnerskap för Norrland, och där kan mycket väl Stockholm Business Alliance (SBA) stå som en förebild för hur vi kan gå vidare. Samarbetet utgår från att vad som är bra för en kommun i regionen långsiktigt är bra för hela regionen och för hela Sverige. Samarbetet har formen av ett avtalsbaserat partnerskap och har ingen geografisk gräns. 50 kommuner från sju län ingår i SBA. Tänk om vi kunde samla alla kommuner i norra Sverige, i ett sådant samarbete, där vi kunde dra åt samma håll i för oss gemensamma frågor.

Umeå har haft en fantastisk utveckling under många år, men vi står nu inför tuffa utmaningar i en allt hårdare nationell och internationell konkurrens. På många positioner, såväl inom politiken som inom näringslivet och annorstädes, är det en ny generation ledare som nu på allvar kliver in på banan.

Låt oss därför sluta käbbla om småsaker i norra delen av vårt land. Umeå måste sträcka ut handen, och ödmjukt erbjuda samarbete med övriga kommuner i Västerbotten liksom övriga kommuner i norr ; i synnerhet kommuner som Luleå, Sundsvall och Östersund. Tiden är kommen för ett nytt partnerskap i norra Sverige. Vi tjänar mer på att samarbeta. Se möjligheterna – för klockan tickar.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Lite blandat från den gångna veckan

Av , , Bli först att kommentera 14

Vissa veckor händer det så mycket att man inte hinner blogga om olika händelser. Den gångna veckan var en sådan. I tisdags hade vi besök i både Övik och Umeå av en stor utländsk delegation – med politiker, tjänstmän, forskare, studenter mfl – som inom ramen för ett EU-projekt nu skulle besöka Kvarkenområdet. Så dagen efter bar det iväg för dem till Vasa. Det var deltagare från bl.a. England, Tyskland, Italien, Frankrike, Albanien och Danmark. Jag, Lennart Holmlund och Johan Gammelgård tog emot dem för middag på Officersmessen, där vi också fick tillfälle att berätta om Umeå, regionen och inte minst betydelsen av Kvarkentrafiken.

I torsdags var länets ledande kommun- och landstingspolitiker på plats i Skellefteå för sammanträde med förbundsfullmäktige för Region Västerbotten. Såg att flera andra politikerkollegor hade hunnit blogga därifrån – en av de punkter som väckte diskussion var medlemsavgifterna till regionförbundet men förslaget från styrelsen antogs i enighet.

Har förövrigt  tillbringat några dagar i Norrbotten, närmare bestämt i Gammelstad hos mina svärföräldrar. Lördagen ägnades trots detta främst åt politik – då vi dels hade telefonsammanträde på förmiddagen och sen tyckte jag att det var lika bra att klara av inläsningen av handlingarna inför den kommande veckans sammanträden. Bl.a. har vi möte med styrelsen för Umeå Kommunföretag på måndag.

Så, det var en liten komplettering av händelserna den senaste veckan. Önskar er alla en fortsatt trevlig helg!

Diskussion om statens framtida regionala indelning

Av , , Bli först att kommentera 7

Åkte ned till Stockholm tidigt imorse, för att hinna vara med på M-gruppmötet på SKL. Där hade vi genomgång av beredningarnas och styrelsens ärendelistor, bl.a. om remissvaret på Trafikverkets kapacitetsutredning. Intressanta diskussioner om infrastruktusatsningar, synen på medfinansiering, förskottering m.m.

Därefter dialogmöte mellan företrädare för SKL:s arbetsutskott och ledande Norrlandspolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kring synen på statens framtida regionala indelning, vem som ska ha ansvaret för regionala tillväxtfrågor m.m. Frågan kommer att aktualiseras under det kommande året.

 

Besöksnäringen på frammarsch i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Såg följande pressmeddelande på nätet idag. Glädjande läsning om turismen och den positiva utvecklingen i Västerbotten under 2011. Men det finns mycket kvar att göra.

 

Västerbotten vinnare 2011 – störst gästnattsökning i Sverige

-Kan det bli bättre, frågar jag Thomas Carlsson, länsturistchef i Västerbotten, då siffrorna från SCB nyligen presenterats?-Ni hade största gästnattsökningen i sommar, ni har den största volymen någonsin ”all time high” sedan mätningarna inleddes 1985 – och nu toppar ni med att ha största ökningen i landet under 2011!
-Ja, det är helt fantastiskt, säger en strålande glad Thomas Carlsson. Vi hade tidigt en föraning om att vi skulle slå rekordet genom tiderna, men att vi nu toppar med landets största ökning är mer än vi vågat hoppats på.

Ökningen i år motsvarar 7.1%, eller 104 000 gästnätter, och slår tidigare rekord från 2007 med 61 000 gästnätter. På andra plats kommer Halland med 5.8%, följt av Stockholm med 5.3%. Sverige som helhet ökade med 1.5%
-Det som också gläder mig mycket, är den internationella gästnattsökningen. Medan Sverige ökade med 0.7%, ökade Västerbotten med 9.6% eller 29 000 gästnätter och hamnade på en hedrade tredje plats i landet.

Här skördar vi nu resultatet av en långsiktig, målmedveten satsning på tyska, schweiziska och norska marknaden, tillsammans med våra företag och destinationer i Västerbotten. Av de boendeformer som fått mest del av ökningen är det framför allt camping och hotell och med 16.8% resp. 4% ökning, men även beläggningen på stugbyar och vandrarhem ökar.
-Ökningen av antalet gästnätter är spridd tämligen jämt över hela länet, liksom spridningen över året, vilket alltstå innebär att den omfattar alla boendekategorier, både privatresande, affärsresande och konferenser. Ökningen kan också beskrivas i form av logiintäkt och kapacitetsutnyttjande, där logiintäkten per belagt hotellrum rum ökade med 4%, från 698 kr till 726 kr och kapacitetsutnyttjandet för hotell, stugbyar och vandrarhem ökade från 25.7% till 27.7%.

-Det bästa är, säger Thomas avslutningsvis, att prognosen för innevarande år ser minst lika bra ut och att vi redan nu vet att vi kommer ha både fler charterlinjer och större flygplan. Det är tillväxt i Västerbotten säger han med glimten i ögat – och vi kan bara hålla med….

Källa:SCB
 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Regionstyrelse

Av , , 1 kommentar 11

Idag är det sammanträde med styrelsen för Region Västerbotten. På förmiddagen avklarades såväl Alliansgruppmöte som beslutspunkterns på styrelsemötet, däribland revideringen av utvecklingsplanen för Västerbotten fram t.o.m år 2013.

I skrivande stund gästas vi av rektorn vid Umeå Universitet, Lena Gustafsson, samt universitetsdirektör Lars Lustig, som är på plats för att berätta om läget vid universitetet samt utblickar framåt gällande utbildningar och forskningssatsningar. Umeå universitet har länge varit en synnerligen viktig motor för vår region och kommer att så förbli.

På återhörande!